Spanska år 8

 
¡Bienvenidos!
Aqui van a encontrar sus deberes/tareas y a veces pongo otras cosas de diversión o entretenimiento.
Alltså.... här kommer ni att hitta era läxor och ibland lägger jag in andra saker som är roliga eller underhållande.
Allt nyttigt förstås! :-D   Jag vill att vi tillsammans hittar glädjen i att använda spanska språket, och lära oss något på vägen...
 
Under bilagor här nere kommer jag att lägga in aktuella arbetsteman.
 
¡Que empieza la diversión!

Deber/Tarea/Läxa: Para el jueves 3 de septiembre tenéis las siguentes palabras de vocabulario / Till torsdagen den 3 september har ni följande glosord: tener, ganas de, ir al cine, vosotros, el dinero, nosotros, nada, en la tele, bueno, quién?, la película, mirar, el periódico, ya, la entrada, la taquillera, son 18 euros, algo, las palomitas, para mí, ¡que empieza!
  
Bienvenidos a encontrar ejercicios de vocabulario aquí/Välkomna att hitta glosövningar här: https://glosor.eu/ovning/vale-7-kap-11-s-42-43.3795431.html

Enlace a diccionario / Länk till online lexikon: http://wwwlexikon.nada.kth.se/lexin/#searchinfo=both,swe_spa

Enlace a la página web de VALE / länk till VALEs hemsida: http://www.vale.bonnierutbildning.se/


GRAMÁTICA:

Enlace a los verbos regulares en presente / länk till de regelbundna verben i presens: https://www.youtube.com/watch?v=M3GiVG2LsA8 
Enlace a los verbos irregulares en presente / länk till de oregelbunda verben i presens: https://www.youtube.com/watch?v=8Zk-RkWLeAM 
Enlace a los verbos en futuro / länk till verben i futurum: https://www.youtube.com/watch?v=TD0Fswv-8es

Enlace a las cifras 1-1000/ länk till siffrorna 1-1000: https://glosor.eu/ovning/siffror-0-1000-grabo.4028116.html

Enlaces de música / musiklänkar:

Suerte! / Lycka till! 
Comments