Contents‎ > ‎

Bài bản cải lương

Gồm các điệu lý, bài bản cải lương trích trong các vở tuồng, tân cổ giao duyên qua giọng hát nghệ sĩ Lệ Thủy.
Comments