Spanska år 8

 
¡Bienvenidos!
Aqui van a encontrar sus deberes/tareas y a veces pongo otras cosas de diversión o entretenimiento.
Alltså.... här kommer ni att hitta era läxor och ibland lägger jag in andra saker som är roliga eller underhållande.
Allt nyttigt förstås! :-D   Jag vill att vi tillsammans hittar glädjen i att använda spanska språket, och lära oss något på vägen...
 
Under bilagor här nere kommer jag att lägga in aktuella arbetsteman.
 
¡Que empieza la diversión!

Deber/Tarea/Läxa: Váis a trabajar con presentaciones sobre vosotros mismos y una persona más, utilizando las cualidades y los condiciones que hemos aprendido. Habrá una presentación oral el jueves 8 de diciembre y tenéis que entregarlo escrito a mi también. / Ni ska arbeta med presentationer om er själva och en person till där ni använder de egenskaper som vi har lärt oss. Det blir en muntlig redovisning på torsdagen den 8 december och ni ska lämna in det skriftligt till mig också. 

OMPROV, för er som missade lite på det ordinarie provet får en ny chans på lektionen på torsdagen den 8 december. Läs på de moment som du missade på och som jag har meddelat är det du behöver träna mera på. 

Enlace a la pagina de palabras de vocabulario: / Länk till glossidan:


Enlace al ejercicio de las palabras de vocabulario: https://glosor.eu/ovning/vale-7-kap-13-s-48-51.3109490.html

Enlace a diccionario / Länk till online lexikon: http://wwwlexikon.nada.kth.se/lexin/#searchinfo=both,swe_spa

Enlace a la página web de VALE / länk till VALEs hemsida: http://www.vale.bonnierutbildning.se/


GRAMÁTICA:

Enlace a los verbos regulares en presente / länk till de regelbundna verben i presens: https://www.youtube.com/watch?v=M3GiVG2LsA8 
Enlace a los verbos irregulares en presente / länk till de oregelbunda verben i presens: https://www.youtube.com/watch?v=8Zk-RkWLeAM 
Enlace a futuro: / Länk till futurum: https://www.youtube.com/watch?v=TD0Fswv-8es


Enlace a las cifras 1-1000/ länk till siffrorna 1-1000: https://glosor.eu/ovning/siffror-0-1000-grabo.4028116.html

Enlaces de música / musiklänkar:

Suerte! / Lycka till! 
Comments