Agenda

De (k)letsavond op dinsdag 29 januari a.s. om 20.00 uur zal niet in De Hortus maar bij Gert en Jolijn plaatsvinden. Zij stellen hun huis als gastlocatie beschikbaar. Hun adres is Hierdenseweg 58. Zij willen graag vooraf geïnformeerd worden of men komt. Graag even bellen 419251 of mailen jolijt@tele2.nl.

Voorlopig is dit een eenmalige aangelegenheid, omdat we even geen werkgroep (K)letsavonden hebben. Tijdens de algemene ledenvergadering op 5 maart wordt de bemensing van de werkgroep geagendeerd en zal ook gediscussieerd kunnen worden over de mogelijkheid de (k)letsavonden in De Hortus voort te zetten, of op wisselende gastlocaties te houden of een combinatie van beide.

Marrie en Carla zijn gevraagd ook hier hun bardiensten aan te bieden.

Als leden iets lekkers willen bakken, braden, koken, grillen, e.d. en tegen een vergoeding willen aanbieden: houd je niet in!

Gert en Jolijn heten jullie van harte welkom.

Namens het bestuur,

Leo van Krimpen

Je kunt als lid van Lets Harderwijk op Google Agenda vermelden wanneer je een bepaalde activiteit ontplooit. Bijvoorbeeld op welke dag je een Open Tafel houdt of een workshop geeft. Ook de activiteiten van het bestuur staan op deze Agenda.

Schrijverscafé.

Logo

Een activiteit ook toegankelijk voor niet Lets-leden. Elke eerste dinsdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur vindt er een schrijfcafé plaats in wijkhuis Zeebuurt, Laan 40-45 1. Docente is Mieke van Rinsum, zij heeft schrijftraining gevolgd bij Christine de Vries.