Guia didàctica

Primera part
 

Si és la primera vegada que us plantegeu utilitzar aquest tipus d’estratègia didàctica amb els vostres alumnes, se us aconsella llegir aquesta primera part. Què és una WebQuest?

Si ja heu utilitzat altres WebQuests, podeu passar directament a la segonapart.
 
 
Segona part
 
 

La realització d’aquesta webquest, ha suposat l’elaboració d’una pàgina, que han anat construint els alumnes amb l’ajuda de la mestra, ja que està pensada per nens d’Educació Infantil i Cicle Inicial.

Han col·laborat tots ells, prèviament organitzats amb 6 grups (de 4 alumnes) cada grup.

Per el.laborar-la, els alumnes han de saber buscar informació en Internet, buscar en llibres i fotografies. Saber investigar, analitzar i fer breus explicacions.

I el que és més important, hauran de resoldre totes les activitats que se’ls demana en l’apartat de la “TASCA”.

 

TEMPORITZACIÓ

 

Aquesta Webquest està pensada per desenvolupar-la en 6 sessions d’uns 45 minuts de durada. A cada sessió desenvoluparem una activitat. Segons quin sigui el ritme dels nostres alumnes podem variar el nombre de sessions.

Un cop acabades les 6 sessions i un cop s’hagin fet les diferents activitats, es projectarà amb un canó de projecció la Webquest ja acabada, i  tots junts en podrem fer una valoració.

Després entre tots farem una comparació de:

-que sabíeu ? avanç de començar   i  -que heu après?

 
 
OBJECTIUS
 
Tenint en compte el caràcter globalitzat de l'etapa d'infantil, és un projecte interdisciplinar, que pretén aconseguir les següents competències bàsiques extretes de les diferents àrees del currículum d'Educació Infantil i Cicle inicial 
 
 
 
 
 
RECURSOS
 
  • Un ordinador amb conexió a Internet
  • una impresora
  • un micròfon
  • un canó de projecció

 

 
ENLLAÇOS I ADRESSES
 
 
Posem a l'abast  un seguit d' enllaços i adresses que s'han utilitzat a l'hora de fer aquesta webquest
 
 
Adresses:
 
 
www.xtec.es/~aarderiu/la%20balena/caracteristiques.htm - En caché -
 
  
 Video youtube :  

Imatges de google:

 
        http://www.google.es/
 
 
Enllaços: