Spanska år 8

 
¡Bienvenidos!
Aqui van a encontrar sus deberes/tareas y a veces pongo otras cosas de diversión o entretenimiento.
Alltså.... här kommer ni att hitta era läxor och ibland lägger jag in andra saker som är roliga eller underhållande.
Allt nyttigt förstås! :-D   Jag vill att vi tillsammans hittar glädjen i att använda spanska språket, och lära oss något på vägen...
 
Under bilagor här nere kommer jag att lägga in aktuella arbetsteman.
 
¡Que empieza la diversión!

El jueves 1 de octubre, en semana 40, habrá una prueba de verbos - regulares e irregulares verbos en presente. Por favor vease los enlaces un poco más abajo en ésta página (en rojo). Más información viene. / Torsdagen den 1 oktober, i vecka 40, blir det ett verbprov - regelbundna och oregelbundna verb i nutid. Vänligen se länkarna som finns lite längre ner på den här sidan (rödmarkerade). Mer information följer.

Deber/Tarea/Läxa
  
Bienvenidos a encontrar ejercicios de vocabulario aquí/Välkomna att hitta glosövningar här: 

Enlace a diccionario / Länk till online lexikon: http://wwwlexikon.nada.kth.se/lexin/#searchinfo=both,swe_spa

Enlace a la página web de VALE / länk till VALEs hemsida: http://www.vale.bonnierutbildning.se/


GRAMÁTICA:

Enlace a los verbos regulares en presente / länk till de regelbundna verben i presens: https://www.youtube.com/watch?v=M3GiVG2LsA8 
Enlace a los verbos irregulares en presente / länk till de oregelbunda verben i presens: https://www.youtube.com/watch?v=8Zk-RkWLeAM 


Enlace a los verbos en futuro / länk till verben i futurum: https://www.youtube.com/watch?v=TD0Fswv-8es

Enlace a las cifras 1-1000/ länk till siffrorna 1-1000: https://glosor.eu/ovning/siffror-0-1000-grabo.4028116.html

Enlaces de música / musiklänkar:

Suerte! / Lycka till! 
Comments