Voorwoord


Beste leerling, ouders en opvoeders,

“Leren leren” is een ruim begrip. Het omvat zowel “leervaardigheden” als “werkhouding, attitude”. Je kunt bijvoorbeeld een les Nederlands “leren” of “studeren”, maar je kunt ook doeltreffend leren omgaan met “tijd”. Ook schoolse zaken als huiswerk, groepswerk en andere opdrachten kun je zien als “leren”.

Van schoolgaande kinderen wordt al gauw veel verwacht. In het eerste leerjaar leren kinderen op enkele maanden tijd zowel schrijven, lezen als rekenen. Na enkele jaren zitten zij in het zesde leerjaar en wordt van hen verwacht dat ze zelfstandig een grote hoeveelheid leerstof kunnen instuderen en deze zo goed mogelijk kunnen weergeven bij een toets. Tijdens die “enkele jaren” ontwikkelen kinderen zich enorm. De inhoud van de leerstof wordt alsmaar moeilijker en leren omgaan met een steeds groter wordende verantwoordelijkheid is niet evident. Om hier wegwijs in te raken, moet iederéén zijn verantwoordelijkheid opnemen. Zowel de leerkracht, de leerling zelf als de ouders of opvoeders.  

“Leren” kun je wel degelijk leren. In deze “handleiding” kunnen leerling, ouders en opvoeders een antwoord vinden op de vraag “Hóe leer ik leren?”. Leerlingen kunnen de handleiding gebruiken bij het voorbereiden van een toets wiskunde, het instuderen van woordenschat of het leren van enkele bladzijden wereldoriëntatie. Ouders kunnen de handleiding gebruiken om te weten te komen hoe ze hun kind(eren) het best kunnen begeleiden en ondersteunen.

Laat deze website vooral een leerrijk hulpmiddel zijn voor ouder en kind!

Puntje 2 uit het Ignatiaanse opvoedingsproject verliezen we hierbij niet uit het oog: “non multa sed multum”. Niet kwantiteit maar kwaliteit…

Directie en leerkrachten