Széchenyi-feladatok, ismerjük meg életét!


Széchenyi István születésnapjára 2008. szeptember 21.                          Főoldal

 A nagycenki különvonatos utazás és akadályversenyre felkészülés:

Oldd meg, gyakorlásnak is jó, mert a válaszokat kiírja!

Széchenyi keresztrejtvény1           

 

Széchenyi keresztrejtvény 2

 

Széchenyi keresztrejtvény 3                          Nyomtatható

 

 

Olvasd el névadónk életrajzát, többször és figyelmesen! Tudj válaszolni életrajzi kérdésekre! (születési adatok,Családja, szülei, gyermekei, neveltetése, katonaévei, utazásainak tanulságai, első fellépése és felajánlása, gyakorlati alkotásai, munkássága, minisztersége, döbling és halála)

Több is van:

 

Széchenyi életrajz 1

Széchenyi életrajz 2

 Széchenyi életrajz3

Széchenyi életrajz (Wikipédia)

  • Olvasd el többször és értelmezd az alábbi Széchenyi-imát! Említs néhány dolgot, amelyért Széchenyi imádkozik! 

"Mindenható Isten, hallgasd meg mindennapi imámat. Töltsed meg szívemet angyali szeretettel irántad, hazám, embertársaim és honfiaim iránt. Világosíts meg egy kerub lángszellemével, erős eszével. Engedj a jövőbe pillantanom, a jónak magvát a gonosztól megkülönböztetnem. Add tudtomra, mit

tegyek, hogy egykor neked a reám bízott tőkével beszámolhassak. Gondolkozni és' dolgozni akarok éjjelnappal egész életemen át. Vidd sikerre, ami jó; tipord el csirájában azt, aminek rossz gyümölcse lehetne. Nyújtsd segítségedet, hogy minden heves indulatot elnyomhassak magamban. Engedd, hogy igaz lelki alázattal tekintsek mindenre a világban, és fogjak hozzá mindenhez. Imám ne csak szóban, hanem tetteimben is megnyilvánulhasson, és bocsáttathassék szüntelenül a világba. Ámen."

Sok kép ábrázolja széchenyi Istvánt, családtagjait, életműve tárgyait, a korát. Ezeket a képeket összegyűjtöttük, ismerd fel őket! Módszer: gyakorlás, képek nézegetése, jellegzetességek felismerése, kapcsolat felidésése a már tanultakkal!

Ki festette ezt a képet?  A kép itt  A válasz itt

 

Imerd fel a képeket képaláírás nélkül is!

 

Széchenyi- alapkérdések:

 

 

Hol született? (Bécs)

 

Mikor született? (év, hó, nap) 1791. szeptember 21.

 

Édesanyja neve: Festetics Julianna

 

Édesapja neve: Széchényi Ferenc

 

Édesapja nevezetes tette:

 

Gyermekei: Júlia, Béla, Ödön

 

Leghíresebb felajánlása:

 

Három leghíresebb könyvének címe ( Hitel,     Világ, Stádium)

 

Sorolj legalább öt nevezetes alkotását! (gőzhajózás, vasútfejlesztés, selyemgyártás, lótenyésztés, lóversenyek, Lánchíd, Tisza szabályozása, Duna szabályozása, malom, Casinó, színház, Tudományos Akadémia stb.

 

Milyen miniszter volt az 1848-as kormányban? (Közlekedésügyi)

 

Hol halt meg? ( Döbling,) (Bécs)

 

Mikor halt meg? (1860. április 8.  (Húsvét))

 

 

Nagycenk községgel kapcsolatos feladatok!

Nagyíthatod a képet!

 Kérdések: Milyen patakok folynak át a községen?

Milyen épületet jelöl a 19-es szám?

Milyen épületet jelöl a 12-es szám?

Milyen épületet jelöl a 24-es szám?

Milyen épületet jelöl a 10-es szám?

Milyen épületet jelöl a 25-ös szám?

Milyen épületet jelöl a 16-os szám?

Írj egy A betűt a hársfasorra!

Mi a neve a helyi templomnak?

Hogy nevezik a vasútmúzeumot?

Hányas számú épületben található a Széchenyi emlékmúzeum?

 

A válaszok itt

Hol olvaható ez az idézet?

Sírfeliratukon ez áll:
" Legyenek oly boldogok a túlvilágon, amint egymást az életben hőn és hűn szerették."
A válasz itt

 

Mit jelent a "remeteség"?

A válasz itt

 

Nagycenk melyik nevezetessége áll világörökségi védelem alatt?

 

A válasz itt

 

Mi a Széchenyi-család jelmondata?

A válasz itt

Hol olvasható ez a felirat: "Voltunk mint ti, lesztek mint mi : por és hamu."
A válasz itt

Mire tett felajánlást Széchenyi?

"Nekem itt szavam nincs. Nem vagyok tagja a követek házának. De birtokos vagyok; és ha feláll oly intézet, mely a magyar nyelvet kifejtse, mely avval segítse elő honosainknak magyar neveltetését, jószágomnak egy évi jövedelmét feláldozom reá". A felajánlás 60.000 forintot jelentett.

Ki mondta ezt Széchenyi Istvánról?

"Ujjait a kornak üterére tevé, és megértette annak lüktetéseit; és ezért; egyenesen ezért tartom én őt a legnagyobb magyarnak..."

 Jó életrajz

Rövid életrajz

Széchenyi az író

Széchenyi  István élete

Széchenyiről

Széchenyiről

Idézetek tőle

Írás Széchenyi Istvánről

 Széchenyi beszéde 1844

Születésnapjára: írásai, versek, képek

A Lánchíd története

Széchenyi fia, Ödön

Széchenyi 1848 március 15-én

Széchenyi halálának leírása

Családi élete, aztala, öltözködése

Széchenyi és Nagyvárad

István gróf és Crescence grófné aláírása egy gyermekkórház emlékkönyvében

Széchenyi Ödön élete

Beszélgetés a "Hídemberről"

Széchenyi a civil politikus

Újságcikk

 

Olvass "eredetiben" Széchenyit: A selyemrül

Selyemgombolyítás Sanghaiban (videó)

Baleset a Lánchíd építésénél (videó)

A Széchenyi István emlékmúzeum Nagycenken

Idézetek Tőle