Spanska år 8

 
¡Bienvenidos!
Aqui van a encontrar sus deberes/tareas y a veces pongo otras cosas de diversión o entretenimiento.
Alltså.... här kommer ni att hitta era läxor och ibland lägger jag in andra saker som är roliga eller underhållande.
Allt nyttigt förstås! :-D   Jag vill att vi tillsammans hittar glädjen i att använda spanska språket, och lära oss något på vägen...
 
Under bilagor här nere kommer jag att lägga in aktuella arbetsteman.
 
¡Que empieza la diversión!

Nytt för vårterminen: jag finns tillgänglig i sal 228 på tisdagar kl 15.45 - 16.30 som extra studiestöd främst för er som behöver klara godkänd nivå i spanska.  

Deber/LäxaPara el lunes 27 de febrero tenéis las siguentes palabras de vocabulario: / Till måndagen den 27 februari har ni följande glosord: el/la turista, perdón, dobla, a la izquierda, sigue todo recto, hasta, coge, de nada, cerca de aquí, a la derecha, no hay de qué, lejos de aquí, continúa, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, septimo, octavo, noveno, décimo.

Enlace a la página de palabras de vocabulario: / Länk till glossidan: https://glosor.eu/ovning/colores-8-donde-esta-s-30-31-ordningstal-1-10.7126840.html

Enlace a una página para entrenar las cifras (altas): https://sites.google.com/a/utb.karlshamn.se/spanska-paa-utb/genomgaangar/numeros

Länk till Quizlet "spanska känslor": https://quizlet.com/17984440/spanska-kanslor-flash-cards/

Enlace a diccionario / Länk till online lexikon: http://wwwlexikon.nada.kth.se/lexin/#searchinfo=both,swe_spa

Enlace a la página web de VALE / länk till VALEs hemsida: http://www.vale.bonnierutbildning.se/


GRAMÁTICA:

Enlace a los verbos regulares en presente / länk till de regelbundna verben i presens: https://www.youtube.com/watch?v=M3GiVG2LsA8 
Enlace a los verbos irregulares en presente / länk till de oregelbunda verben i presens: https://www.youtube.com/watch?v=8Zk-RkWLeAM 
Enlace a futuro: / Länk till futurum: https://www.youtube.com/watch?v=TD0Fswv-8es


Enlace a las cifras 1-1000/ länk till siffrorna 1-1000: https://glosor.eu/ovning/siffror-0-1000-grabo.4028116.html

Enlaces de música / musiklänkar:

Suerte! / Lycka till! 
Comments