Danh sách các tuồng cải lương xưa & nay


Tên
 Thành phần nghệ sĩ
Links
 Anh hùng xạ điêu
Lệ Thủy, Lương Tuấn, Minh Vương, Thanh Sang, Phượng Liên, Bảo Quốc
http://www.4shared.com/file/143724501/ef57a6c6/anhhungxadieu.html

 Áo cưới trước cổng chùa
Lệ Thủy, Lương Tuấn, Tô Kim Hồng, Diệp Lang, Thanh Nguyệt, Thanh Tòng,...
Part1 http://www.megaupload.com/?d=JOBJTQIA
Part2 http://www.megaupload.com/?d=543XB8I2
 Bà chúa ăn mày
Lệ Thủy, Minh Vương, Minh Phụng, Hoài Thanh, Thanh Hằng,...
 http://www.4shared.com/audio/MW5a49gA/Ba_chua_an_may.html

 Băng Tuyền nữ chúa
Minh Phụng, Lệ Thủy, Dũng Thanh Lâm, Mỹ Châu,..
http://www.megaupload.com/?d=BCV4ZSM6
 Bão cát
Minh Cảnh, Minh Phụng, Lệ Thủy, Mỹ Châu, Diệp Lang, Kim Ngọc,..
Part1 http://www.megaupload.com/?d=AG604WTU
Part2 http://www.megaupload.com/?d=2RLFB5EP
 Bên hào Lạc Thủy
Minh Vương, Lệ Thủy, Phương Quang,..
 http://www.4shared.com/file/153693720/4413fa2f/benhaolacthuy.html

 Biển tình cay đắng    
Minh Vương, Lệ Thủy, Diệp Lang, Thoại Mỹ, Úc Bạch Lan, Thanh Hằng, Bảo Quốc,...
http://www.4shared.com/file/143730934/f084609/bientinhcaydang.html

 Bông Ô MôiMinh Phụng - Phượng Liên - Dũng Thanh Lâm & Lệ Thủyhttp://www.megaupload.com/?d=WRROLKCN
 Chàng rễ độc đắc
Lệ Thủy, ...
http://www.4shared.com/file/143730924/16137748/changredocdac.html

 Ca dao em và tôi                                   
Thanh Sang, Lệ Thủy, Tô Kim Hồng, Thoại Mỹ, Kim Tiểu Long
http://www.4shared.com/file/240760719/8994dc14/Ca_Dao_Em_Va_Toi.html

 Chàng ngốc
Minh Vương, Lệ Thủy, Diệp Lang, Thanh Hằng, ...
http://www.4shared.com/audio/JYLzi9Ln/changngoc.html

 Chiếc quạt trầm hương    
Thanh Nga, Minh Phụng, Lệ Thủy, Phương Quang,...
http://www.4shared.com/file/243043443/52e8a9bd/Chiec_quat_tram_huong.html

 Cô gái bán sầu riêng
Minh Vương, Lệ Thủy, Lương Tuấn, Phương Hồng Thủy
http://www.4shared.com/file/143730896/1a2ba598/cogaibansaurieng.html

 Cô gái đồ long
Tấn Tài, Lệ Thủy, Kim Ngọc, Phượng Liên, Thanh Sang,..
http://www.megaupload.com/?d=PPF0SIJT
 Dạ xoa hoàng hậu
 (Chung vô diệm)
                
Minh Vương, Lệ Thủy, Thanh Kim Huệ,..
http://www.megaupload.com/?d=V4X9HO14
 Duyên nợ của ai
Diệp Lang, Minh Vương, Lệ Thủy, Mỹ Châu, Hoài Thanh, Thanh Sang, Phương Hồng Thủy, Út Bạch Lan,...
http://www.4shared.com/audio/O0i75v-z/duyennocuaai.html

 Đắc kỷ thọ hình
Minh Vương, Lệ Thủy, Lương Tuấn,..
http://www.4shared.com/file/143730905/5322255c/dackythohinh.html

 Đứa bé không cha
Minh Vương, Lệ Thủy, Linh Tâm, Diệp Lang,...
 http://www.4shared.com/file/143730895/8322f422/duabekhongcha.html

