Szülői tájékoztató 2008. május
Széchenyi István Általános Iskola, Érd

Szülői tájékoztató  

2007/2008 május

Alapítvány: 19184726 -1-13                                                 Széchenyi István Általános Iskola, Érd

Internet: www. szechenyi-erd.co.cc, vagy http://szechisk.googlepages.com

Email: szechisk@freemail.hu   Telefonok: 23 375 592, alsó: 23 524 023, ig.: 23 524 024

Köszöntjük a szülőket a 2007/2008-as tanév végén Kiadványunkban igyekszünk beszámolni az elmúlt év iskolai történéseiről, beszámolunk a következő év terveiről is.

További kapcsolódó oldalak:

Sikereink     Alapítvány   Fejlesztési terv   Naptár  sulitévé    Iskolánk  oktatási rendszere     Nagyvárad   1.félévi tájékoztató

 

A tanév végi programok

Május 6. Körzeti anyanyelvi verseny

Május 15. a 8.b osztály próbakompetencia mérésen vesz részt.

Május 23-művészeti alkotónap—alsó –felső

Gyermeknap-élő történelem óra-május  29.

A „ Mi Mit Tudunk?”  május 26.17.30. Művelődési Ház

Május 28. Kompetenciamérés a 4.6.és 8. évfolyamoknak.

Az orientációs, negyedikes felvételik ideje: 2008. május 29. matematika, május 30. idegen nyelv.13.óra

Igazgatói fogadás: június 2. hétfő 14.30.

A hetedikes orientációsok szóbeli vizsgája 2008. június 3. 13.óra

Iskolagyűlés– június első hete—felső

Az alsós osztályozó értekezlet: 2008. június10. kedd, 14.óra

Próbakompetencia: 6.8. évf. máj. 12. reggeltől

A felsős osztályozó értekezlet: 2008. június 11. szerda 14.óra

Nyolcadikos bankett: június 12. 18 órától.

Ballagás: június 13. 17 óra

A munkaközösségi és egyéb beszámolók, mérések leadási határideje: legkésőbb: 2008. június . 17. 14.óra.

Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás: június 18. 17. óra.

Kérjük ne feledje az étkezési jelentkezést szeptember 1-re, valamint a tartós tankönyvek visszaadását,

 

 

Az iskolai oktatás rendszere

Év elején szorongást okozott az önkormányzati létszámleépítés híre. Iskolánkban azonban tovább folyik a hagyományos oktatás:

Differenciált csoportba szervezett oktatás 1-2 évfolyamon (3.4 évfolyamon nem lehetséges

Idegen nyelv 3-4. évfolyamon

Nem került összevonásra a viszonylag alacsonyabb létszámú 1. és 4. évfolyam

Az emeltszintű oktatást biztosítjuk a felsőben.

A nyolcadik évfolyamot részlegesen vontuk össze.

Új délutános elfoglaltság:  a tanulószoba, amelybe a 6. és  magasabb évfolyamosok járhatnak.

 

Az iskola tanulólétszáma: 641 fő.  október óta mintegy 14 fővel nőtt.  A pedagógus álláshelyek száma: 42,5 fő. Évfolyamonként 3 párhuzamos osztályunk van, 3 teljes évfolyam a kisiskolában, 5 teljes évfolyam a főépületben. Napközis csoportjaink száma 10, és az idén egy tanulószobát is működtetünk az alsóban. Az étkező tanulók száma: 428 fő, ingyenes tankönyvben részesül: 156 fő.

 

 

Önkormányzati hírek

Az Önkormányzat megvásárolta az újabb telkünket, a további fejlesztések számára.

Az Önkormányzat nem fogadta el a tervezett összevonásokat, helyette gazdaságilag vonja össze az iskolákat. A Széchenyi Iskola önálló gazdálkodó lesz, elvégezzük a Hunyadi Iskola könyvelését is.

 

Alsó tagozat udvara  Pro Scola et Juventute Alapítvány

Végre elkészült, több, mint 1 millió ft költséggel. 250 m2 térkő burkolás olyan kőből, amelynek a felülete a legbiztonságosabb. A burkolt felületbe játékokat építettünk be, sakkot, malmot, ugróiskolát, kidobó területet. Köszönjük a szülőknek a több évi gyűjtést, amelynek eredménye ez a „nagyberuházás”.  Az Önkormányzat 250 000 ft-al támogatta ezt a projectet

Napközi támogatása  Pro Scola et Juventute Alapítvány

Minden napközis csoport 10 000 ft támogatást kapott játékokra

 

Pro Scola et Juventute Alapítvány tervei

Szeptemberi Széchenyi-napon nagycenki kirándulás az egész felső tagozatnak különvonattal. Ennek támogatása anyagilag is.

