Opgeruimd staat netjes

Jan Verschure, die samen met anderen de vereniging ‘Ragebol’ heeft opgericht, zegt dat het de hoogste tijd is voor GOA: de grote Opruimactie. Hij heeft een boek geschreven, een opruimend geschrift, getiteld: Flikker de hele bliksemse boel maar door het keukenraam. Een opruiende titel; Jan houdt er niet van om er doekjes om te winden. In het interview in de Ode Lente 2015 zegt hij o.a. dat in de gemeente Hollandse Kroon (waar ligt die gemeend?) 80 % van de regels in de Algemene Plaatselijke Verordening worden geschrapt. Jan: “dat vind ik een goed idee. Opgeruimd staat netjes. Al die wetten, regels, procedures en protocollen belemmeren het zelfsturend vermogen van de mens.”

En verder: “In de jaren vijftig brak bij mensen 18 minuten per dag de lach door. Nu is dat gemiddeld nog 6 minuten. Een volstrekt ongezonde situatie. Hier zou ik regeringsbeleid van maken. Zo snel mogelijk terug naar de jaren vijftig en dan gelijk doorpakken naar 30 minuten in 2020.”

Ook in Ode Lente 2015:

Groenten ruilen voor klusjes.

De Groenteruilbank in Borger-Odoorn in Drenthe werkt simpel: mensen met een minimaal budget die ook client zijn bij de Voedselbank werken in een gemeenschappelijke moestuin en kunnen daardoor hun menu aanvullen met verse groenten die ze zelf mee hebben opgekweekt. Ok andere klusjes kunnen de mensen aanpakken in ruil voor vers groen. Er zijn al zo’n 80 deelnemers, het project stimuleert mensen om van de bank af te komen.

Dit initiatief is aangesloten bij Kracht in NL, www.krachtinnl.nl

Ellen