alapítványunk

Alapítványunk: Pro Scola et Juventute

Az "Iskoláért és az Ifjúságért."

(19184726-1-13)


Kiemelten Közhasznú!!

(19184726-1-13)

 

(19184726-1-13)

Alpítva:1992

Az Alapítvány vagyona 10 millió ft, amelyből a nagyobb fejlesztések, például az iskola bővítését tervezi segíteni.

 

Alapítványunk kiemelten közhasznú, a befizetéseket le lehet vonni az adóból a szabályoknak megfelelően!

(19184726-1-13)

Alsós udvar burkolása, 2008.március 19-26

A megvalósítandó munka:

Terület nagysága:

Megközelítőleg 200 négyzetméter,

tükörkészítés, földmunka, felesleges föld elszállítása,

10 cm zúzott kő ágyazatba,  tömörítve,

0,4-es szemszerkezetű homokba 3-4 cm ágyazva,

besöpörve 0,1-homokkal,

betonba ágyazott szegélykővel ellátva, szegélykő árok kiásása, (megközelítőleg 40 folyóméter.)

a térburkoló kövek lerakása,

A területen álló fák körbeszegélyezése,

megfelelő lejtés kialakítása,  

A jövendő ivókút vízvezetékének árkának kiásása

A nagykapunál a térkő alá betonaljzat készítése

A térkőbe játékfelületek beépítése: ugróiskola, malom, sakk.

 

Megjegyzés:

A térburkoló követ az Alapítványunk megvásárolta.

 

A vállalási ár:

A munkadíj: bruttó 3000 ft/m2 amelyből a szegélykő lerakása 1500 ft/folyóméter.                                                      600 000 ft (bruttó)

Anyagdíj: (külön számlázva)

Szegélykő: megközelítően 40 folyóméter: 700 ft + áfa                                                                           33600    (bruttó)                                            

Zúzott kö: 70 000 ft + áfa ( az összmennyiség)                                                                              84 000 ft (bruttó)

Beton: 6m3 12000ft /m3                                                             86400 ft  (bruttó)                                     

Homok: 6 m3 2000ft/m3                                                              14400 ft  (bruttó)

0,1-es 4000 ft                                                                                                                       4800 ft (bruttó)                                                                                                                

Összesen:                                                                                                                         23200 ft (bruttó)

Elszámolás a munka elvégzését követő felmérés szerint.

 

Az alapítványunk támogatási történetéből:

2000. évi beszámoló

 A kiadásaink tételesen:

2000. 05. 15. 389200ft átutalása az iskola számára

                     Ebből: SOROS pályázat önrész 100000ft

                     Az év végi (1999/2000 tanév)kirándulások támogatása 153200ft

                     Pest Megyei pályázat bútorvás. 36000ft, technika terem átalakítása

2000.05.18. az iskolát ábrázoló képeslapok 67500ft

2000.06.14. sítábor támogatása, céltámogatásokból: 210eft

2000. 06. 15. 8.c kapott céltámogatás: 50000ft

2000.09. 20. 321500ft

                     Ebből  alsó tagozat Százhalombattai programok: 100000ft

                           Felső tagozat nagycenkre különvonat költségeihez: 200000ft

                           Jelvénykészítés az elsősöknek 21500ft

2000. 12.04. 588000ft

              Ebből: 1.c osztály tanulói bútorzata, 300000ft

                          Játékvár utolsó részlete: 288000ft

 

 

Összes támogatás a Széchenyi István Ált. Iskolának: 1644508ft

Bankköltség: 18308ft

 

Bevételek összesen: 2654599,91ft

Ebből magánszemélyek: 652000ft

Jogi személyek: 732800ft

Kamatbevétel: 483850ft

 

A vagyon év elején: 4220701,09ft

A vagyon év végén: 5230793ft

A vagyon gyarapodása: 1010092ft

  

