Home‎ > ‎

VănBản,BiểuMẫu

Dành cho giám khảo chấm Sáng kiến kinh nghiệm 2015

posted Apr 1, 2015, 1:55 AM by LE TRI DUNG

Các bạn giám khảo tải mẫu bằng cách bấm vào mũi tên bên phải tên file

Mẫu Báo Cáo Các Thiết bị Mua Sắm 2014, Nhu Cầu 2015 (Hạn cuối 19/3/2015)

posted Mar 12, 2015, 1:55 AM by LE TRI DUNG   [ updated Mar 12, 2015, 2:04 AM ]

- BC về PGD trước ngày 19/3/2015) 1 bằng email, 1 bằng giấy . Đ/c letridungcl@gmail.com

Bấm vào mũi tên bên phải tên file để tải mẫu về

Mẫu Báo Cáo Giấy Sơ Kết HK 1 - 2014-2015 Thiết Bị - THTN

posted Dec 14, 2014, 11:53 PM by LE TRI DUNG

Các bạn bấm vào mũi tên bên phải tên file để tải mẫu về

10 tiêu chí thiết bị - THTN - P.Bộ Môn Mầm non và Phổ thông 2014-2015

posted Sep 30, 2014, 7:25 PM by LE TRI DUNG

Các bạn bấm vào mũi tên bên phải tên file để tải mẫu về

Ba ngành học : Mẫu biên bản kiểm tra hoạt động phòng thiết bị, phòng THTN, phòng bộ môn, phòng tin học...

posted Nov 12, 2013, 4:29 AM by LE TRI DUNG   [ updated Nov 12, 2013, 4:33 AM ]

Để tải mẫu các bạn bấm vào mũi tên bên phải tên file bên dưới

Ba ngành học: Mẫu sổ sách thiết bị & Phòng Chức năng (th10-2013)

posted Oct 16, 2013, 4:29 PM by LE TRI DUNG   [ updated Oct 16, 2013, 4:36 PM ]

‎Các loại sổ sách phòng học bộ môn (phòng thiết bị, phòng thực hành) Th10-2013. 
Sau khi tải về các bạn giải nén sẽ được 8 loại sổ sách thiết bị (Các loại sổ nầy cũng dùng được cho phòng bộ môn, phòng thí nghiệm thực hành, phòng tin học....). 

1-10 of 26