Tasca

Som la classe de les balenes, avui tot el grup ens hem engrescat a parlar d'aquest animal.
Hem apuntat tot el que sabem d'elles: (son molt grosses, viuen a l'aigua, tenen una cua, aletes...)però ens hem adonat que en coneixem molt poques coses.
Seguidament apuntarem el que volem saber:
 • COM SON
 • QUE MENGEN
 • COM RESPIREN
 • ON VIUEN
 • QUI SON ELS SEUS AMICS I QUI SON ELS SEUS ENEMICS
 • COSES CURIOSES: -COM DORMEN - COM NEIXEN - COM ES COMUNIQUEN
 
A PARTIR D'AQUI, HEM FET 6 GRUPS ( DE 4 ALUMNES) CADA GRUP HA DE BUSCAR INFORMACIÓ I REALITZAR LES SEGÜENTS ACTIVITATS:

                                                                    

 •  PRIMER GRUP; fareu L'ACTIVITAT 1 en la que haureu de buscar informació en internet, en llibres i fotografies que portareu de casa i investigar com son les balenes.
        Heu de tenir en compte que n'hi ha de molts tipus, anomeneu-les i classifiqueu-les.  Feu
        també un mural assenyalant les parts del cos.

 

 •  SEGON GRUP; fareu L'ACTIVITAT 2  ,buscareu informació i ens explicareu on viuen. En un mapa mundi dibuixeu balenes i pinteu-les per indicar-nos en quines aigües les podem trobar.

 

 • TERCER GRUP; fareu L'ACTIVITAT 3 ,de  la informació que  trobeu sobre com respiren les balenes analitzeu-la i ens feu una breu explicació, a classe ho enregistrarem i després tots junts escoltarem les vostres explicacions.

 

 • QUART GRUP; fareu L'ACTIVITAT 4, en la que ens heu d'explicar que mengen les balenes i enganxar en un mural els dibuixos o les fotografies del que mengen, classifiqueu-les.

 

 • CINQUÈ GRUP; fareu L'ACTIVITAT 5, heu de fer un esquema de qui son els seus amics i els seus enemics i explicar-ho, podeu buscar algun reportatge... i jutjar o donar la vostra opinió sobre els enemics.

 

 • SISÈ GRUP; fareu L'ACTIVITAT 6, i buscareu informació, investigareu i ens demostrareu coses curioses: com dormen, com es comuniquen, com neixen.
 
UN COP TOTS HAGUEU ACABAT LES ACTIVITATS, ELS COMPONENTS DE CADA GRUP FAREU UNA EXPOSICIÓ I EXPLICACIÓ DEL QUE HEU APRÈS I ACTIVITATS O EXERCICIS PERQUÈ ELS VOSTRES COMPANYS TAMBÉ PUGUIN ASSOLIR ELS MATEIXOS APRENENTATGES.
 
EN ACABAR AQUESTES EXPOSICIONS I ACTIVITATS TOT EL GRUP CLASSE HEU D'HAVER ASSOLIT TOTS ELS CONEIXEMENTS I HEU DE PODER PARLAR DE LES BALENES AMB MÉS RIQUESA I TENIR UNS CONEIXEMENTS MÉS RICS PER PODER ARRIBAR A CONCLUSIONS MES COMPLETES.

 

 

 

 

Ć
tasca0.mp3
(130k)
sefagr%presentarenys.net@gtempaccount.com,
21 de nov. 2009, 8:46
Ć
tasca6.mp3
(1033k)
sefagr%presentarenys.net@gtempaccount.com,
21 de nov. 2009, 8:48
Ć
tasca8.mp3
(250k)
sefagr%presentarenys.net@gtempaccount.com,
21 de nov. 2009, 9:59
Comments