Suzana M. Rebolj‎ > ‎

Biografija

Rojena:
 • 25. november 1956 v Mariboru
 • poročena in mama dveh odraslih sinov, umetnikov Matjaža in Brina

27. let neformalnega izobraževanja:
 • mi je pomagalo ozavestiti moj smisel bivanja in poiskati poslanstvo, ki me izpolnjuje 
 • Izobraževanje na področju osebne, družinske in družbene psihosinteze, 1986-2010
 • Triletno izobraževanje na področju waldorfske pedagogike, 1993-1996
 • Štiriletni program Duhovne univerze –študij celostne zgradbe človeka (njegove fizične, energijske, čustvene, razumske, osebnostne in duhovne razsežnosti), CDK - zavod za izobraževanje, vzgojo, razvoj in kulturo, 1993-1997
 • Enoletni absolventski program Duhovne univerze za osebno in duhovno rast, 1998
 • Izobraževanje na področju čustvene inteligence, 1998-2005
 • Strokovno izobraževanje na področju Glasserjeve teorije izbire, realitetne terapije in vodstvenega menedžmenta, 2000
 • Udeležba na seminarjih Ples petih ritmov – Gabrielle Roth, 2000-2004
 • Udeležba na mednarodnih seminarjih Evropske zveze za psihosintezo, 
  • Satra Brunn - Švedska 2006, 
  • Canterbury – Velika Britanija 2008
Formalna izobrazba:
 • Maturirala leta 1975 na Drugi gimnaziji v Mariboru; šoli, ki mi je dala širino razmišljanja in okolje kjer sem srečala svojega življenjskega partnerja 
 • zaključila dva letnika študija prava  
Dosedanje dejavnosti:
 • 2013 - 2014 v nastajanju je VIVEKA - skupnost za neodvisno misel
 • 2009, na osnovi preteklega dela, pridobljen status samostojne ustvarjalke na področju kulture za področji publicistike in moderatorstva
 • Od 2005 do 2008 redno zaposlena na Zavodu CDK – Zavod za izobraževanje, vzgojo, razvoj in kulturo
  • Kot soavtorica in izvajalka izobraževalnih programov Akademije za psihosintezo
  • Kot soprevajalka knjige Kdo sem in kaj lahko postanem ( Piero Ferrucci: What We May Be)
  • Kot avtorica psihosinteznega ali celostnega gibanja ( plesno-glasbena tehnika za zavestno komunikacijo z različnimi deli svoje osebnosti)
 • 1999 – 2005  delovala kot stalna in strokovna sodelavka Zavoda CDK- Zavoda za izobraževanje, vzgojo, razvoj in kulturo;
  • Kot soavtorica in izvajalka programa na področju kulture dialoga in neverbalne komunikacije
  • Kot soavtorica in izvajalka izobraževalnega programa Šole čustvene inteligence, ki je dobil priznanje Andragoškega centra Slovenije za izjemne strokovne dosežke pri izobraževanju odraslih za leto 2004 in Plaketo mesta Ljubljane za leto 2006
  • Kot soavtorica knjige Od čustvene inteligence do modrosti srca
 • 1998 – 2000 urednica ekoloških strani pri reviji Soutripanje
 • 1998 – 1999  v okviru Zavoda CDK poučevala globinsko tehniko sprostitve in kasneje meditativne tehnike
 • 1997- 2008  sodelovala pri ustanovitvi skupine Za zeleni Maribor ( kasneje preimenovane v Ljubor), njen namen je ohranitev zelenih površin v Mariboru in zagotavljanje višje kulture bivanja v mestnem okolju
 • 1995  sodelovala pri ustanovitvi MKM-mariborske kolesarske mreže, ki skrbi za ozaveščanje mehke mobilnosti in večje kulture bivanja v urbanem okolju
 • 1993 – 1996  sodelovala pri postavitvi prvega waldorfskega vrtca v Mariboru in ustanovitvi Društva prijateljev waldorfske pedagogike
 • 1988 SOVA s.p. vodila  računalniško shranjevanje in posredovanje informacij
 • 1985 – 1987  vodila podatkovno- informacijski sistem za kabelsko televizijo na področju Maribora
Vizija nadaljnjega dela:
 • Svojo vizijo, notranje hrepenenje in smisel dela vidim v nadaljnjem razvijanju izobraževalnih programov, ki podpirajo posameznikov trud, da postane ustvarjalen vodja svojega telesa, čustev in misli. Vodi me želja po nenehnem iskanju novih idej in preseganju starega in neustreznega načina razmišljanja. 
 • Poglobiti in razvijati želim nove pristope in tehnike dela, povezane z umetnostjo, s poudarkom na celostnem in ustvarjalnem gibu.
Comments