Sadako i les grues

Al Japó existeix una tradició que diu que per aconseguir un somni es necessiten mil grues de paper.

 Fa anys una nena japonesa, la Sadako va voler fer mil grues de paper per aconseguir el seu somni.

La gent de sisè hem guarnit la nostra classe amb grues i el nostre desig és que el Japó es recuperi aviat del terratrèmol, del tsunami i de l’explosió dels reactors nuclears, i que la gent afectada pugui tornar a tenir una vida normal.
 

 
Les IM implicades en aquesta activitat són :
Intel•ligència interpersonal:capacitat de percebre i comprendre a les altres persones. Discernir i respondre adequadament als estats d’ànims, els temperaments, les motivacions i els desitjos dels altres. (Aprenentatge cooperatiu)
Intel•ligència intrapersonal: capacitat d’autoestima i automotivació. Accés a la pròpia vida interior i capacitat de distingir les emocions; consciència dels punts forts i dèbils propis. (filosofs
)
Intel•ligència visual-espacial: capacitat de percebre amb precisió el món visual-espacial i d’introduir canvis en les percepcions inicials. (fotògraf)
Intel•ligència cinètico-corporal: capacitat de controlar els moviments corporals i de manipular objectes amb habilitat. El cos serveix per aprendre, per agafar informació. 
   
Aquesta activitat ha estat organitzada per la Teresa Montenegro tutora de sisè.

Esc. Patronat Domènech ~ Curs 2010/2011
 
Comments