Oktatásszervezés

Széchenyi István Általános Iskola, Érd                                       

 

1.      Az iskola oktatásszervezési formái


A pedagógiai program szerint az iskolai oktatás szervezését a differenciális, vagyis a tanulók személyiségének leginkább megfelelő, egyénre szabott formák működtetése határozza meg. Ezt a gyakorlatban a tehetséggondozás, felzárkóztatás és a különböző képességfejlesztő formák megvalósítása jellemzi.

 

1.1.Iskolai kudarcokat megelőző foglalkozások


Évente az iskolába már beíratott leendő első osztályosok számára foglalkozásokat szervezünk, amelyek időtartama két hónap. A foglalkozások heti rendszeressége és időbeosztása a szülőkkel történő egyeztetés után alakul ki. A foglalkozásokat a leendő 1. osztályos osztálytanítók tartják.

1.2.Fejlesztő foglalkozások


Alsó tagozatban a részképességi zavarok / dyslexia, dysgráfia, magatartás-problémák / kezelésére fejlesztőcsoportok működnek. A fejlesztőcsoportok szétválasztásos jellegűek, tehát a tanulók csak meghatározott órákon válnak szét állandó osztályközösségüktől és kapnak speciális képzést. A fejlesztő csoportba az óvoda, a tanácsadók, valamint a tanítók javaslatára, a szülők beleegyezésével nyernek felvételt a tanulók. A fejlesztés a Kt. által meghatározottakon felül egy álláshelyet igényel.

 

1.3.Idegen nyelv oktatása 3. évfolyamtól a pedagógiai program jegyében

 

1.4.Csoportbontások a tehetséggondozás és felzárkóztatás jegyében

A fejlesztő foglalkozások

Idegen nyelv oktatásában: német és angol nyelv 3. évfolyamtól 8. évfolyamig

Technika-számítástechnika: 4. évfolyamtól

Az emeltszintű rendszer által megkövetelt bontások: jelenleg 5. évfolyamtól..

1.5. Emeltszintű rendszer

 Lényege az, hogy az osztályközösségek differenciáltak maradnak a tanulók képességeit, illetve teljesítményét tekintve. Érdeklődés alapján a tanulók ötödik évfolyamtól vagy német, vagy angol, vagy matematika tantárgyakból emeltszintű képzésben vesznek részt úgy, hogy az említett órákon különválnak osztályuktól.