Algus

  • Nimetus: Lepitamine
  • Maht: 1EAP
  • Sihtrühm: TLÜ psühholoogia õppekava magistrandid ja kõik teised huvilised.
  • Kursuse eesmärk: luua tingimused lepitamise oskusteabe omandamiseks

Õppejõud: Arno Baltin