El cens de 1900 del carrer Sant Bartomeu

Segons el cens efectuat l'any 1900 hi havia aquestes famílies vivint al carrer Sant Bartomeu. Cal remarcar que els nombres del carrer no es corresponen sempre amb els actuals. (Així el nº 23 correspon al 21 actual, en canvi el 31 correspon al mateix). La majoria d'oficis no especificats corresponen a: pagès, jornaler o a "labores de su sexo" en el cas de les dones.


Nom

Edat

   Estat

 Relació


Any Naixement/ofici

Nº 1

Carme Dalmau Brugués

46

Solter

Cap fam.


1854

Nº4-1

Josep Font Rius

78

Solter

Cap fam.


1822


Josep Payerol Trias

54

Casat/da

Gendre


1846

Jacinta Font Ambrós

53

Casat/da

Filla


1847

Lucia Payerol Ambrós

25

Solter

Néta


1875

Antonia Payerol Ambrós

12

Solter

Néta


1888

Nº4-3

Ramón Casafont Argerich

56

Casat/da

Cap fam.


1844  Cintaire


Dolors Selga Valls

50

Casat/da

Esposa


1850

Ramona Casafont Selga

15

Solter

Filla


1885

Rosa Casafont Selga

12

Solter

Filla


1888

Lluís Casafont Selga

21

Solter

Fill


1879 Tintorer

Joan Casafont Selga

10

Solter

Fill


1890 

Nº 5

Josep Colomis Capiolas

56

Casat/da 

Cap fam.

        

1844

Nº 5-2

Concepcion Puig

45

Solter

Cap fam.


1855


Ignasi Balet Corrans

70

Vidu/a

Cap fam.


1830


Paulo Tort Balet

40

Casat/da

Fill


1860


Rosa Padró Teiscido

38

Casat/da

Fill


1862


Rosa Tort Padró

13

Solter

Néta


1887


Josep Tort Padró

11

Solter

Nét


1889


Engenio Tort Padró

9

Solter

Nét


1891


Carme Tort Padró

2

Solter

Néta


1898

Nº 6-2

Angela Serrahima Casas

40

Solter

Cap fam.


1860


Rosa Sallés Sala

50

Solter

hoste


1850

Nº 7

Domingo Vives

40

Casat/da

Cap fam.


1860


Rosa Soler Casasayas

39

Casat/da

Esposa


1861


Angela Vives Soler

10

Solter

Filla


1890


Trinidad Vives Soler

6

Solter

Filla


1894


Teresa Vives Soler

2

Solter

Filla


1898

Nº 8

Ventura Serra Oliveras

78

Casat/da

Cap fam.


1822


Teresa Ola Tatge

70

Casat/da

Esposa


1830


Rosa Serra Pla

30

Solter

Filla


1870


Joaquina Serra Plá

35

Solter

Filla


1865

Nº10-1

Miquel Prat Salats

37

Casat/da

Cap fam.


1863


Maria Payerol Font

27

Casat/da

Esposa


1873

Nº11-2

Josep Prunés Puig

65

Casat/da

Cap fam.


1835


Magina Alberni Piñals

56

Casat/da

Esposa


1844


Maurici Prunés Alberni

23

Vidu/a

Fill


1877


Angeleta Prunés Font

2

Solter

Néta


1898


Ana Prunés Alberni

25

Solter

Filla


1875


Ignasi Prunés Alberni

16

Solter

Fill


1884

Nº12-1

Josep Bosch Crusellas

40

Casat/da

Cap fam.


1860  Comerç


Francisca Prat Trapé

35

Casat/da

Esposa


1865


Carme Bosch Prat

6

Solter

Filla


1894


Josep Bosch Prat

4

Solter

Fill


1896


Lluís Bosch Prat

1

Solter

Fill


1899

Nº12-2

Ramon Tarrats Creus

65

Casat/da

Cap fam.


1835  Paleta


Antonia Tarrats Comaposada

56

Casat/da

Esposa


1844


Maria Tarrats Comaposada

17

Solter1883


Joan Tarrats Comaposada

23

Solter1877   Paleta


Ramona Tarrats Torra

36

Solter1864  Monja


Ramon Tarrats Comaposada

25

Solter1875  Jesuïta


Josep Tarrats Comaposada

23

Solter1877  Jesuïta


Lluís Tarrats Comaposada

19

Solter1881  Perruquer


Montserrat Tarrats Comaposada

12

Solter1888


Joan Comapesada Puig

76

Solter1824


Maria Comapesada Puig

77

Vidu/a1823

Nº12-3

Josep Alsina Bove

33

Solter

Cap fam.


