Home‎ > ‎

VănBản,BiểuMẫu

Các Văn Bản Thi Thiết Bị Tự Làm Cấp Thị Xã và Cấp Tỉnh Năm 2015

posted Dec 29, 2014, 2:07 AM by LE TRI DUNG   [ updated Dec 29, 2014, 2:07 AM ]

Các bạn bấm mũi tên bên phải tên file để tải về

Mẫu Báo Cáo Giấy Sơ Kết HK 1 - 2014-2015 Thiết Bị - THTN

posted Dec 14, 2014, 11:53 PM by LE TRI DUNG

Các bạn bấm vào mũi tên bên phải tên file để tải mẫu về

10 tiêu chí thiết bị - THTN - P.Bộ Môn Mầm non và Phổ thông 2014-2015

posted Sep 30, 2014, 7:25 PM by LE TRI DUNG

Các bạn bấm vào mũi tên bên phải tên file để tải mẫu về

Ba ngành học : Mẫu biên bản kiểm tra hoạt động phòng thiết bị, phòng THTN, phòng bộ môn, phòng tin học...

posted Nov 12, 2013, 4:29 AM by LE TRI DUNG   [ updated Nov 12, 2013, 4:33 AM ]

Để tải mẫu các bạn bấm vào mũi tên bên phải tên file bên dưới

Ba ngành học: Mẫu sổ sách thiết bị & Phòng Chức năng (th10-2013)

posted Oct 16, 2013, 4:29 PM by LE TRI DUNG   [ updated Oct 16, 2013, 4:36 PM ]

‎Các loại sổ sách phòng học bộ môn (phòng thiết bị, phòng thực hành) Th10-2013. 
Sau khi tải về các bạn giải nén sẽ được 8 loại sổ sách thiết bị (Các loại sổ nầy cũng dùng được cho phòng bộ môn, phòng thí nghiệm thực hành, phòng tin học....). 

MN, TH, THCS : Danh Mục Thiết Bị Dạy Học Tối Thiểu

posted Oct 20, 2011, 8:28 PM by LE TRI DUNG   [ updated Feb 20, 2012, 12:31 AM ]

Có ba file của ba ngành học, Các bạn bấm vào tên file để tải về

Các bạn đến tên file bên dưới:

- Để xem hay tải mẫu về máy của mình bấm vào mũi tên bên phải;

- Để xem nhanh trực tiếp bấm vào tên file (nếu dùng cách nầy, trong một số trường hợp có thể sẽ hơi khó xem)

1-10 of 24