Gyermekvédelem

                                         

Széchenyi István Általános Iskola, Érd                                        vissza

1.      Gyermekvédelem

< 

A parlament 1997. április 22-én, elfogadta a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvényt.


1.1.A törvény gyakorlati alkalmazásának feladatai:

A problémák felismerése, az okok megkeresése, segítségnyújtás, jelzés az illetékes szakembereknek, a gyermekjóléti szolgálatnakFeladata, hogy az iskola életében kiemelkedő helyen szerepeljen a gyermekvédelem, egyeztet, koordinál

A veszélyeztetett tanulókat felméri az osztályfőnökök közreműködésével

Nyilvántartásba vesz, mérlegeli a veszélyeztetettség típusait, súlyosságát, javaslatot tesz a további teendőkre,

Egyeztet a gyermekjóléti szolgálattal, más külső gyermekvédelmi szervezetekkel.

Figyelemmel kíséri a veszélyeztetett tanulók szabadidős tevékenységet, tanulási előmenetelét - javaslatot tesz a fejlesztésre

Segíti a pályaorientációt, tájékozódik a továbbtanulási lehetőségekről, ezekről tájékoztatja

Figyelemmel kíséri a gyermekvédelemmel kapcsolatos pályázatokat

Törekszik a veszélyeztetett tanulók szünidei elfoglaltságának biztosítására

Javaslatot tesz a különféle segélyek elosztására

Egyeztet az osztályfőnökökkel, tájékoztatja a tanulókat, szülőket milyen problémákkal kereshetik fel, valamint

Gondoskodik a gyermekvédelemmel foglalkozó intézmények ismertetéséről

Kiemelten foglalkozik a szenvedélybetegségekkel


Félállású, vagy nagyobb anyagi elismeréssel járó gyermekvédelmi megbízatás kialakítása

Szakmai továbbképzéseken való részvétel

Szemléletformálás új eljárások, technikák, módszerek megismertetése, amelyek segítséget nyújtanak az esetek

Megoldásához

Gyermekvédelmi esetmegbeszélések szervezése

Mentálhigiénés programok megismerése

Gyermekvédelmi szempontok kiemelése szülői értekezleteken, nevelési értekezleten, a diákönkormányzat, iskolaszék körében

Az iskola kiemelten tájékoztatja a szülőket, tanulókat a gyermekvédelemmel foglalkozó szervezetekről, év elején az ellenőrzőkbe bejegyzi a gyermekvédelmi felelősök nevét, továbbá azt, mikor is hol kereshető fel.

Az egészséges életmód, szenvedélybetegségek, deviáns magatartás iskolai szintű kezelése tantárgyi, osztályfőnöki teendőinek összehangolása

 

Gyermekbántalmazás esetén a gyermekvédelmi felelős jelzése alapján az igazgató értesíti a gyermekjóléti szolgálatot.