1867


Josefina Alsina Bove

22

Solter

Hermana


1878


Maria Bove Font

64

Vidu/a

Madre


1836

Nº14

Antonio Ambrós Subirana

70

Casat/da

Cap fam.


1830


Magdalena Rota Sans

58

Casat/da

Esposa


1842

Nº14-1

Antonio Casanovas Palá

58

Casat/da

Cap fam.


1842  Cintaire


Maria Arduñan Ribera

50

Casat/da

Esposa


1850


Manuel Casanovas Arduñan

7

Solter

Fill


1893


Fidel Casanovas Llisas

29

Casat/da

Fill


1871


Teresa Font Ardunan

24

Solter

Filla


1876


Angela Casanovas Font

2

Solter

Néta


1898


Maurici Casanovas Llisas

27

Solter

Fill


1873


Nº 14-2

Jaume Escriba Rey

62

Casat/da

Cap fam.


1838Rosa Serdá Puig

50

Casat/da

Esposa


1850Concepcion Escriba Serdá

16

Solter

Filla


1884Julia Escriba Serdá

12

Solter

Filla


1888Josep Escriba Serdá

28

Casat/da

Fill


1872Jacinta Solanes

22

Casat/da

Filla


1878Jaume Escriba SolanasFill
Nº 14-2

Josefina Cabanas Comellas

50

Vidu/a

Cap fam.


1850


Nº 15-1

Joan Verge Concustell

50

Casat/da

Cap fam.


1850Rosa Forns Claret

50

Casat/da

Esposa


1850Trinidad Verge Torns

12

Solter

Filla


1888


Nº 15-2

Teresa Cambó Oliveras

26

Casat/da

Cap fam.


1874Cándida Puig Cambó

8

Solter

Filla


1892Franco Puig Cambó

7

Solter

Fill


1893Manuel Puig Cambó

5

Solter

Fill


1895


Nº 16

Teresa Casellas

57

Vidu/a

Cap fam.


1843Esperansa Finestres Caselles

28

Solter

Filla


1872Mercè Finestres Caselles

25

Solter

Filla


1875


Nº 16-1

Josep Roca Bacardit

43

Casat/da

Cap fam.


1857Franca Pont Ticó

40

Casat/da

Esposa


1860Josefina Roca Camprubi

17

Solter

Filla


1883Ignasi Roca Camprubi

13

Solter

Fill


1887


Nº 16-2

Maria Vila Torruella

58

Vidu/a

Cap fam.


1842Candelaria Pintó Vila

24

Solter

Filla


1876Carles Pintó Vila

19

Solter

Fill


1881


Nº 17

Joan Casasayas Ciuró

60

Casat/da

Cap fam.


1840Antonia Govells Planell

63

Casat/da

Esposa


1837Lorenso Lamion Serra

29

Casat/da

Gendre


1871Manuela Casasayas Govells

28

Casat/da

Filla


1872Carme Lamion Casasayas

4

Solter

Nét


1896Teresa Lamion Casasayas

27

Solter

Filla


1873


Nº18-P

Antonio Bergé Serra

66

Casat/da

Cap fam.


1834Rita Plá Guvells

65

Casat/da

Esposa


1835Pedro Bergé Plá

33

Casat/da

Fill


1867Catalina Calafell Durán

23

Casat/da

Filla


1877Antonio Bergé Calafell

3

Solter

Nét


1897Ramona Bergé Calafell

1

Solter

Néta


1899


Nº 20-1

Jacinto Mullet Montserrat

37

Casat/da

Cap fam.


1863Josefina Bargés

35

Casat/da

Esposa


1865Rita Mullet Bages

4

Solter

Filla


1896


Nº 20

Joan Planas

50

Casat/da

Cap fam.


1850 Comerç  Maria Durán Pons

40

Casat/da

Esposa


1860Valentin Serra

28

Casat/da

Gendre


1872Manuela Planas Rodoreda

30

Casat/da

Filla


1870


Nº 20-2

Julita Vilamajor Codorniu

69

Vidu/a

Cap fam.


