Online aanmelden

Alvorens het online-aanmeldformulier te gebruiken, vragen we je onderstaande tekst te lezen. Want door je aan te melden verklaar je dat je bekend bent met wat we hieronder vermelden.

Om je online aan te melden, klik op deze link: Aanmelden als lid.

Vergeet niet als je online aanmeld om in het digitale aanmeldformulier om linksboven op Save te klikken.

Hiermee verklaart ondergetekende lid te worden van LETS Harderwijk/Hierden

(alleen inwoners van Harderwijk en Hierden kunnen zich inschrijven).

Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 2,-.

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 8,- per jaar per persoon.

Bij inschrijving na 1 juli bedraagt de contributie voor de rest van het jaar € 4,-.

Naast genoemde contributie in euro’s, is jaarlijks contributie in ‘spatten’ verschuldigd.

Deze contributie gaat pas in in de kalendermaand, volgend op het eerste half jaar na inschrijving. Daarna bedraagt de contributie 7 spatten per volledig half jaar.

Elk nieuw lid krijgt bij Lets een eigen ‘spattenrekening’. Als je dat wilt kunt je online je spatten verwerken en je saldo inzien.

De contributie in spatten wordt automatisch van die spattenrekening afgeschreven.

De contributie en het inschrijfgeld worden:

□ overgemaakt op RABObankrek.nr. 3841 06 943 t.n.v. LETS Ruilkring Harderwijk,

onder vermelding van "nieuw lid"

Niet-aansprakelijkheidsverklaring

Ondergetekende verklaart hierbij te weten dat de LETS Ruilkring Harderwijk niet aansprakelijk is, noch door de deelnemer aansprakelijk gesteld kan worden, voor financiële gevolgen van letsel of anderszins, opgelopen bij het ontvangen of verlenen van diensten door LETS-leden. Dat geldt ook voor letsel of anderszins, opgelopen tijdens door de Lets ruilkring Harderwijk georganiseerde activiteiten.

Het is de deelnemer bekend, dat ook schade aan eigendommen niet door de LETS Ruilkring worden vergoed.

Door het aanmeldformulier online in te vullen hebt u verklaard te beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering en hetgeen hiervoor is vermeld.