<El torrent de Sant Ignasi

    
L'actual via Sant Ignasi segurament és el carrer que ha patit més transformacions al llarg del temps. Sota el seu traçat avui hi transcorre un colector d'aigües residuals, però antigament era un curs d'aigua anomenat Mèder o també Mirabile, que recollia les aigües pluvials i d'escorrentia de la Sèquia amb un recorregut d'uns tres km., i amb un considerable desnivell els últims metres abans de desguassar al riu Cardener.
    A l'edat mitjana al seu redós s'hi va formar el barri de la Cuirateria (carrers de Sta. Llúcia i Sant Marc) on els gremis de blanquers, assaonadors i pelleters van instal.lar els seus obradors. Vora el torrent també hi havia l'anomenat Hospital Inferior
(on s'allotjà Sant Ignasi a l'arribar a Manresa) i al seu costat la capella gòtica de Santa Llúcia. A partir del s. XVII, quan els jesuïtes construeixen el seu Col.legi (avui Museu Comarcal) el torrent passa a anomenar-se de Sant Ignasi.
    Durant la industrialització del s. XIX s'hi van instal.lar alguns molins i fabriques tèxtils aprofitant l'aigua i el desnivell per moure les seves rodes hidràuliques i després turbines.
    A continuació la llista d'instal.lacions fabrils del torrent (entre 1801 i 1864) feta per Àngels Solà Parera a "Aigua, indústria i fabricants a Manresa, 1759-1860". (S'indica l'any de creació de les fàbriques, el nom del propietari i l'any de canvi de propietari).
Sant Joan d'en Coll

1. 1816 Maurici Pla

2. 1804-1816 Pla, Torras i Prat
    1816- Prat, Torras, Badia i Cia.

El Remei
3. 1806 Joan Bta. Soler (La Pixerada)
    1824 Ll.Serra/F. Serena

4. 1818 Argullol

5. 1801/1802 Codina, Dalmau, Martí i Serrano
    1806 Martí i Serrano
    -  1813 Serrano (Fàbrica Serrano)

6. 1790 Joan Arenys (llana)
    1834 Marià Batlles (Fàbrica Arenys)

7. 1803 Codina, Dalmau, Martí, Serrano
    1806 Codina i Dalmau
    1818 Agnès Dalmau (dona d'en Marià Batlles). (Fàbrica de les Fontetes)

8 i 9. molí del Salt (de la Junta de la Sèquia)
        1862 Marià Batlles   (Fàbriques del Salt)
        Josep Pons i Enrich

10. 1818 Ramon Solà

A continuació transcrivim part de l'article "Postals de Manresa" que en Joan Vila-Masana va fer a la revista Dovella l'hivern del 2008 on fa la descripció de la postal corresponent al sector de les Fontetes.

"Per acabar aquest primer grup de postals cal fer esment de la número 885 que ens mostra el carrer de Codinella i el tram de torrent de Sant Ignasi que anava de la Plaça de Sant Ignasi fins al carrer de Galzerà Andreu. El Torrent de Sant Ignasi o riu Mèder era l’eix industrial de la ciutat. Les fàbriques tèxtils s’arrengleraven una darrera l’altra al llarg del seu recorregut per la ciutat perquè utilitzaven el corrent de l’aigua com element motriu. En la postal es pot veure al fons la Fàbrica de Ca l’Areny construïda l’any 1790 i que durant més d’un segle havia estat una fàbrica tèxtil però que es va tancar l’any 1898 utilitzant-se des d’aleshores la planta baixa com a farinera i la resta de l’edifici com a fàbrica de betes. El torrent de Sant Ignasi pas-sava per sota de l’edifici de la fàbrica per aprofitar de la millor manera les seves aigües com a força motriu.

L’altra fàbrica que es pot observar en un primer pla a la dreta de la fotografia és la Fàbrica de les Fontetes. Aquesta fàbrica va entrar en funcionament el dia 1 de març de 1804 com a fàbrica tèxtil sota la propietat de la societat “Codina, Dalmau, Martí i Serrano” propietat de Martí Codina, Damià Dalmau, Andreu Martí i Pau Serrano. A sota de la fàbrica hi havia una font coneguda amb el mateix nom de “Les Fontetes” on molta gent del barri hi anava a buscar l’aigua domèstica i a rentar-hi la bugada, tot fent-hi petar la xerrada; era un lloc de reunió de les manresanes dels carrers propers.

A la vista es pot observar el carrer de Codinella que baixa seguint les corbes de nivell del terreny per arribar a poca altura del torrent. Aleshores connectava amb un camí que anava vorejant el torrent aigües amunt fins a trobar el pont de “les Fontetes”, tal com es pot veure en la postal, per travessar-lo i anar cap al carrer Montserrat que es trobava i encara es troba a l’altra riba del torrent. El torrent de Sant Ignasi aleshores no estava cobert i per franquejar-lo únicament hi havia quatre punts possibles que eren el pontarró de Sant Llúcia (situat a l’actual plaça de Sant Ignasi), aquest pont de “Les Fontetes”, el pontarró de Sant Marc (davant de la capella del mateix nom i que unia el carrer de Mossèn Bosch amb el de Valldemadrena) i el de Passeig del Riu.

La perspectiva d’aquesta part de la ciutat ha canviat bastant amb els anys i ara únicament s’hi pot distingir la casa Asols que va construir en Agustí Asols i Sagristà l’any 1789 i que recentment ha estat sotmesa a una profunda remodelació per ser transformada en un apart-hotel. L’altre edifici que també és conserva actualment tal com era l’any 1906 és l’edifici on hi ha la impremta Esparbé des de l’any 1876 a la plaça Immaculada i que es pot observar al davant i a continuació de la casa Asols."
L'any 1911 l'alcalde Maurici Fius i Palà va iniciar les obres de cobriment del torrent que va patir moltes interrupcions fins que el 1935, després de l'incendi i enderroc de la fàbrica de ca l'Areny, es va cobrir el torrent fins al salt dels Gossos. No és fins el 1956 que no es canalitzà i cobrir el tram final del torrent fins al desguàs amb el Cardener.


Comments