1831Carimiro Puiggros

36

Casat/da

Fill


1864Valentina Espinal Roca

35


Filla


1865Gabrill Puiggrós Espinal

3

Solter

Nét


1897Teresa Puiggrós EspinalNéta
Nº 20-2

Joan Antonell

37

Solter

Cap fam.


1863Ramona Morera

31


Serventa


1869


Nº 21

Joan Oms Sala

40

Casat/da

Cap fam.


1860Carme Botifoll Fontanet

32

Casat/da

Esposa


1868Emilio Oms Botifoll

13

Solter

Fill


1887


Nº 23

Salvador Cors Morera

75

Casat/da

Cap fam.


1825Maria Centellas Lletjós (Utgés)

61

Casat/da

Esposa


1839Josep Cors Centellas

30

Casat/da

Fill


1870Concepció Torrens Riera

30

Casat/da

Fillastra


1870Salvador Cors Torrens

9

Solter

Fill


1891Josep Cors Torrens

1

Solter

Fill


1899Joan Cors Centellas

30

Solter

Fill


1870Pere Cors Centellas

23

Solter

Fill


1877  Teixidor


Nº 24

Josefina Santandreu

57

Casat/da1843Maria Gubianas Santandreu

21

Solter1879Josep Gubianas Santandreu

15

Solter1885Rosa Gubianas Botinas

39

Solter1861


Nº 24-3

Francisco Tort Casellas

60

Solter

Cap fam.


1840Josefina Escorsell

48

Solter

hoste


1852


Nº 24-2

Joan Grau Marcu

30

Casat/da

Cap fam.


1870  SerralerJosefina Cario Borrell

23

Casat/da

Esposa


1877Julia Grau Cairo

4

Solter

Filla


1896


Nº 24-3

Joan Prat Prat

15

Casat/da

Cap fam.


1885  TeixidorDolors Fainé Font

43

Casat/da

Esposa


1857Mariano Prat Fainé

3

Solter

Fill


1897


Nº 25

Fernando Costa Coma

40

Casat/da

Cap fam.


1860 FusterMaria Palá Casasayas

30

Casat/da

Esposa


1870Concepcion Costa Palá

10

Solter

Filla


1890Ramon Costa Palá

3

Solter

Fill


1897


Nº 25

Baltasar Portabella Playá

78

Casat/da

Cap fam.


1822Maria Balcells

76

Casat/da

Esposa


1824


Nº 25-2

Josep Codol

45

Casat/da

Cap fam.


1855Francisca Puiggrós Aquilera

35

Casat/da

Esposa


1865Jaume Codol Puiggrós

15

Solter

Fill


1885 CintaireMercè Codol Puiggrós

13

Solter

Filla


1887Dolors Codol Puiggrós

9

Solter

Filla


1891Enric Codol Puiggrós

7

Solter

Fill


1893Rosa Codol Puiggrós

4

Solter

Filla


1896


Nº 25-3

Mariana Rovira Playa

70

Vidu/a

Cap fam.


1830Manricia Concustell Rovira

35

Casat/da

Fill


1865Elena Noquera

26

Casat/da

Filla 


1874Angela Concustell Noquera

4

Solter

Néta


1896Antonia Concustell Noquera

1

Solter

Néta


1899Rosa Concustell Noquera

30

Solter

Filla


1870


Nº 25-3

Isidro Vidal Pala

37

Casat/da

Cap fam.


1863 RajolaireCarolina Vidal Trapé

37

Casat/da

Esposa


1863Carolina Vidal Victori

10

Solter

Filla


1890Leandro Vidal Victori

5

Solter

Fill


1895


Nº 26-1

Joan Angla

57

Solter1843 SacerdotMargarrita Sangles

28

Solter1872


Nº 26-2

Maria Corrons Cornet

60

Vidu/a

Cap fam.


1840Mercè Tarte Corrons

34

Solter

Filla


1866


Nº 26-3

Ana Biosca Pubill

50

Solter

Cap fam.


1850


Nº 27-1

Dolors Miquel Bargos

30

Casat/da

Cap fam.


