אודות האתר

האתר מיועד לסטודנטים בחוג ללשון במכללת "אורנים" הלומדים את הקורס "לשון חז"ל". באתר ניתן למצוא את מרבית החומר 
  התאורטי הכולל גם דוגמאות מטקסטים שונים של אותה התקופה.

   האתר יכול לשמש כעזר בהכנה לבחינת סוף הקורס, אך יכול לשמש גם כל אדם הרוצה להרחיב את אופקיו, ללמוד ולהשכיל.

   החומר המוצג באתר זה לקוח מתוך קובץ מאמרים העוסק בלשון חז"ל ומתוך הרישומים והמצגות שהועברו במסגרת הקורס על ידי 
     ד"ר רוני ישי.
    האתר נערך ועוצב על ידי: מריה פוזדניאקוב ויפעת שטרן, סטודנטיות בחוג ללשון , במסגרת הקורס "פיתוח יחידת לימוד מתוקשבת
Comments