 Dốc sương mù
Minh Phụng, Lệ Thủy, Thanh Sang, Minh Cảnh,..
http://www.megaupload.com/?d=05VGYFY0
 Đêm lạnh chùa hoang
Minh Vương, Lệ Thủy, Thanh Sang, Phượng Liên, Minh Cảnh, Văn Chung, Thanh Thanh Hoa
http://www.megaupload.com/?d=2KKIP8HF
 Đêm sầu sa mạc
Lệ Thủy, Vũ Linh, Ngọc Huyền, Tài Linh,...
 http://www.4shared.com/file/143730898/fd93889f/demsausamac.html

 Được chết vì yêu
Minh Vương, Lệ Thủy, Ngọc Huyền,...
 http://www.4shared.com/file/143730890/f34800ad/duocchetviyeu.html

 Dưới hai màu áo
Lệ Thủy, Châu Thanh,...
 http://www.4shared.com/file/143730866/9db3b957/duoihaimauao.html

 Én nhạn lìa đôi
Minh Vương, Lệ Thủy, Bảo Quốc, Ngọc Huyền, Hồng Nga,...
 http://www.4shared.com/file/143730864/73bdd87b/ennhanliadoi.html

 Gã sở khanh đáng thương
Minh Vương, Lệ Thủy, Kim Tử Long, Thoại Mỹ, Hồng Nga,..
http://www.4shared.com/file/143730863/edd94dd8/gasokhanhdangthuong.html
 
 Gặp lại cố nhân
 Khung trời kỷ niệm
Minh Cảnh, Lệ Thủy
Minh Phụng, Phượng Liên
http://www.megaupload.com/?d=R08U34NY
 Giọt nước mắt đàn ông
Minh Vưong, Lệ Thủy, Thanh Hằng,..
 http://www.4shared.com/file/134846065/a3d6bfdb/Giot_nuoc_mat_dan_ong
 Hắc sa thôn huyết hận
Minh Phụng, Lệ Thủy, Thanh Sang, Phượng Liên
http://www.megaupload.com/?d=Y0L9FP1U
 Hàn Mạc Tử
 Trọng Hữu, Mỹ Châu, Lệ Thủy,..
http://www.megaupload.com/?d=3BPX2250
 Hoa Mộc Lan
Minh Vương, Lệ Thủy, Kim Ngọc, Hồng Nga, Tài Bửu Bửu, Hoàng Giang,..
Part1 http://www.megaupload.com/?d=IHN1NTI9
Part2 http://www.megaupload.com/?d=P99PM384
 Hồng nhan đa truân
Minh Vương, Lệ Thủy, Linh Tâm, Tô Kim Hồng, Kim Tiểu Long, ...
http://www.4shared.com/file/240751325/531a7695/HongNhanDaTruan.html

 Kẻ bên trời
 Nhất kiếm bá vương
Minh Cảnh, Minh Phụng, Lệ Thủy, Kim Ngọc
Minh Phụng, Lệ Thủy
Part1 http://www.megaupload.com/?d=O3S8Z8KK
Part2 http://www.megaupload.com/?d=1JQOBWC1
 Khi nụ cười đã tắt
Minh Vương, Lệ Thủy, Hoài Thanh, Bảo Trang, Phương Quang,...
 http://www.4shared.com/audio/nm9VyVcY/KhiNuCuoiDaTat_02.html

http://www.4shared.com/audio/C8jiFY4J/KhiNuCuoiDaTat_01.html

 Kiếp nào có yêu nhau

Minh Phụng, Mỹ Châu, Lệ Thủy,..
http://www.megaupload.com/?d=PR8AV38B
 Kiếm Sĩ Dơi Mỹ Châu , Diệp Lang , Minh Phụng , Minh Vương, Lệ Thủy , Thanh Sang,..http://www.megaupload.com/?d=FAUACC5I
 Kiếm Sĩ Điên Ngọc Hương, Phương Quang, Hữu Phước, Lệ ThủyPhần 1 http://www.megaupload.com/?d=TG9CMUTX
Phần 2 http://www.megaupload.com/?d=Y39PSHS5
 Lá sầu riêng
 Lệ Thủy, Châu Thanh, Vũ Linh, Phương Hồng Thủy
 
 Làm dâu vợ lớn
Thanh Tuấn, Lệ Thủy, Thanh Hằng, Kim Tử Long,...
 http://www.4shared.com/file/143730855/2f97bb2e/lamdauvolon.html

 Lan huệ sầu ai
Minh Vương, Lệ Thủy, Hoài Thanh, Thanh Kim Huệ, Phương Quang,...
 http://www.4shared.com/file/143730850/5ffd4fa1/lanhuesauai.html