Interaktív tábla vásárlása a tanítás minőségének javítására.

 

Pro Scola et Juventute Alapítvány  új együttműködés

Megkötöttük az együttműködési szerződést a Nagyváradi 9. sz iskolát képviselő Pertinax Egyesülettel.

 

Saját versenyeink:

Iskolánkban rendeztük meg a Széchenyi-kupa városi asztalitenisz, Széchenyi-kupa városi kosárlabda bajnokságokat, Város hétpróba versenyeket, városi zsinórlabda bajnokságot.

A körzeti rajzversenyt és az alsós „Toll és Könyv versenyek  is nagyon sikerek voltak.

Május 6-án pedig a felsős 7.8.évfolyamokból várjuk a tanulókat körzeti versenyre.

 

Kiemelkedő tanulmányi sikerek a versenyeken:

Országos elsőnk is van: Vaizer Petra (2.b) matematika Apáczai Kiadó országos versenyén győzőtt.

Az idei lista a további oldalakon.

 

A tankönyvbefizetés és rendelés rendje 2008/2009-os tanévre:

        A tankönyvcsomagot az osztályok és csoportok számára a nevelők és szakmai munkaközösségek állították össze. A szülői közösség és az iskolaszék februárban véleményezte és jóváhagyta. Minden szülő írásban jelezhette igényét az általunk kiküldött nyomtatványokon. A tankönyvek árait minden szülőnek elküldtük, az interneten is olvasható.

A rendelést elküldtük februárban, a visszaigazolást megkaptuk.

A tankönyveket augusztus 20. utáni héten lehet megvásárolni az iskolában..

A tankönyv szállítását, az ár beszedését a korábbi évtől eltérően nem az iskola, hanem a  Tudás Könyvkuckó  végzi, mindenkinek nyugtát és kérésre számlát ad.

        Ingyenes a tankönyv a három és többgyermekes,  és az önkormányzati segélyben részesülők számára, amennyiben az erről szóló igazolást leadták.

        Az ingyenességet az iskola két elemmel tudja biztosítani: az egyik ténylegesen a  szülő tulajdonába kerülő, a másik a tartós tankönyv. Osztályonként az erről szóló kimutatást megkapják. A szülők joga nem élni a tartós tankönyvvel és az ingyenességgel, ha lemondanak erről, csak írásban tehetik.

        Az iskola biztosítani fogja bizonyos mértékig a tartó tankönyvet az ingyenességen felül is, amennyiben kérik.

       A 10000 ft-os állami támogatásba tartozó tankönyvek iskolai tulajdonban maradnak, a tavalyiakat kérjük június első hetének végére visszaküldeni az osztályfőnöknek!

 

Házirend, fegyelem

A magatartás átlagok igen magasak iskolai szinten az osztályoknál. Ez azt mutatja, hogy a tanulónk jó része megfelel az elvárásoknak, betartja a szabályokat, viselkedése kulturált, részt vesz a közösségi munkában. Ugyanakkor azzal kevés tanulóval, aki változó vagy hanyag értékelést kapott, komoly gondjaink voltak. Háromszor tartottunk fegyelmi tárgyalást, és még azok után is komoly problémák adódtak.

Legnagyobb számban előforduló hiányosságok: váltócipő, szemetelés, mobiltelefonok nem megfelelő használata, tanórai rendzavarás, rongálás,csúnya beszéd. Legkirívóbb, kevés tanulót érintő fegyelemsértések: verekedés, dohányzás, rongálás. Minden tudomásunkra jutó ügyet kivizsgáltunk, eredményeket is értünk el.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a hajfestés, amennyiben a figyelmeztetés nem jár eredménnyel, automatikusan lerontja eggyel a magatartás jegyet, ugyanígy az öltözködésben tapasztalt kirívó esetek is.

A fegyelemsértések visszaszorítására sok intézkedést tettünk!

 

A nagy iskolai programok:

 

Széchenyi születésnap: szeptember 21. és környéke: ünnepély a felső tagozatnak a diósdi Geológiai Parkban, utána akadályverseny, csodálatos idő, remek hangulatban. Alsó tagozatos programnap– osztálykirándulások Széchenyi jegyében. Felsőben: emlékfutás, Széchenyi-kupa városi asztalitenisz, Széchenyi-vizsga.

 

Bográcsfesztivál, Széchenyi-vizsgával a felső tagozatos szülőknek. Alsós közösségi összejövetelek szülőkkel, családostól.

