MEGÁLLAPODÁS- NAGYVÁRAD
SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÉRD

Együttműködési megállapodásamely létrejött

 

A Pertinax Egyesület

(adószám:17085478/29.12.2004.) Románia

Cim: Nagyvárad (Oradea) 41o372 Rogériusz sétány,   1o szám, E2 tömbház, A feljáró, 15. lakrész

Képviselő:     Tunyogi Elisabeta-Ecaterina

 

valamint

 

A Pro Scola et Juventute Alapítvány

(adószám: 19184726 -1-13) Magyarország

2030. Érd, Diósdi út 95-101

Képviselő:  Leszák Ferenc   között.

 

 

A A Pertinax Egyesület  és a A Pro Scola et Juventute Alapítvány  kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az alábbi célokkal,  területeken  és módon együttműködnek.    

 

Az együttműködés célja:

 

A  két fél a saját működési területeit kiszélesítse,  kölcsönös előnyökre törekedve különösen az oktatás, nevelés, kultúra, környezetvédelem, kiadványok területén  közös programok, információcsere személyes kapcsolatok kialakítását elősegítse.

 

Az együttműködés elősegíti a határon túli és magyarországi emberi, oktatási, kulturális kapcsolatokat.

 

Segítsük a tanulók és pedagógusok határon átnyúló kapcsolatteremtését, a két ország történelmének, kultúrájának, más értékeinek megismerését.

 

Az együttműködés területei:

 

Az együttműködés területeit a megállapodó felek saját  céljaikkal összhangban jelölik ki.

 

A Pro Scola et Juventute Alapítvány működésének alapvető célja az érdi Széchenyi István Általános Iskola támogatása, az együttműködés legfontosabb területe az oktatás-nevelés.

A Pertinax Egyesület legfontosabb célja az együttműködés a Nagyváradi Tanítók Házával, A Romániai Oktatási Minisztériummal, a Bihar megyei (Románia) Tanfelügyelőségével.

Főbb tevékenységei:

Az „Aranytoll” Nemzetközi meseíró  verseny megszervezése

Nemzetközi környezetvédelmi konferencia megszervezése évente „Nevelés határok nélkül” elnevezéssel, pedagógusok számára

Vizuális nevelés – rajzképzés pedagógusoknak

Művészeti nevelés – a hagyományőrzés egyik formája – képzés pedagógusoknak

Szabadidős tevékenységek, versenyek, szakmai napok, tapasztalatcserék szervezése együttműködve a nagyváradi 9-es iskolával.

 

A megállapodó felek az oktatás nevelésen belül a pedagógusok a módszertani kultúrája fejlesztésében, a szakmai ismeretek emelésében,a  tantárgyi programokban, szabadidős tevékenységekben, projectekben, az iskolai élettel kapcsolatos, más  területeken is együttműködnek..

Bármilyen más tevékenységben is, amely a megállapodó felek alapszabályainak megfelel.

 

 

 

Az együttműködés formái:

 

Kölcsönös részvétel tanulmányi versenyeken tanulókkal

Szakmai összejövetelek szervezése

Előadásokon történő részvétel

Iskolai, nevelési programok kölcsönös látogatása

Tanulók szabadidős tevékenységeinek kölcsönös szervezése (találkozók, táborok, családi kapcsolatok)

Tanulmányi versenyeken való kölcsönös  részvétel

Pályázatok közös készítése, benyújtása és megvalósítása

Minden más olyan tevékenység, amely a fő célok megvalósulását elősegíti.

 

 

A fentiekkel teljes egyetértésben:

 

 

 

 

 

Aláírások:

 

 

 


                                              …………………………………………….

A Pertinax Egyesület

(adószám:17085478/29.12.2004.) Románia

Cim: Nagyvárad (Oradea) 41o372 Rogériusz sétány,

1o szám, E2 tömbház, A feljáró, 15. lakrész

                                                     ……………………………………………..

 

A Pro Scola et Juventute Alapítvány

(adószám: 19184726 -1-13) Magyarország

2030. Érd, Diósdi út 95-101

.Képviselő:  Leszák Ferenc   között