Spanska år 8

 
¡Bienvenidos!
Aqui van a encontrar sus deberes/tareas y a veces pongo otras cosas de diversión o entretenimiento.
Alltså.... här kommer ni att hitta era läxor och ibland lägger jag in andra saker som är roliga eller underhållande.
Allt nyttigt förstås! :-D   Jag vill att vi tillsammans hittar glädjen i att använda spanska språket, och lära oss något på vägen...
 
Under bilagor här nere kommer jag att lägga in aktuella arbetsteman.
 
¡Que empieza la diversión!

El jueves 19 de mayo (semana 20) hay una prueba y es sobre los capítulos 5, 6, 7 y 8. /Torsdagen den 19 maj (v.20) ska ni ha ett prov som innefattar kapitlen 5 (väderstrecken), 6 (möbler och prepositioner), 7 (att handla + mat, frukt mm), 8 (hemsysslor/uppgifter som t ex att handla, att städa, att diska, att laga mat mm).  Ni ska klara av att t ex beskriva ett rum, att gå och handla och berätta om hemsysslor. Det kommer också att förekomma rena översättningsmeningar. 

Deber/Tarea/Läxa

A partir de febrero hay que utilizar la página web de ejercicios por propia cuenta, o sea puedes hacer los ejercicios de vocabulario tu mismo / Från och med februari får man använda sig av övningssidan "glosor.eu" för sin egen del, dvs du kan göra dina egna glosövningar själv. 
Länk till glosor.eu: http://glosor.eu/

Enlace a diccionario / Länk till online lexikon: http://wwwlexikon.nada.kth.se/lexin/#searchinfo=both,swe_spa

Enlace a la página web de VALE / länk till VALEs hemsida: http://www.vale.bonnierutbildning.se/


GRAMÁTICA:

Enlace a los verbos regulares en presente / länk till de regelbundna verben i presens: https://www.youtube.com/watch?v=M3GiVG2LsA8 
Enlace a los verbos irregulares en presente / länk till de oregelbunda verben i presens: https://www.youtube.com/watch?v=8Zk-RkWLeAM 


Enlace a los verbos en futuro / länk till verben i futurum: https://www.youtube.com/watch?v=TD0Fswv-8es

Enlace a las cifras 1-1000/ länk till siffrorna 1-1000: https://glosor.eu/ovning/siffror-0-1000-grabo.4028116.html

Enlaces de música / musiklänkar:

Suerte! / Lycka till! 
Comments