Spanska år 8

 
¡Bienvenidos!
Aqui van a encontrar sus deberes/tareas y a veces pongo otras cosas de diversión o entretenimiento.
Alltså.... här kommer ni att hitta era läxor och ibland lägger jag in andra saker som är roliga eller underhållande.
Allt nyttigt förstås! :-D   Jag vill att vi tillsammans hittar glädjen i att använda spanska språket, och lära oss något på vägen...
 
Under bilagor här nere kommer jag att lägga in aktuella arbetsteman.
 
¡Que empieza la diversión!

Deber/Tarea/Läxa: Para el jueves 20 de octubre tenéis las siguientes palabras de vocabulario: /Till torsdagen den 20 oktober har ni följande glosord: algo de comer, la comida, el bocadillo, el jamón, el queso, las patatas fritas, la patata, la tapa, la tortilla, los calamares.
Enlace a la pagina de palabras de vocabulario: / Länk till glossidan: https://glosor.eu/ovning/vale-7-kap-14.6719373.htmlEl jueves 27 de octubre hay una prueba que consiste de el futuro (capítulo 12), el tiempo (capítulo 13) y la comida/en el restaurante (capítulo 14). También debes poder escribir un texto en forma de futuro. / Torsdagen den 27 oktober är det prov som består av futurum (kapitel 12), vädret (kapitel 13) och mat/i restaurangen (kapitel 14). Dessutom ska du kunna skriva en text i futurum. 

Enlace al ejercicio de las palabras de vocabulario: https://glosor.eu/ovning/vale-7-kap-13-s-48-51.3109490.html

Enlace a diccionario / Länk till online lexikon: http://wwwlexikon.nada.kth.se/lexin/#searchinfo=both,swe_spa

Enlace a la página web de VALE / länk till VALEs hemsida: http://www.vale.bonnierutbildning.se/


GRAMÁTICA:

Enlace a los verbos regulares en presente / länk till de regelbundna verben i presens: https://www.youtube.com/watch?v=M3GiVG2LsA8 
Enlace a los verbos irregulares en presente / länk till de oregelbunda verben i presens: https://www.youtube.com/watch?v=8Zk-RkWLeAM 
Enlace a futuro: / Länk till futurum: https://www.youtube.com/watch?v=TD0Fswv-8es


Enlace a las cifras 1-1000/ länk till siffrorna 1-1000: https://glosor.eu/ovning/siffror-0-1000-grabo.4028116.html

Enlaces de música / musiklänkar:

Suerte! / Lycka till! 
Comments