Spanska år 8

 
¡Bienvenidos!
Aqui van a encontrar sus deberes/tareas y a veces pongo otras cosas de diversión o entretenimiento.
Alltså.... här kommer ni att hitta era läxor och ibland lägger jag in andra saker som är roliga eller underhållande.
Allt nyttigt förstås! :-D   Jag vill att vi tillsammans hittar glädjen i att använda spanska språket, och lära oss något på vägen...
 
Under bilagor här nere kommer jag att lägga in aktuella arbetsteman.
 
¡Que empieza la diversión!

Nytt för vårterminen: jag finns tillgänglig i sal 228 på extra studiestöd för er som vill höja ert betyg i spanska. Aktuell dag och tid meddelas senare på denna sida.

Deber/Läxa: Para el jueves 26 de enero tenéis las siguentes palabras de vocabulario (del capítulo "La ciudad", página 24-25): / Till torsdagen den 26 januari har ni följande glosord (från kapitlet "La ciudad" =staden, sid 24-25): la iglesia, la cancha de baloncesto, la parada de autobuses, el internet café, ir en autobus, ir en bicicleta, el cine, la comisaría, la pescadería, ir en coche, el supermercado, la farmacia, ir en ciclomotor, la escuela, la zapatería, ir en avión, ir a pie, ir en tranvía, la plaza, el hospital, el restaurante, la cafetería, la estación de metro, ir en metro.

Enlace a la pagina de palabras de vocabulario: / Länk till glossidan: https://glosor.eu/ovning/colores-8-la-ciudad.6992836.html


Länk till Quizlet "spanska känslor": https://quizlet.com/17984440/spanska-kanslor-flash-cards/

Enlace a diccionario / Länk till online lexikon: http://wwwlexikon.nada.kth.se/lexin/#searchinfo=both,swe_spa

Enlace a la página web de VALE / länk till VALEs hemsida: http://www.vale.bonnierutbildning.se/


GRAMÁTICA:

Enlace a los verbos regulares en presente / länk till de regelbundna verben i presens: https://www.youtube.com/watch?v=M3GiVG2LsA8 
Enlace a los verbos irregulares en presente / länk till de oregelbunda verben i presens: https://www.youtube.com/watch?v=8Zk-RkWLeAM 
Enlace a futuro: / Länk till futurum: https://www.youtube.com/watch?v=TD0Fswv-8es


Enlace a las cifras 1-1000/ länk till siffrorna 1-1000: https://glosor.eu/ovning/siffror-0-1000-grabo.4028116.html

Enlaces de música / musiklänkar:

Suerte! / Lycka till! 
Comments