1870Caridad Altimira Miquel

5

Solter

Filla


1895


Nº 27-2

Raimunda Farré

70

Vidu/a

Cap fam.


1830Ramón Bas Farré

32

Solter

Fill


1868  EmpleatRamón Bas Farré

28

Solter

Fill


1872  PaletaRamona Bas Farré

35

Solter

Filla


1865


Nº 27-3

Llorenç Solsona

48

Casat/da

Cap fam.


1852  TeixidorBuenaventura Viñas

46

Casat/da

Esposa


1854Nuria Solsona

17

Solter

Filla


1883Jaume Solsona

13

Solter

Fill


1887Josefina Solsona

12

Solter

Filla


1888Manuela Solsona

11

Solter

Filla


1889Dolors Solsona

6

Solter

Filla


1894Emilia Solsona

4

Solter

Filla


1896


Nº 28

Josep Casasayas Plá

48

Casat/da

Cap fam.


1852Dolors Homs Sala

48

Casat/da

Esposa


1852


Nº 29

Maurici Serracanta

50

Casat/da

Cap fam.


1850Magina Solé Molins

50

Casat/da

Esposa


1850Antonio Serracanta Solé

24

Solter

Fill


1876Teresa Serracanta Solé

20

Solter

Filla


1880Francisco Serracanta Solé

11

Solter

Filla


1889


Nº 30

Rosa Morros Cabanas

53

Vidu/a

Cap fam.


1847


Nº 31

Isidro Altimira Estany

43

Casat/da

Cap fam.


1857Maria Puig Sellarés

42

Casat/da

Esposa


1858Josep Altimira Puig

11

Solter

Fill


1889Valentin Altimira Puig

8

Solter

Fill


1892


Nº 32

Josefina Camprubi Bove

59

Vidu/a

Cap fam.


1841Josefina Planell Camprubi

34

Solter

Filla


1866


Nº 33

Ignacia Mas

62

Vidu/a

Cap fam.


1838Josep Serracanta Mas

34

Casat/da

Fill


1866Leonor Llach Blanet

27

Casat/da

Filla


1873


Nº 34

Ramón Quer

29

Casat/da

Cap fam.


1871Antonia Torrescasana

28

Casat/da

Esposa


1872Teresa Quer Torrescasana

1

Solter

Filla


1899


Nº 34-1

Paula Llobet Serrós

56

Casat/da

Cap fam.


1844Estanislao Samso Llobet

10

Solter

Fill


1890


Nº 34-2

Miquel Domingo Covina

60

Casat/da

Cap fam.


1840 TeixidorAna Bonada Aris

58

Casat/da

Esposa


1842Hilari Domingo Bonada

34

Solter

Fill


1866 TeixidorEmilis Domingo Bonada

29

Solter

Fill


1871Joan Domingo Bonada

25

Solter

Fill


1875Pedro Domingo Bonada

16

Solter

Fill


1884


Nº 34-3

Lluís Roca Juvells

66

Casat/da

Cap fam.


1834  CintaireAntonia Piñol Vila

50

Casat/da

Esposa


1850Lluís Roca Piñol

26

Solter

Fill


1874


Nº 35-1

Maurici Casasayas

46

Casat/da

Cap fam.


1854Caterina Torrescasana

40

Casat/da

Esposa


1860Mauricio Casasays

14

Solter

Fill


1886Enric Casasaya

12

Solter

Fill


1888


Nº 36-1

Pedro Puig Vergé

74

Vidu/a

Cap fam.


1826Valentin Puig Roca

46

Casat/da

Fill


1854Maria Majó Serra

40

Solter

Filla


1860Angela Puig Majó

8

Solter

Fill


1892Josefina Puig Majó

6

Solter

Filla


1894Joan Puig Majó

2

Solter

Fill


1898Pedro Puig Majó

30

Solter

Fill


1870


Nº 36-2

Joan Arpa Perramón

54

Casat/da

Cap fam.


1846Francisco Argemi

40

Casat/da

Esposa


1860Agnès Guinart Argemi

39

Solter

Fillastro


1861


Nº 36

Maria Puig Boca

40

Solter

Cap fam.


1860Caterina Puig Boca

25

Solter

Hermana


1875Francisco Puig Boca

23

Solter

Hermana


1877


Nº 37

Maurici Molins Casasayas

52

Casat/da

Cap fam.