Az alapítvány céljait sikerült teljesíteni, hiszen sok célt tudtunk támogatni. Teljesítettük a vállalt kötelezettségeket. A Soros pályázattal az iskolai médiatevékenységet,  a Pest megyei pályázattal pedig a tanulói bútorzat fejlesztését. Kifizettük a játékvár utolsó részletét is. Évvégén az 1. c osztály kapott padokat. Erre a célra (1.c) adományokat gyűjtöttek, 150000ft-t gyűjtöttek, ezt egészítettük ki 150000ft-al, az iskola be is szerezet a padokat egy zsámbéki cégtől. Nagy horderejű volt a 2000. szeptemberi – a milleniumhoz kapcsolodó  iskolai programok támogatása, amelyeket az Alapítvány nélkül nem is lehetett volna megszervezni, mind a 640 tanulót érintette ez a támogatás. A Nagycenki program országosan is párját ritkította, hiszen közel 300 tanulót vittünk el 200km távolságra, ott pedig egy rendkívül szervezett akadályverseny keretében ismerkedtek az iskola névadójának életével, emlékeivel. Rendkívüli élmény volt, az iskola nevelési, közösségi céljainak megvalósítását rendkívüli mértékben elősegítette. A tanulmányi kirándulások támogatása szintén nevelési célokat szolgál. A támogatás lehetővé tette a magas költségek miatt  több lemaradó gyermek segítését, részvételét ezekben a programokban. A sítábor egy új és nagyon hasznos táborozási forma, a testedzés téli formájának megtanulását szolgálja. Céladományok érkeztek, így tudtuk ezt is támogatni.

A tanulói tankönyvelőlegekből 1328 845ft volt az Alapítvány számláján, ennek kamatai 40000ft-ot tettek ki. Ennek átutalása elmaradt, technikai okokból, 2001-ben pótolni fogjuk.

 

Továbbra sem fizettünk tiszteletdíjat, egyéb személyi juttatásokat, így valósulhat meg a vagyongyarapodás.

Az 1%-os adóból 783850ft bevétel származott. Az 1%-ot az iskola tanulói bútorzatának cseréjére használjuk fel.

 

MEGÁLLAPODÁS

2005. április 12. 

Amely létrejött az érdi Széchenyi István Általános Iskola és a Pro Scola et Juventute Alapítvány között az alapítványi támogatások tárgyában.

A felek megállapodnak abban, hogy az Alapítvány kuratóriuma által megítélt , az iskola támogatására szolgáló adományokat a következőképpen használja fel.

 

1.     Az Alapítvány 200 000ft keretösszeggel hozzájárul a felső tagozatos kirándulások költségeihez. A támogatást az utazási, szállás, étkezés, és más járulékos költségekhez   használja fel az iskola. A támogatás célja: a költségek csökkentésével lehetővé tenni a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek részvételét a kirándulásokon.

 2.     Az Alapítvány támogatja az iskolai ismeretterjesztő előadások megszervezését, amely a természettudományos téren, az egzotikus állatok bemutatóját jelenti. A támogatás összege: 85000ft, az előadásokat és a pénzügyi elszámolást az iskola végzi.

  

3.     A támogatás összegét a feladat teljesítése idején az  Alapítvány átutalja az iskola bankszámlájára, elszámolásról az iskola gondoskodik. Az iskola az Alapítvány fele elszámol a feladatról 

 

Kuratóriumi határozat 2006. november 29

 

1.        Pályázati önrész iskolai pályázathoz  50eft

2.        Erősítők beszerzése kb 700 eft

3.        Fénymásoló bérlete alsóban havi 10eft

4.        Jutalomkönyvek beszerzése 100eft

5.        Pedagógus ebéd

6.        Virágok beszerzése alsós udvar, felső 40eft

7.        Tanulmányi kirándulás támogatása 40eft

8.        CD-k, lexikonok, térképek 60eft

9.        Alsós udvar burkolása: anyag: 300eft

10.     Lépcsőépítés anyagai

11.     Ünnepélyhez posztersín

12.     Pedagógus munkaeszközök, elsős szemléltető eszközök.20eft

13.     Parketta felújításhoz anyagok vásárlása 30e ft

14.     CD-k, könyvek, más szemléltetőeszközök beszerzése

15.     Karbantartási anyagok, eszközök,  tisztítószerek beszerzése

16.     Projektor vásárlása: 350eft

17.     Biatorbágyi akadályverseny buszköltség: 40eft

18.     Szoborparki ünnepély buszköltség: 40eft

Comments