Home‎ > ‎

VănBản,BiểuMẫu

Ba ngành học: Mẫu báo cáo giấy Tổng kết NH_2015-2016 Thiết Bị THTN (Hạn 26/05/2016)

posted Dec 17, 2015, 11:06 PM by LE TRI DUNG   [ updated May 12, 2016, 5:42 PM ]

         - Trước tiên các bạn tải mẫu báo cáo giấy 
         - Thực hiện báo cáo bằng giấy có hiệu trưởng ký duyệt rồi lưu giữ cẩn thận tại trường.
            (Các số liệu trong báo cáo phải có hồ sơ minh chứng để đối chiếu khi kiểm tra).
        
 
         Trên cơ sở báo cáo bằng giấy, các bạn báo về PGD bằng trực tuyến từ ngày 16/5 đến hết ngày 26 tháng 05 năm 2016; 


         Ghi Chú: Tải mẫu báo cáo giấy: bấm vào mũi tên bên phải tên file bên dưới

Ba Ngành Học : Kế hoạch công tác thiết bị năm 2016, 10 tiêu chí, mẫu BB kiểm tra

posted Nov 10, 2015, 12:02 AM by LE TRI DUNG   [ updated Nov 17, 2015, 12:21 AM ]

Gồm có các file sau đây:

- Mầm non : Mẫu biên bản kiểm tra thiết bị- CSVC mầm non
- Tiểu học  & THCS : Mẫu biên bản kiểm tra thiết bị, phòng bộ môn, phòng thí nghiệm, phòng vi tính
- 10 tiêu chí thiết bị phổ thông
- 10 tiêu chí thiết bị mầm non
- Ba ngành học: Kế hoạch thiết bị năm 2016. (file doc và file pdf )

Các bạn bấm vào mũi tên bên phải tên file bên dưới để tải về.

Mẫu Giấy: Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Thiết Bị Trường Học NH 2014-2015

posted May 11, 2015, 2:11 AM by LE TRI DUNG

Các bạn bấm vào mũi tên bên phải tên file để tải về

Dành cho giám khảo chấm Sáng kiến kinh nghiệm 2015

posted Apr 1, 2015, 1:55 AM by LE TRI DUNG

Các bạn giám khảo tải mẫu bằng cách bấm vào mũi tên bên phải tên file

Mẫu Báo Cáo Các Thiết bị Mua Sắm 2014, Nhu Cầu 2015 (Hạn cuối 19/3/2015)

posted Mar 12, 2015, 1:55 AM by LE TRI DUNG   [ updated Mar 12, 2015, 2:04 AM ]

- BC về PGD trước ngày 19/3/2015) 1 bằng email, 1 bằng giấy . Đ/c letridungcl@gmail.com

Bấm vào mũi tên bên phải tên file để tải mẫu về

Mẫu Báo Cáo Giấy Sơ Kết HK 1 - 2014-2015 Thiết Bị - THTN

posted Dec 14, 2014, 11:53 PM by LE TRI DUNG

Các bạn bấm vào mũi tên bên phải tên file để tải mẫu về

10 tiêu chí thiết bị - THTN - P.Bộ Môn Mầm non và Phổ thông 2014-2015

posted Sep 30, 2014, 7:25 PM by LE TRI DUNG

Các bạn bấm vào mũi tên bên phải tên file để tải mẫu về

1-10 of 29