 

Október 23. Közös iskolai megemlékezés: felsősök műsora alsósoknak is, óriási tetszés és siker!

 

Papírgyűjtés: köszönet a segítségért, rekord mennyiség gyűlt össze ősszel is, a tavaszi még több lett!

 

Karácsonyi koncert: nagy köszönet az osztályfőnököknek, magyar tanároknak, szülőknek, barátainknak (Bonton, Tigers, Frutti, Zeneiskola és másoknak, hiszen csodálatos, színvonalas és nagyon kedves műsort és karácsonyi hangulatot varázsoltak. A Művelődési Ház megtelt a széchenyisekkel.

 

Karácsonyi ünnepély: alsó tagozat osztályonkénti koncertműsora,  a felsőben népszokások dramatizálása volt a főműsor. Alapítvány ajándéka: minden gyereknek iskolajelvény és a suliújság! Nagy köszönet a szülőknek, akik fénymásolták több, mint 600 példányban.

 

A gyermek farsangi bálok jól sikerültek, a felnőttön kevesen voltak.

 

Március 15-ét többrétű programmal köszöntöttük, emlékfutás, kerékpáros felvonulás, koszorúzások, ünnepélyek műsorokkal és a nagyon hangulatos fáklyás felvonulás, osztályszintű megemlékezések voltak a programban.

KI MIT TUD? Nagyon nagy részvétellel és színvonalasan sikerültek ezek a rendezvények mind az alsó, mind a felső tagozatban.

A FÖLD NAPI akcióink kivívták a környezetünk elismerését is. Az iskola környékének szépítése, a tantermek, Érdliget szebbé tétele mellett a 6.b osztály a Fundoklia– völgyben végzett értékes természetvédő munkát.

Osztálykirándulások, erdei iskolák május utolsó két hete.

 

Köszönjük a gyerekeknek, szülőknek, pedagógusoknak is a sok munkát!

Egész évben működtek a szülői klubok!

 

Hasznos anyagok—környezeti nevelés a gyakorlatban—egész évben folyt a gyűjtés, nagy sikerrel, PET palackok, elemek.

 

Mindezekről képek és videók az interneten is:

 http://szechenyi-erd.co.cc

 

 

 

Szakmai rendezvényeink és alkotómunka a pedagógiai munka fejlesztésére

 

Hat kollégánk vett részt a „nem szakrendszerű oktatásra”való felkészülés szolgáló 120 órás képzésen, amelyet sikerült ide az iskolánkba szervezni, augusztustól novemberig tartott.

Szakmai napot tartottunk, ahol az egész tantestület vehetett részt tréningen.

Városi bemutató órát szerveztünk az Apáczai kiadóval közösen a magyar tanároknak és érdeklődőknek. (Borsayné Takács Rita)

Pedagógiai programot és minden tantárgy új tantervét elkészítettük, feladatelosztással, teamekben.

Gyakornoki, esélyegyenlőségi szabályzatokat készítettünk, a kollégák munkacsoportokban.

Körzeti, helyszíni rajzversenyt szerveztünk, amely egyben szakmai továbbképzési nap is volt, találkozás a tankönyv írókkal.

Újabb négy kollégánk vesz részt a nem szakrendszerű továbbképzésen

Megrendeztük a megyei természettudományos versenyt

Továbbképzést tartottunk az interaktív tábla használatáról.

Részt vettünk Nagyváradon művészeti továbbképzésen.

Több kollégánk volt különböző továbbképzéseken.

Az iskolai szakmai munkaközösségek több, önálló továbbképzést tartottak.

 

 

 

Internet az alsó tagozatban is

Steigerwald szülők jóvoltából megvalósulhatott rádiós kapcsolat révén az alsó tagozatban is az internetkapcsolat. Köszönjük!

Interneten az iskolai hírek

Folyamatosan frissítjük, sok hasznos és érdekes olvasnivaló és néznivalót lehet találni.

www. szechenyi-erd.co.cc www.sulitv.co.cc

 

 

Egész évben működött a sulitévénk, az interneten látható minden adás, ezekben tudósítottunk az iskolai élet eseményeiről.

 

Étkezési díjak:

Teljes összeg: 312 ft, ebből a tízórai: 59 ft, Uzsonna: 50 ft, ebéd: 202 ft.

Amennyiben reggel fél 9-ig jelzik gyermekük távollétét, akkor másnaptól kivehető az étkezésből, a visszaérkezés jelzése utáni 2. napon kaphat újra ebédet.

 

A művészeti városi versenyeken való részvételért kaptuk, olvasható az interneten.

