Catedrals de Barcelona, Girona, Lleida, Sant Feliu de Llobregat, Solsona, Tarragona, 
Terrassa, Tortosa, La Seu d'Urgell i VicCicle Superior d'Educació Primària

Primer Cicle d'Educació Secundària

Autores: 

Margarita Guinó mguino4@xtec.cat - Montse Rodon montser@pangea.org


Setembre 2012
Comments