Página principal

A continuació, presentem l’experiència de construcció d’aprenentatges a partir de la implementació de l’E-Portafoli d’Estudis com a eina de formació. Aquesta va començar ara fa quatre anys, moment en que vaig iniciar els meus Estudis de Grau d’Educació Infantil. A partir de la seva realització, es pretenia assolir dos objectius principalment: per una banda, promoure la reflexió del procés d’aprenentatge a partir de la selecció dels millors treballs; i, per altra banda, ampliar les eines del nostre PLE (Personal Learning Environment) pel que respecta a la part tècnica i d’aplicació educativa de l’eina. 

Per tal de desenvolupar la proposta, els alumnes hem vinculat el projecte a partir de les assignatures impartides al llarg dels cursos acadèmics, de manera que anàvem reflectint per a cadascuna d’elles un conjunt d’evidències acuradament seleccionades amb la seva corresponent reflexió. A través d’aquestes, hem pogut plasmar el procés d’aprenentatge que hem anat adquirint, així com la construcció de la nostra pròpia identitat com a futurs i futures mestres d’Educació Infantil. 

Cal destacar, que l’eina utilitzada per tal de construir el portafoli ha estat a un espai virtual com és la plataforma de blocs Blogger de Google. En el meu cas, l’estructura que he seguit a l’hora de confeccionar-ho, ha estat amb la creació d’un bloc per a cada curs, i dins d’aquests podem trobar les etiquetes classificades segons les assignatures, tot això enllaçat a un bloc de portada o inici.

Per tal de tancar degudament aquesta experiència, sent la necessitat d’elaborar una reflexió sobre les competències docents assolides al llarg dels quatre anys de formació, a partir d’un recull de mostres i evidències, degudament justificades, elaborades al llarg dels anys, així com la meva evolució com a aprenent de mestra. Per tal de realitzar-ho, em basaré en les competències professionals promulgades per J. Delors (1994); saber ser, saber i saber fer.

A continuació, s’exposa el recull d’evidències del meu procés d’aprenentatge a través de l’E-Portafoli de formació en els Estudis de Mestre d’Educació Infantil, durant el període acadèmic que abraça de 2009 al 2013, així com l’anàlisi reflexió de caire holístic respecte a l’evolució seguida al llarg del temps.