Voorstelling als kunstenaar

Geachte Heer, Geachte Mevrouw,

Laat mij toe, mij, met enkele woorden uitleg, beter voor te stellen. Ik schilder sinds 50 jaar en heb mijn werken veelvuldig tentoongesteld, niet alleen in België, maar ook in Parijs, Berlijn, Boston en Monaco, ,waar ik door Philippe Cruysmans, de befaamde kunstcriticus, geselectionneerd werd in het kader van de XXIXème Prix International d'Art Contemporain. Deze prijs wordt toegekend onder het voorzitterschap van Prinses Caroline de Monaco; hij bekroont zowel de letterkunde (Jean d'Ormesson, Marguerite Yourcenar), als de muziek en de schilderkunst. Ik heb namelijk in het gezelschap van schilders zoals Carzou, Botero, Folon en de beeldhouwer César tentoongesteld.

Thans schilder ik op bestelling en op maat. De kliënt kan het onderwerp, het formaat en de kleuren kiezen, maar aanvaardt uiteraard mijn manier van schilderen.

Ik heb schilderijen vervaardigd voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, voor mutinationale ondernemingen zoals Daewoo (Korea), Hoechst (Duitsland), Schrack (Oostenrijk), Soprema (Frankrijk), Atab (België), Noorsk Hydro (Norwegen) voor verscheidene farmaceutische bedrijven, voor KMO's, headhunters...;ook heb ik gewerkt in opdracht van talrijke befaamde families. Portret...

Ik ga als volgt tewerk: in de loop van een gesprek om de opdrachtgever en/of zijn onderneming te leren kennen, vervaardig ik een voorontwerp of schets.

Vervolgens realiseer ik, wanneer de basis voldoende bepaald is, een project op schaal en in olieverf, waaruit reeds een goed beeld wordt verkregen van het eindresultaat. Indien akkoord, wordt een kontrakt ondertekend en een voorschot van 30% van het overeengekomen budget gevraagd. Daarna zien we elkaar zoveel als nodig om het werk tot een goed einde te brengen en dit, met het oog op de totale voldoening van de kliënt.

Ik hou uiteraard rekening met de psychologie van de persoon of haar onderneming, de omgeving, de architectuur, de kleuren en de belichting.

Ik beschik over een website, zoals hierboven vermeld. Ook kan ik U een "book" tonen, of U mijn werkplaats laten bezoeken, hetgeen U zou toelaten mijn werk beter te visualiseren.

In afwachting U te mogen ontmoeten, verblijf ik inmiddels,

Hoogachtend,

Paul Leroy

Comments