Danh sách các bài tân cổ xưa & nay
Hình
Tên
 Thành phần nghệ sĩ
Links
 


    
  Bài ca đồng quê
 Thanh Tuấn, Lệ Thủy
 
http://www.4shared.com/file/240800147/69c03e91/_2__Thanh_Tuam_-_LT.html
  Bài ca ngợi quê hương
 Thanh Tuấn, Lệ Thủy
 http://www.4shared.com/file/240787550/b547f302/Bai_ca_ngoi_que_em_-_Thanh_Tua.html

  Bóng người cùng thôn
 Minh Vương, Lệ Thủy
 http://www.4shared.com/file/240800299/3990d382/_2__Bong_nguoi_cung_thon_-_MV-.html

   Chuyện tình Lan & Điệp  Chí Tâm, Lệ Thủy, Thanh Kim Huệ  http://www.megaupload.com/?d=0BTRQHLW
 Đám cưới trên đường quê
 Trầu cau
 Áo em chưa mặc một lần
 Bức tranh hòa bình
  Minh Cảnh, Lệ Thủy, Minh Vương, Chí Tâm,..
Part1 http://www.megaupload.com/?d=8K54DS85
Part2 http://www.megaupload.com/?d=WB304NPD
  Dòng sông quê em
 Thanh Tuấn, Lệ Thủy
 http://www.4shared.com/file/240787527/6462f066/Dong_song_que_em_-_Thanh_Tuan_.html

  Đường về hai thôn
 Minh Cảnh, Lệ Thủy
 http://www.4shared.com/file/240787556/5c245637/Duong_ve_hai_thon_-_MC-LT.html
  Đêm trao kỷ niệm
 Biển tình
 Minh Phụng, Lệ Thủy
 Minh Vương, Thanh Kim Huệ
 http://www.megaupload.com/?d=GUD6VV02
  Chiếc xuồng cui
 Minh Vương, Lệ Thủy
 http://www.mediafire.com/?mkjzmdh4qxi
  Đối diện nhà anh
 Thanh Tuấn, Lệ Thủy
 http://www.megaupload.com/?d=57G3YJKU
  Hận Tha La
 Chí Tâm, Lệ Thủy
 http://www.megaupload.com/?d=MY1VLZPT
  Hoa nở về đêm
 Chí Tâm, Lệ Thủy
 http://www.megaupload.com/?d=OVXG4ZYF
  Hoa Trinh nữ
 Chí Tâm, Lệ Thủy
 http://www.megaupload.com/?d=I2NP5KOG
  Hương sen quê ngoại
 Cha về cõi Phật
 Minh Phụng, Lệ Thủy
 Lệ Thủy
 Part1 http://www.megaupload.com/?d=74UBW8V4
  Hương tóc mạ non
 Minh Vương, Lệ Thủy
 http://www.4shared.com/file/240787558/bb9c7b30/Huong_toc_ma_non_-_MV_-_LT.html

  Ga chiều
 Chí Tâm, Lệ Thủy
 http://www.megaupload.com/?d=058Z0PL2
  Giọng ca Lệ Thủy
  http://www.4shared.com/file/143730861/3d72cf4/giongcalethuy.html
  Không phải tại chúng mình
 Minh Cảnh, Lệ Thủy
 http://www.4shared.com/file/240808375/6ad3f0ff/Khong_phai_tai_chung_minh-_Min.html

  Lời người ra đi
 Phượng Liên, Lệ Thủy
 http://www.megaupload.com/?d=3X0T0E0W
  Lối cũ em về
 Minh Vương, Lệ Thủy
 http://www.4shared.com/file/240808286/7580d7bd/Loi_cu_em_ve_-_Minh_Vuong_-_Le.html

 Lý ngựa ô, Bông Lang, Con gái của mẹ
 Minh Vương, Lệ Thủy, Minh Cảnh, Thanh Kim Huệ
Part1 http://www.megaupload.com/?d=HH0L0U1C
Part2 http://www.megaupload.com/?d=XVP9S6XL
  Mai lỡi hai mình xa nhau
 Minh Phụng, Lệ Thủy
 http://www.4shared.com/file/240808354/2fe2a2eb/Mai_lo_hai_minh_xa_nhau.html
 
 Màu tím hoa sim
 Duyên tình
 Minh Vương, Lệ Thủy
Part1 http://www.megaupload.com/?d=POOHTRYA
 Người em vỹ dạ
 Minh Cảnh, Minh Vương, Lệ Thủy, Mỹ Châu
 Part1 http://www.megaupload.com/?d=XI9VSPEO
 Part2 http://www.megaupload.com/?d=HO2O5ZDR
 Mười thương, Bìm bịp kêu,..
 Minh Cảnh, Minh Vương, Lệ Thủy, Mỹ Châu
Part1 http://www.megaupload.com/?d=DJDQZEMN
Part2 http://www.megaupload.com/?d=NYZXB8YK
 Rừng lá thấp
 Ngày em về thăm quê tôi
 Chí Tâm, Lệ Thủy
 Thanh Sang, Lệ Thủy
Part1 http://www.megaupload.com/?d=2CXOYR71
Part2 http://www.megaupload.com/?d=L39CB16P
  Sương lạnh chiều đông
 Chí Tâm, Lệ Thủy
 http://www.megaupload.com/?d=3YRIR3X8
  Tại anh đó
 Minh Cảnh, Lệ Thủy
 http://www.4shared.com/file/240800292/ae420a0a/Tai_anh_do_-_MC_-_LT.html
  Tâm sự nàng Bu Ram
 Lệ Thủy, Thanh Tuấn
 http://www.4shared.com/file/240808323/fec7a18f/Tam_su_nang_Bu_ram_-_Thanh_Tua.html

  Tàu về quê ngoại
 Lệ Thủy, Thanh Tuấn
 http://www.4shared.com/file/240800276/37ace39d/Tau_ve_que_ngoai_-_Thanh_Tuan_.html
  Thôi em hãy về đi
 Minh Vương, Lệ Thủy
http://www.4shared.com/file/240800134/bf88f9ec/Thoi_em_hay_ve_di_-_MV_-_LT.html

 Tích đá vọng phu (tân cổ)
 Minh Cảnh, Minh Vương, Lệ Thủy, Mỹ Châu, Châu Thanh,...
Part1 http://www.megaupload.com/?d=HX301XME
Part2 http://www.megaupload.com/?d=QKJ22ODL
 Tiếng hát Minh Vương - Lệ Thủy
 Minh Vương, Lệ Thủy
Part1 http://www.megaupload.com/?d=IYZWI6OV
Part2 http://www.megaupload.com/?d=KQ8OOUC2
 
 Đố vui Phật pháp
 Lệ Thủy, Châu Thanh, Đình Trí
 
http://www.megaupload.com/?d=TOUQ4ASK
http://www.megaupload.com/?d=TA111KX9
http://www.megaupload.com/?d=TA111KX9
http://www.megaupload.com/?d=HIGIFD7F
http://www.megaupload.com/?d=WOGFM1BV
http://www.megaupload.com/?d=YSNRQ6ON
http://www.megaupload.com/?d=2JOU0UQ2
http://www.megaupload.com/?d=XSRK01I6
http://www.megaupload.com/?d=HOVV9KAW
http://www.megaupload.com/?d=9M13SMQI
http://www.megaupload.com/?d=M1FDJBRE
http://www.megaupload.com/?d=A3MM9ENB
http://www.megaupload.com/?d=7V8YM2E4
http://www.megaupload.com/?d=VGKRG3XBComments