1848Teresa Oristrell Planas

52

Casat/da

Esposa


1848


Nº 38

Francisco Mauri

80

Casat/da

Cap fam.


1820Ignacia Majó

70

Casat/da

Esposa


1830Dolors Mauri Majó

23

Solter

Filla


1877


Nº 39

Manuel Cabanas

31

Casat/da

Cap fam.


1869Josefina Gamisans

26

Casat/da

Esposa


1874


Nº 40-1

Salvador Masculet

60

Casat/da

Cap fam.


1840  ComerçMaria Serra Y Serra

60

Casat/da

Esposa


1840


Nº 40-2

Salvador Mestre Pons

47

Casat/da

Cap fam.


1853  SabaterMercè Llobet Soribas

37

Casat/da

Esposa


1863


Nº 40-3

Salvador Cots

32

Casat/da

Cap fam.


1868Lucia Vilasseca Torras

30

Casat/da

Esposa


1870Simón Cots Vilasseca

2

Solter

Fill


1898


Nº 40-4

Francisco Codinach Cornet

40

Casat/da

Cap fam.


1860 TeixidorInés Nadal Balcells

38

Casat/da

Esposa


1862Magdalena Codinach Nadal

14

Solter

Filla


1886 FabricantAqustin Codinach Nadal

13

Solter

Fill


1887Franco Codinach Nadal

6

Solter

Fill


1894


Nº 41

Pascual Pla Verdagué

59

Casat/da

Cap fam.


1841Josefina Canudas Torras

50

Casat/da

Esposa


1850Valenti Plá Canudas

18

Solter

Fill


1882Antonio Plá Canudas

13

Solter

Fill


1887


Nº 42

Miquel Vilella March

32

Casat/da

Cap fam.


1868Rosa Anell Bernadá

27

Casat/da

Esposa


1873Antonio Villella Anell

7

Solter

Fill


1893Ramón Villella Anell

2

Solter

Fill


1898Juan Villella Anell

1

Solter

Fill


1899


Nº 42

Antonio Basora Corrons

36

Solter

Cap fam.


1864 TeixidorMaria Basora Corrons

50

Solter

Hermana


1850


Nº 42

Acisclo Tomás Basora

37

Casat/da

Cap fam.


1863Serafina Prat

35

Casat/da

Esposa


1865Acislo Tomás Prat

13

Solter

Fill


1887 CintaireMaria Tomás Prat

10

Solter

Filla


1890


Nº 43

Teresa Sallés Fabrés

70

Vidu/a

Cap fam.


1830Joan Gros

40

Solter1860Rosa Caselles Sallés

30

Solter

Filla


1870Carme Caselles Sallés

18

Solter

Filla


1882Montserrat Caelless Sallés

16

Solter

Filla


1884


Nº 44

Fernando Puigdellivol

76

Vidu/a

Cap fam.


1824Maurici Puigdellivol

48

Casat/da

Fill


1852Angela Farré Grané

38

Casat/da

Filla


1862Dolors Puigdellivol Farré

18

Solter

Néta


1882Ignacia Puigdellivol Farré

17

Solter

Néta


1883Carme Puigdellivol Farré

15

Solter

Néta


1885Jaume Puigdellivol Farré

14

Solter

Nét


1886Ignasi Puigdellivol Farré

7

Solter

Nét


1893Mercè Puigdellivol Farré

5

Solter

Néta


1895Estanislao Puigdellivol Farré

2

Solter

Nét


1898


Nº 44-2

Miquel Comas Simón


Casat/da

Cap fam.

Maria Vila Pons


Casat/da

Esposa

Joan Comas Vila

15

Solter

Fill


1885


Nº 45

Ignasi Torrens

47

Casat/da

Cap fam.


1853Dolors Subirana Majó

38

Casat/da

Esposa


1862Ignacia Torrens Subirana

12

Solter

Filla


1888Maria Torrens Subirana

8

Solter

Filla


1892Josefina Torrens Subirana

3

Solter

Filla


1897Joan Torrens Subirana

1

Solter

Fill


1899


Nº 46-1

Salvador March Tatgé

28

Casat/da

Cap fam.