 Lan và Điệp
 Lệ Thủy, Trọng Hữu, Tú Trinh, Thanh Nguyệt,..

http://www.hotmit.com/mega/Lan Diep

 Lệ sầu trong mắt em
Minh Vương, Lệ Thủy, Linh Tâm, Diệp Lang, Linh Huệ,...
 http://www.4shared.com/file/143730853/c6f41e1b/lesautrongmatem.html

 Lỡ bước sang ngang
Thanh Tuấn, Lệ Thủy, Thanh Kim Huệ, Diệp Lang, Thanh Điền, ...
 http://www.4shared.com/file/IhuGk1Uo/Lo_buoc_sang_ngang.html

 Manh áo quê nghèo
Dũng Thanh Lâm, Minh Phụng, Lệ Thủy, Phượng Liên
 http://www.megaupload.com/?d=MJCROMRN

 Mạnh Lệ Quân
 (Tái sanh duyên)
Minh Vương, Lệ Thủy, Thanh Tuấn, Thanh Kim Huệ, Dũng Thanh Lâm, Bích Hạnh,..
http://www.megaupload.com/?d=IDBWFDEQ
 Máu nhuộm sân chùa
Minh Cảnh, Lệ Thủy, Minh Vương, Thanh Kim Huệ, Kim Ngọc, Thanh Thanh Hoa,..
Disc1_part1 http://www.megaupload.com/?d=6PAF1QTD
Disc1_part2 http://www.megaupload.com/?d=5LEUEXL3
Disc2_part1 http://www.megaupload.com/?d=TUYEHNGG
Disc2_part2 http://www.megaupload.com/?d=3933ZKFE
 Mối tình chung thủy
Minh Vương, Lệ Thủy, Linh Tâm, ...
 http://www.4shared.com/file/143754752/ba8d0b47/moitinhchungthuy.html

 Mối tình quê

Mỹ Châu, Minh Phụng, Lệ Thủy
 http://www.4shared.com/audio/EjS5CkfJ/Moi_tinh_que.html

 Một chiều biệt ly
Minh Vương, Lệ Thủy, Thanh Sang, Hồng Nga,..
 http://www.4shared.com/file/143754737/9cbd584e/motchieubietly.html

 Một vụ mạo danh
Minh Phụng, Lệ Thủy, Bảo Quốc,...
 http://www.4shared.com/file/143754744/4af59f33/motvumaodanh.html

 Mùa xuân ngủ trong đêm
Minh Vương, Lệ Thủy, Thanh Sang, Thanh Kim Huệ,..

http://www.megaupload.com/?d=UPW4U960
 Mưa rừng
Bạch Tuyết, Thanh Sang, Lệ Thủy, Hoài Thanh,..
  http://www.4shared.com/file/153694769/c474bf36/Mua_Rung.html
 Nàng dâu đức hạnh
Minh Vương, Lệ Thủy, Hồng Nga, Thanh Hằng, Vũ Đức,...
 http://www.4shared.com/file/143754740/4d985b2a/nangdauduchanh.html

 Nàng xê đa - bản tình ca tuyệt kỷ
Lệ Thủy,  Châu Thanh, Lương Tuấn, Bảo Trang, Diệp Lang,...
http://www.4shared.com/file/240769508/99044627/nang_xeda.html

 Nắm cơm chan máu
Minh Vương, Lệ Thủy, Lương Tuấn, Bảo Trang, Thanh Hằng,...
http://www.4shared.com/file/biLujgyt/Nam_com_chan_mau.html
 Nắng thu về ngõ trúc
Minh Vương, Lệ Thủy, Phương Quang,...
 http://www.4shared.com/file/143754735/72b33962/nangthuvengotruc.html

 Nghiệp cầm ca
Minh Vương, Lệ Thủy, Diệp Lang, Thoại Miêu, Hoàng Tuấn,....
 http://www.4shared.com/file/143754727/85a6690f/nghiepcamca.html

 Người gọi đò bên sông
Minh Phụng, Mỹ Châu, Lệ Thủy, Dũng Thanh Lâm,...
 http://www.4shared.com/file/143754725/6ba80823/Nguoi_goi_do_ben_song.html

 Người đàn bà dưới ánh trăng
Minh Vương, Lệ Thủy, Vũ Linh, Linh Huệ, Kim Tử Long,....
 http://www.4shared.com/file/143754723/82cbad16/nguoidanbaduoianhtrang.html

