Álláspályázatok 2008-2009. Széchenyi, Érd
Főoldalra vissza

Információ az iskolai életről:

Pedagógiai Program, tájékoztatók, SZMSZ a főoldalról elérhető

Főoldalra vissza

A Széchenyi István Általános Iskola pályázatot hírdet a következő állásokra. Felvétel: január közepén, önéletrajz szükséges, személyes beszélgetés szükséges, (a betöltés a szabályok szerint, de addig is tanítani kell valakinek, ezért szóba jöhet a határidő előtti átmeneti (határozott idejű közalkalmazotti kinevezés is.)

A betöltésre kiírt közalkalmazotti állások:

1. Fizika, kémia, informatika szakos üres állás. Feladat: 7-8. évfolyam fizika és kémia, 5-8. informatika oktatása. A fent említett szakok más kombinációját is elfogadunk. Természetismeret tanítása szükség szerint. Osztályfőnökség vállalása előnyt jelent, tapasztalat és rátermettség szerint. Bérezés: KJT, munkaidő: teljes

Erkölcsi bizonyítvány, munkaalkalmasság, diploma, előző munkaviszonyok igazolásai stb.

2. Testnevelés - bármely szakos állás. Koléganőnk gyermekvárása  miatt, az ő helyettesítésére, az ezzel kapcsolatos távolléte idejére. Feladat: testnevelés különösen a 7-8. évfolyamokon, tömegsport, szakkörök vezetése délutánonként, röplabda, kosárlabda, asztalitenisz kiemelt sportágakban diákolimpiai versenyeztetés, diákönkrmányzati sporttevékenység szervezése. Bérezés: KJT., munkaidő 80-100%.

Erkölcsi bizonyítvány, munkaalkalmasság, diploma, előző munkaviszonyok igazolásai stb.

3. Portás fél állás (heti 20 óra) Alsó tagozat beléptetés és délelőtti személyforgalom ellenőrzése (biztonsági feladat) ügyintézés a két épület között, adminisztrációs feladatok: étkezés, iskolai ügyek. Végzettség: középiskola, többletkompetencia: számítógépes ismeretek,

 Erkölcsi bizonyítvány, munkaalkalmasság, diploma, előző munkaviszonyok igazolásai stb.