1872Angela Puigoriol Font

25

Casat/da

Esposa


1875Pedro March Puigoriol

3

Solter

Fill


1897Franco March Puigoriol

2

Solter

Fill


1898Franco March Puigoriol

6

Solter

Fill


1894


Nº 47-1

Josep Serra Sinca

33

Casat/da

Cap fam.


1867Teresa Prat Castellá

32

Casat/da

Esposa


1868Josefina Serra Prat

9

Solter

Filla


1891


Nº 47-2

Manuel Gomis Fornells

43

Vidu/a

Cap fam.


1857 CintaireTeresa Gomis Morell

19

Solter

Filla


1881Maria Gomis Flotats

11

Solter

Fill


1889


Nº 47-3

Francisco Horta Pujol

34

Casat/da

Cap fam.


1866 EspardenyaireAntonia Pujol Pons

29

Casat/da

Esposa


1871Enrigue Horta Pujol

6

Solter

Fill


1894


Nº 48

Manuel Carrió

67

Casat/da

Cap fam.


1833Rosa Llobet Arola

54

Casat/da

Esposa


1846


Nº 48-2

Jaume Picaró Casasayas

41

Casat/da

Cap fam.


1859  TintorerTeresa Marsal Rull

41

Casat/da

Esposa


1859Marcelina Picaró Marsal

7

Solter

Filla


1893Jaume Picaró Marsal

3

Solter

Fill


1897Carme Picaró Marsal

6

Solter

Filla


1894


Nº 49-1

Maria Font Rojas

67

Vidu/a

Cap fam.


1833


Nº 49-2

Isidro Trave Irla

33

Casat/da

Cap fam.


1867Francisca Cots Carrió

25

Casat/da

Esposa


1875Candelaria Trave Cots

0

Solter

Filla


1900


Nº 50

Pau Jovells Briach

50

Casat/da

Cap fam.


1850Josefina Playa Llobet

40

Casat/da

Esposa


1860Maria Jovells Playa

11

Solter

Filla


1889Carme Jovells Playa

7

Solter

Filla


1893Pau Jovells Playa

4

Solter

Fill


1896


Nº 51

Ignacia Palá Rovira

53

Vidu/a

Cap fam.


1847Josep Ribas Palá

27

Solter

Fill


1873Antonio Ribas Palá

24

Solter

Fill


1876Ignasi Ribas Palá

19

Solter

Fill


1881Maria A Ribas Palá

22

Solter

Filla


1878Margarita Ribas Palá

18

Solter

Filla


1882Francisca Ribas Palá

12

Solter

Filla


1888


Nº 53

Ignasi Señal Solé

58

Casat/da

Cap fam.


1842Antonia Roberja Quintana

55

Casat/da

Esposa


1845Gumersindo Señal Roberja

27

Solter

Fill


1873Carme Puigoriol

24

Solter

Filla


1876Jaume Señal Roberja

13

Solter

Fill


1887


Nº 55-2

Buenaventura Fornells

52

Casat/da

Cap fam.


1848  RajolaireAntonia Estruch

43

Casat/da

Esposa


1857


Nº 56

Maria Honsty

47

Solter

Religiosa


1853  ReligiosesAna Daiolé

43

Solter

Religiosa


1857        "Emilia Ripoche

43

Solter

Religiosa


1857      "Catalina Tapin

58

Solter

Reliqiosa


1842       "Francisca Ryme

33

Solter

Reliqiosa


1867       "Fhilomena Poqú

33

Solter

Reliqiosa


1867        "Maria Banach

37

Solter

Reliqiosa


1863        "Narcisa Quintana

32

Solter

Reliqiosa


1868        "Estéfana Peñal

33

Solter

Reliqiosa


1867        "Maria Dumas

35

Solter

Reliqiosa


1865        "Joana Garcia

29

Solter

Reliqiosa


1871         "


