Kontaktinformasjon

Nyheter varsles på vår offisielle Facebook-side:

Saker som ønskes behandlet kan sendes til lerkendalbl@gmail.com
eller legges i postkasse hos styreleder i Moslings gate 6.

Telefon til styreleder: 993 90 668

Styret består av:

 VervNavn Adresse Valgt periode 
 Styreleder Anette Lindi Moslings gate 6 2019-2021
 Styremedlem Fridhild Hjortdahl P.A. Munchs gate 15 2018-2020
 Styremedlem Vemund Venn P.A. Munchs gate 13 2019-2021
 Styremedlem Camilla Olaisen Hans Osnes veg 16 2019-2021
 Styremedlem Ingrid Heggland P.A. Munchs gate 16B 2019-2020
 Varamedlem Jørgen Kåsbøl P.A. Munchs gate 12 2019-2020
 Varamedlem Lisa Vidvei P.A. Munchs gate 14 2019-2020
 Varamedlem Patrik Åberg Moslings gate 2 2019-2020
 Varamedlem Odd Håkon Byberg Gløshaugveien 11 2019-2020