Hyrje

MSc. Leogena ZhakaEmail: leogena.zhaka@fshn.edu.al 
Grupi: E-Service Providing
Zyra:  Godina B, Kati 2
Departmenti i Informatikës
Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Kurset:
  • Web Design (Android, Php, Angular)
  • Teknologjitë e stokimit
  • Teknologjitë .NET
  • Administrim i Sistemeve
  • GIS/Sistemet e Informacionit Gjeografik
  • Algoritmikë nën C++
  • Struktura të Dhënash nën C
  • Algoritmikë dhe teknologji
  • Sistemet e informacionit
Faqe web:http://leogena.zhaka.name/