Nº 56

Gabriel Roca

77

Vidu/a1823Francisco Dini

68

Vidu/a1832Pedro Espriu

60

Vidu/a1840Josep Santacreu

83

Vidu/a1817Felix Medalla

71

Vidu/a1829Francisco Roma

77

Casat/da1823Alberto Simón

78

Vidu/a1822Angel Prat

76

Vidu/a1824Josep Valls

80

Vidu/a1820Jaume Grifell

65

Solter1835Josep Vila

84

Vidu/a1816Jaume Gabarró

76

Vidu/a1824Josep Solá

74

Vidu/a1826Simon Gerica

72

Vidu/a1828Joan Casasayas

77

Casat/da1823Domingo Torruella

74

Solter1826Antonio Horta

69

Vidu/a1831Jaume Satorra

69

Vidu/a1831Clemente Riu

74

Vidu/a1826Ramón Prat

62

Vidu/a1838Joan Trulls

62

Solter1838Josep Riba

60

Vidu/a1840Antonio Camprubi

69

Vidu/a1831Josep Grifol

61

Solter1839Tomás Muntaner

66

Solter1834Joan Senba

70

Casat/da1830Domingo Corrons

66

Solter1834Ramón Banull

62

Vidu/a1838Josep Vilanova

74

Vidu/a1826Josep Llobet

65

Solter1835Salvador Camps

70

Casat/da1830Francisco Serra

61

Vidu/a1839Josep Ferres

72

Vidu/a1828Antonio Boxadés

70

Casat/da1830Feliu Santamans

75

Vidu/a1825


Nº 56

Filomena Bardolet

62

Solter1838Ramona Berangueras

79

Solter1821Isabel Font

79

Solter1821Rosa Bertran

70

Vidu/a1830Josefina Subirana

78

Solter1822Antonia Castelló

70

Vidu/a1830Rosa Torracasana

78

Vidu/a1822Maria Muntaner

72

Vidu/a1828Dolors Solá

58

Solter1842Francisca Morató

65

Solter1835Inés Serral

64

Vidu/a1836Lucia Manent

79

Vidu/a1821Rosa Carreras

68

Vidu/a1832Raymunda Guilaña

64

Solter1836Catalina Picanyol

38

Solter1862Inés Palá

66

Vidu/a1834Cecilia Solé

80

Vidu/a1820Inés Portabella

70

Casat/da1830Francisca Cortina

74

Vidu/a1826Dolors Pibernat

74

Vidu/a1826Antonia Mainou

76

Vidu/a1824Antonia Foix

78

Vidu/a1822Maria Mesú

72

Vidu/a1828Ignacia Prunés

62

Vidu/a1838Rosa Garriga

81

Vidu/a1819Maria Canadas

63

Solter1837Serafina Ribalta

62

Solter1838Roda Sala

62

Vidu/a1838Candida Miró

73

Vidu/a1827Rasmonda Rovira

76

Solter1824Antonia Prat

77

Vidu/a1823Maria Vilar

78

Vidu/a1822


Nº 57-1

Silvestre Tort Farré

28

Vidu/a1872  ComerçEmilia Farré Sala

28

Vidu/a1872Ramón Tort Farré

1

Solter1899


Nº 57-2

Vicente Escudé Moret

35

Casat/da1865  PaletaMaria Solé Arbonell

34

Casat/da1866Maria Escudé Solé

8

Solter1892


Nº 57-2

Jaume Escudé Solé

6

Solter

Fill


1894


Nº 57-3

Josefina Oliveras Jovés

40

Vidu/a

Cap fam.


1860Dolors Sabal Oliveras

17

Solter

Filla


1883Anita Sabal Oliveras

5

Solter

Filla


1895


Nº 59

Francisca Tañó Gili

30

Vidu/a

Cap fam.


1870


Nº 59-1

Josep Carcasona Sanllehy

58

Casat/da

Cap fam.


1842  FusterIgnacia Planas Serrallonga

52

Casat/da

Esposa


1848Ignasi Torras Basullas

23

Casat/da1877  Fabricant pastesConcepción Carcasona

24

Casat/da

Filla


1876


Nº 59-2

Ignacia Carrió

42

Vidu/a

Cap fam.


1858Manuel Serramalera

20

Solter

Fill


1880  PintorJosep Serramalera

12

Solter

Fill


1888  Ensenyant


Nº 59-3

Josep Tresserras Puiggali

50

Casat/da

Cap fam.


1850   FusterMaria Codina Perera

48

Casat/da

Esposa


1852Encarnación Tresserras

14

Solter

Filla


1886Elena Tresserras Codina

12

Solter

Filla


1888Adolfo Sirera

17

Solter

Expósito


1883   TeixidorComments