A la primavera

eQ Sistema d’Aro Baix Empordà Empordà Valors afegits


Orient@-T
  • I TOT AIXÒ coneixent les facilitats que ofereix l'ús d'Internet i les Solucions en mobilitat, familiaritzant amb els instruments que permeten la seva utilització, percebent les activitats com un "projecte comú ... 
  • ES TRACTA DE ......., Aprendre a gestionar les barreres invisibles que, habitualment, tenim les persones i que, de forma natural, flueixi el potencial i es tradueixi en una millora de resultats personals i col... 
  • DESENCADENA BENEFICIS COL·LATERALS :La participació dels mitjans de comunicació: DivulgacióL'exercici de definir La Visió: és compartida pels participants directes i els Agents inductorsPromociona iniciatives ja existents relacionadesconcreta a les ... 
  • CONSIDERA TRES EIXOS: El desenvolupament personal: l'actitud, l'Orientació a ResultatEl coneixement d'Internet: és una einaLes noves possibilitats que les noves Solucions en Mobilitat ofereixen com a eina i ...