Home‎ > ‎

VănBản,BiểuMẫu

Mẫu giấy BÁO CÁO TỔNG KẾT Công Tác Thiết Bị Trường Học Năm Học 2016-2017

posted May 21, 2017, 6:57 PM by LE TRI DUNG

         - Người báo cáo là GV thiết bị
         - Số liệu báo cáo:  Tổng hợp từ giáo viên phụ trách các phòng, các tổ và từ kế toán đơn vị ( Số liệu phải khớp với báo cáo tài chính và các báo cáo khác).
         - Tổng hợp vào bản giấy trước, Hiệu trưởng kiểm tra ký duyệt, gửi về PGD 1 bản giấy
         - Trên cơ sở báo cáo bằng giấy, các bạn báo về PGD bằng trực tuyến từ ngày 19/5/2017 đến hết ngày 29/5/2017

            Các số liệu trong báo cáo phải có hồ sơ minh chứng để đối chiếu khi kiểm tra.
            Báo cáo giấy được lưu giữ cẩn thận tại trường.

            Bấm vào mũi tên bên phải tên file để tải mẫu về

Ba ngành học: Mẫu báo cáo giấy Thiết Bị THTN (Hạn 06/01/2017)Sơ kết NH_2016-2017

posted Dec 28, 2016, 5:32 AM by LE TRI DUNG

- Trước tiên các bạn tải mẫu báo cáo giấy  
         - Thực hiện báo cáo bằng giấy có hiệu trưởng ký duyệt rồi lưu giữ cẩn thận tại trường. 
            (Các số liệu trong báo cáo phải có hồ sơ minh chứng để đối chiếu khi kiểm tra).
         
 
- Trên cơ sở báo cáo bằng giấy, các bạn báo về PGD bằng phần mềm báo cáo trực tuyến từ ngày 28/12/2016 đến trước ngày 06/01/2016;

Ghi Chú: Tải mẫu báo cáo giấy: bấm vào mũi tên bên phải tên file bên dưới

Ba ngành học: Mẫu biên bản kiểm tra thiết bị thực hành, phòng bộ môn 2016-2017

posted Oct 28, 2016, 2:52 AM by LE TRI DUNG   [ updated Oct 28, 2016, 2:53 AM ]

- Bậc mầm non : 1 mẫu

- Bậc trung học cơ sở và tiểu học: chung 1 mẫu

Để tải về các bạn bấm vào mũi tên bên phải tên file

Hướng dẫn công tác thiết bị trường học năm học 2016-2017

posted Oct 10, 2016, 8:24 PM by LE TRI DUNG   [ updated Oct 10, 2016, 8:28 PM ]

- Để tiện cho các bạn lên kế hoạch năm, tháng, tuần của mình,TD gửi kèm thêm file word.

- TD cũng gửi kèm kế hoạch của Sở Giáo dục.

  (Để tải văn bản hướng dẫn năm học về bấm vào mũi tên bên phải tên file)

Văn Bản Về Công Tác Trang Bị

posted Jun 14, 2016, 12:37 AM by LE TRI DUNG

1- Bảng giá Sở Tài chính KH TG về giá thiết bị công nghệ thông tin
2- Quyết định phân cấp quản lý tài sản của Phòng Giáo dục.
3- Quyết định phân cấp quản lý tài sản của UBND thị xã Cai Lậy

Ba ngành học: Mẫu báo cáo giấy Tổng kết NH_2015-2016 Thiết Bị THTN (Hạn 26/05/2016)

posted Dec 17, 2015, 11:06 PM by LE TRI DUNG   [ updated May 12, 2016, 5:42 PM ]

         - Trước tiên các bạn tải mẫu báo cáo giấy 
         - Thực hiện báo cáo bằng giấy có hiệu trưởng ký duyệt rồi lưu giữ cẩn thận tại trường.
            (Các số liệu trong báo cáo phải có hồ sơ minh chứng để đối chiếu khi kiểm tra).
        
 
         Trên cơ sở báo cáo bằng giấy, các bạn báo về PGD bằng trực tuyến từ ngày 16/5 đến hết ngày 26 tháng 05 năm 2016; 


         Ghi Chú: Tải mẫu báo cáo giấy: bấm vào mũi tên bên phải tên file bên dưới

Ba Ngành Học : Kế hoạch công tác thiết bị năm 2016, 10 tiêu chí, mẫu BB kiểm tra

posted Nov 10, 2015, 12:02 AM by LE TRI DUNG   [ updated Nov 17, 2015, 12:21 AM ]

Gồm có các file sau đây:

- Mầm non : Mẫu biên bản kiểm tra thiết bị- CSVC mầm non
- Tiểu học  & THCS : Mẫu biên bản kiểm tra thiết bị, phòng bộ môn, phòng thí nghiệm, phòng vi tính
- 10 tiêu chí thiết bị phổ thông
- 10 tiêu chí thiết bị mầm non
- Ba ngành học: Kế hoạch thiết bị năm 2016. (file doc và file pdf )

Các bạn bấm vào mũi tên bên phải tên file bên dưới để tải về.

Mẫu Giấy: Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Thiết Bị Trường Học NH 2014-2015

posted May 11, 2015, 2:11 AM by LE TRI DUNG

Các bạn bấm vào mũi tên bên phải tên file để tải về

Dành cho giám khảo chấm Sáng kiến kinh nghiệm 2015

posted Apr 1, 2015, 1:55 AM by LE TRI DUNG

Các bạn giám khảo tải mẫu bằng cách bấm vào mũi tên bên phải tên file

Mẫu Báo Cáo Các Thiết bị Mua Sắm 2014, Nhu Cầu 2015 (Hạn cuối 19/3/2015)

posted Mar 12, 2015, 1:55 AM by LE TRI DUNG   [ updated Mar 12, 2015, 2:04 AM ]

- BC về PGD trước ngày 19/3/2015) 1 bằng email, 1 bằng giấy . Đ/c letridungcl@gmail.com

Bấm vào mũi tên bên phải tên file để tải mẫu về

1-10 of 34