 

Háziversenyek

Óriási részvétel mellett rendeztük meg, a városi versenyek selejtezőit. Köszönet érte a tanulóknak, felkészítő és szervező pedagógusoknak, a segítő szülőknek is.

Iskolai költségvetés 2008

Személyi juttatások: 131 millió ft

és Járulékok: 43 millió ft

Telefon: 300eft, Gáz: 6,6 millió ft, villany: 3,5 millió ft, szemétszállítás: 900eft, saját bevételeink: 3 millió ft Önkormányzati támogatás: 204 millió ft

 

Elsőseink beiskolázása

Közel 80 elsős iratkozott az idén hozzánk. Már elkezdték az iskolakóstolgatót, ahol nagy kedvvel vesznek részt. Május 15. ovis szülői

 

 

Ballagási előkészületek

Szeretnénk az idén is szép külsőségek között elbúcsúztatni nyolcadikosainkat. Már a tablóra a napokban készülnek a fényképek.

 

Nagyváradi együttműködés

Már 4 közös program volt  a határon túli magyar iskolával.

 

Iskolafelújítás szakértői terv (1.rész)

FEJLESZTÉSI JAVASLAT

az Érd, Diósdi úti Általános Iskolához

Koncepció

Az iskola jelenleg több épületben, két különálló telken működik.

Az alsó tagozat osztályai mind a tornaterem, mind az étkező használatához – közutakon keresztül - „vándorolnak” a két telek között. A „kisiskola” tantermei két különálló favázas épületben helyezkednek el, mindkét épület műszakilag és erkölcsileg is elavult.

A másik telken lévő „kőépület” felújításra és bővítésre szorul. Olyan alapvető iskolai terek hiányoznak belőle, mint pl.: aula, megfelelő méretű tornaterem és étkező, valamint a működéshez szükséges egyéb helyiségek (a 19/2002.(V.8.) OM. rendelet alapján

A javasolt iskolafejlesztés/bővítés építészeti alapkoncepciói:

ütemezett módon végrehajtható fejlesztések/bővítések

a tanítás akadályozása (szüneteltetése) nélkül végrehajtható kivitelezés

az iskola jelenlegi „szétszakítottságának” megszüntetése, vagy legalábbis annak racionalizálása.

 

1.3.         Javasolt fejlesztési ütemek:

a távlatilag is 3*8 osztályos iskola számára a 24 tanterem kiépítése a főépület bővítésével, ami az „A” és a „C” épületszárny fejlesztésével érhető el (előbbi elsősorban tanítási szünet alatt, utóbbi akár tanítási időszakban is építhető); ezt követően:

a „kisiskola” favázas épületei elbonthatók, és helyükön új létesítmény(ek) építhetők, elsősorban sport- és művelődési funkcióval (tornacsarnok, tanuszoda, könyvtár, stb.) Két évfolyam számra osztálytermekkel. a funkcionális egységeket (sportcsarnok, könyvtár, konyha-étterem, aula) többcélú (közösségi, lakossági célú) használatra kell tervezni.

 

(Részlet a szakértői tervezetből)

 

A bővítésére vonatkozó javaslatok:

az ún. „A” épületszárny fölötti szintráépítésben 4 tanterem elhelyezése

az ún. „C” épületszárny bővítése – a Diósdi út irányában –, ahol 4 szinten 3-3 (összesen 12) tanterem létesíthető (a meglévő, alagsori III. gyakorlati terem – vagy mindhárom gyakorlati terem - átépítésével)

a Diósdi út felől a „B” épületszárny mellé (az alagsor szintjén) aula építhető, ami egyben külön bejáratot biztosíthat a fejlesztett, „C” épületszárny felé

 

Tisztelt Szülők!

Köszönet! Köszönjük a sok támogatást várjuk ezentúl is. Köszönjük az együttműködést, a kritikákat is!  Köszönjük az adományokatt, a tantermek festését, internetet, kamerákat,  a pénz támogatást, az 1%-os adót, amiről ne feledkezzenek meg az idén sem!  Amennyiben tudnak segíteni, a nyári tantermi renoválásokban, bármit szívesen fogadunk, mert az iskola költségvetése véges. Szükség lenne, sok fénymásolópapírra, szponzorokat keresünk a suli –TV támogatására is, olcsó nyomdai megoldások is érdekelnének bennünket, nem utolsó sorban a szülők tájékoztatásának javítására is, aki madáretetőket tud készíteni, vagy anyagot hozzá szerezni, kérjük jelentkezzen. Szeretnénk szerezni sok más hasznos eszközt is.

 

Tanévnyitó 2008. szeptember elsején, reggel 8 órakor!

 

Köszönjük a figyelmet, eredményes tanév befejezést kívánunk!