 Người trai sa mạc
Minh Phụng, Lệ Thủy, Minh Cảnh,....
 http://www.4shared.com/file/143754717/ae8b3acc/nguoitraisamac.html

 Người vợ ngoại hôn
Lệ Thủy, Châu Thanh, Thanh Hằng, Cẩm Tiên,...
 http://www.4shared.com/file/143754706/c0973b1b/nguoivongoaihon.html

 Nhất kiếm bá vương
Minh Phụng, Lệ Thủy, Dũng Thanh Lâm,...
 http://www.4shared.com/file/143754700/29f49e2e/Nhat_kiem_ba_vuong.html

 Những đứa con lưu lạc
Minh Vương, Lệ Thủy, Linh Tâm, Thanh Hằng,....
 http://www.4shared.com/file/143754672/897903f2/nhungduaconluulac.html

 Nụ cười trong mắt em
Minh Phụng, Lệ Thủy, ....
 http://www.4shared.com/file/143754683/79e62fab/Nu_cuoi_trong_mat_em.html

 Núi liễu sông bằng
Minh Vương, Lệ Thủy, Bảo Quốc, Ngọc Giàu,...
 http://www.4shared.com/file/143754748/4343d318/nuilieusongbang.html

 Nữ tỳ và trạng nguyên
Lệ Thủy, Minh Phụng, Tài Linh, Bảo Quốc, ...
 http://www.4shared.com/file/143773701/b9e4c561/nutyvatrangnguyen_2.html

 Oan tình thiếu phụ
Minh Vương, Lệ Thủy, Hoài Thanh, Phương Quang,...
 http://www.4shared.com/file/143773684/95d1d1/oantinhthieuphu.html

 Quan thế âm
Minh Cảnh, Lệ Thủy, Thanh Hằng,...
 http://www.4shared.com/file/143773653/2b5f3a3f/quantheam.html

 Quán khuya sầu viễn khách
Lệ Thủy, Châu Thanh, Phượng Hằng, Diệp Lang,...
http://www.4shared.com/file/240769530/bcf29dd6/quankhuyasauvienkhach.htm
 Quân Vương Và Thiếp Minh Phụng, Lệ Thủy, Bảo Quốc, Quốc Hòa, Tô Kim Hồng, ...
Phần 1 http://www.megaupload.com/?d=DEUL43NH
Phần 2 http://www.megaupload.com/?d=CTD50GP0
Phần 3 http://www.megaupload.com/?d=N557P7IY
Phần 4 http://www.megaupload.com/?d=S8HE8J5E
Phần 5 http://www.megaupload.com/?d=9L23RHBQ
 Sám hối
Minh Vương, Lệ Thủy, Phương Hồng Thủy, Thanh Sang, Vân Hà,...
 http://www.4shared.com/file/143773668/97a0b074/samhoi.html

 Sao trời lại xanh
Minh Vương, Lệ Thủy, Thanh Hằng, Tuấn Thanh,...
 http://www.4shared.com/file/143773665/e911ccc9/saotroilaixanh.html

 Số phận một cuộc tình
Minh Vương, Lệ Thủy, Linh Tâm, Hồng Nga, Vân Hà,..
 http://www.4shared.com/file/143773613/4f33ff3b/sophan1cuoctinh.html

 Sư tổ giỡn học trò

Minh Vương, Lệ Thủy, Bảo Quốc,...
http://www.4shared.com/audio/cuJd9Oxl/sutogionhoctro.html

 Tấm Lòng Của BiểnThanh Nga, Út Bạch Lan, Lệ Thủy, Hưu Phước, Minh Cảnh & Kim Vânhttp://www.megaupload.com/?d=JU9GSLNE
 Tấm Lòng Của BiểnLệ Thủy, Bảo Trang, Diệp Lang, Minh Vương,..Part1 http://www.megaupload.com/?d=V47V4XLN
Part2 http://www.megaupload.com/?d=KDL3PQY9

 Tô Ánh Nguyệt
Minh Vương, Lệ Thủy, Thanh Tòng, Diệp Lang,..
http://www.megaupload.com/?d=7LFI4H7W
 Tôn Tẩn giả điên
Thành Được, Hùng Cường, Lệ Thủy, Diệp Lang,..
http://www.megaupload.com/?d=DF3514VM  
 Tây Thi
Chí Tâm, Lệ Thủy, Thanh Tuấn,..
http://www.megaupload.com/?d=5M2GUCBN

