Presentació


Les trobades de les escoles en valencià

https://sites.google.com/site/lestrobadesdescolavalenciana/home/trobades_portada_andana.jpg                           
                                                                        Les trobades. 25 anys d'Escola Valenciana                                                              L'Escola Valenciana. 25 anys de trobades

Pràctica cooperativa de l'assignatura Llengua catalana II per a l'educació primària

https://sites.google.com/site/lestrobadesdescolavalenciana/home/logo_ua_1.jpg
Facultat d'Educació de la Universitat d'Alacant

http://dfc.ua.es/va/
 


(Per a qualsevol suggeriment o comentari relacionat amb aquest web adreceu-vos a l'administrador josep. escolanoua@gmail.com)

Comments