Swimrite 


 

Specialized swimming lessons for children 2 - 9 years old:  

                                                                                      Qualified teachers

               Small groups

                Individual attention

                Affordable 

                 Fun galas and certificates 

 

 

Gespesialiseerde swemprogram vir 2-9 jariges                                                                    

                                                                                     Gekwalifiseerde afrigters

              Groepe is klein

               Individuele aandag

               Bekostigbaar

               Pret galas en sertifikate


.

                                                                      

                                                                                                       

Contact details:

Lerentia Strydom : 0728682754

fax: 0446982108

email: lerentia@gmail.com