Lid worden? Contact

Wil je lid worden van Lets Harderwijk? Dat kan. Je bent van harte welkom. Des te meer leden, des te meer diensten en spullen we kunnen ruilen.

Je lidmaatschap begint als aspirantlid je start met een proefperiode van een half jaar, je betaalt dan € 5,- (en eenmalig € 2,- inschrijfgeld) en nog geen spattencontributie. Als je daarna besluit lid te blijven betaal je de gewone jaarlijkse bijdrage. Voor 2018 is de contributie vastgesteld op € 10,- en 10 spatten. Jaarlijks wordt tijdens de ledenvergadering de nieuwe contributie bepaald. De bijdrage in euro's is om de kosten te dekken voor bijvoorbeeld de website en het drukken van ons verenigingsblad Het Spatje. De bijdrage in spatten is een kleine vergoeding voor het werk van het bestuur en de werkgroepen (die overigens veel werk voor niets doen!). Als je lid wilt worden, is het belangrijk dat je een aansprakelijkheidsverzekering hebt.

Je kunt lid worden als je in Harderwijk, Hierden of Ermelo woont. Voor het aanmelden kun je terecht bij:

  • Annelien Fidder (werkgroep Leden) , telefoon 06-41946636