 Tiếng sáo vọng cung tần
Thanh Sang, Lệ Thủy, Thanh Hằng,....
 http://www.4shared.com/file/143773599/65792274/tiengsaovongcungtan.html

 Tiêu Anh Phụng

Minh Vương, Lệ Thủy, Tài Linh, Thanh Tòng,
http://www.4shared.com/file/153693707/e8410d0e/tieuanhphung.html

 Tiêu Anh Phụng giải oan
Minh Vương, Lệ Thủy, Tài Linh, Thanh Tòng,..
 http://www.4shared.com/file/153693695/d64fbd5c/tieuanhphunggiaioan.html

 Tình hận trên băng hồ
Minh Phụng, Mỹ Châu, Lệ Thủy, Dũng Thanh Lâm,...
http://www.4shared.com/file/143773593/85accb6a/tinhhantrenbangho.html

 Tống Trân Cúc Hoa
Minh Vương, Lệ Thủy, Úc Bạch Lan, ...
 http://www.4shared.com/file/143773580/5beab91/tongtrancuchoa.html

 Thứ phi Phi Yến &
 Em bé đánh giày
Lệ Thủy
Minh Cảnh & Lệ Thủy
http://www.megaupload.com/?d=YLI4C2ST
 Trà hoa nữ 1
Lệ Thủy, Trọng Hữu, Mỹ Châu, Tô Kiều Lan,...
 http://www.4shared.com/file/143773568/95e60e2d/trahoanu1.html

 Trà hoa nữ 2
Minh Vương, Lệ Thủy, Phương Quang, ....
http://www.4shared.com/file/143773550/b010d5dc/trahoanu2.html

 Trăng nước Lạc Dương Thành
Minh Vương, Lệ Thủy, Thanh Sang, Mỹ Châu, ...
 
 Trăng rụng bến Từ Châu
Minh Phụng, Lệ Thủy, Thanh Hằng,...
 http://www.4shared.com/file/143780487/afd6c3a/trangrungbentuchau.html

 Trọn đạo tào khang
Minh Vương, Lệ Thủy, Diệp Lang, Vũ Linh, Ngọc Giàu,...
 http://www.4shared.com/file/143780459/58eb3f70/trondaotaokhang.html

 Trọn đời chỉ yêu em
Trọng Hữu, Lệ Thủy, ...
 http://www.4shared.com/file/143780426/8715b426/trondoichiyeuem.html

 Trọng Thủy, Mỹ Châu

Thanh Tuấn, Lệ Thủy, Thanh Sang,...
http://www.4shared.com/audio/M_fjXazi/Trong_Thuy_-_My_Chau_cai_luong.html

 Trúng độc đắc
Minh Vương, Lệ Thủy, Thanh Tuấn, Thanh Kim Huệ, Hồng Nga,..
Part1 http://www.megaupload.com/?d=X43FG41W
Part2 http://www.megaupload.com/?d=VU6PE1X6
 Trường tương tư

Minh Phụng, Lệ Thủy, Diệp Lang, Thanh Sang, Tô Kim Hồng,...
 http://www.4shared.com/audio/Artu90Bl/Truong_Tuong_Tu.html

 Vết thương thứ 13
Minh Vương, Lệ Thủy, Châu Thanh, Thanh Nguyệt, Cẩm Tiên,....
 http://www.4shared.com/audio/4uubnfxp/vetthuong13.html

 Vị đắng lá sầu đâu
Minh Vương, Lệ Thủy, Phượng Liên, Thoại Mỹ, Kim Tiểu Long
http://www.4shared.com/file/240760561/cb8a168f/Vi_Dang_La_Sau_Dau.html

 Vườn hạnh sau chùa
Lệ Thủy, Thanh Sang, Hòai Thanh, Đỗ Quyên,..
http://www.4shared.com/file/240760814/fc79e794/Vuon_Hanh_San_Chua.html
 Xin một lần yêu nhau
Minh Phụng, Lệ Thủy, Minh Vương, Phượng Liên,..
http://www.megaupload.com/?d=44BX0VY3
 Yêu vội ghen cuồng
Minh Vương, Lệ Thủy, Thanh Hằng, Lương Tuấn,..
http://www.4shared.com/file/134846056/11f2bda2/Yeu_voi_ghen_cuong
Comments