Home: Lelygate Klarenbeek

Motto: Als we niets doen komen ze er zeker....

Contact: lelygateklarenbeek@gmail.com

Rood en groen zijn de laagvliegroutes Lelystad.

Blauw is de invliegroute Teuge Airport.

Bekijk routes !!! Licht oranje baan is de afwijking die de piloot mag maken t.o.v. de route (de oranje en groene lijnen), het hindergebied is natuurlijk veel groter!!!

Laat u niets wijs maken, zolang het ministerie niet zwart op wit bevestigd (en dat doen ze niet!) dat de laagvliegroutes zijn verdwenen bestaan ze nog!!! En het is maar de vraag of ze bij herindeling luchtruim ook verdwijnen!!!


Update 29 juni 2020, luchtvaart wordt weer ontzien, #0197 Zienswijzen Wet Geluidshinder


Update 19 juni 2020, goed nieuws, #0199 Lelygate Klarenbeek aangesloten bij SATL

Update 12 juni 2020, zorgwekkende ontwikkelingen, #0198 Luchtvaart visie en wet geluidshinder 

Link naar de stuitingsbrief van SATL:

https://satl-lelystad.nl/wp-content/uploads/2019/12/Stuitingsbrief-nadeelcompenstatie-Lb-Lelystad-Airport-december-2019.doc

Update 17 februari 2020, #02 Aanscherping handhaving

Update 13 februari 2020, #03 Apeldoorn bekend kleur!!!

Update 6 februari 2020, #04, Na 2,5 jaar roepen in de woestijn is het klaar! 

Handhavingsverzoek ingediend!

Update 1 februari 2020, #05 Handhaving Teuge gemeenten de boel ook op orde!

Update 7 januari 2020, #06 Zo doet Provincie Overijssel dat

Update 27 november 2019, #07 Stikstof noodwet, boeren, bouw en luchtvaart

Update 7 november 2019, #08 Brief Provincie Gelderland

Update november 2019, #09 Het is toch geen 1 April, uitstoot....

Update oktober 2019, #10 Apeldoorn, verkeerde aanpassing APV Vuurwerk

Update oktober 2019, #11 Wat geen vuurwerk, dan Apeldoorn zelf ook de boel op orde

Update oktober 2019, #12 Boeren inleveren, dan Teuge ook....

Update mei t/m oktober 2019, #13 Algemene zaken, traag proces

Update april 2019, #14 Nieuwe routes, komt het goed... april 2019

Update februari 2019, #15 Zienswijzen februari 2019

Update 18 januari 2019, #16 Brief Provincie Gelderland

Update 1 oktober 2018, #17 Reactie interview directie Lelystad

Update 24 september 2018, #18, Reactie beantwoording vragen Ministerie

Update 22 september 2018, #19 Lelygate Klarenbeek ingesproken bij Provincie Gelderland

Update 11 augustus 2018, #20 Klacht Europese Commissie

Update 20 juni 2018, #21 Klarenbeek / vliegveld Teuge niet mee genomen in MER Lelystad

Update 10 juni 2018, #22 BeleefNIKS KLUCHT 30 mei brief ministerie

Update 1 juni 2018, #23 Met een kluitje in het riet gestuurd.....

Update 15 mei 2018, #24 feiten belevingsvlucht

Update 15 mei 2018, #25 15 mei 2018 Fouten belevingsvlucht en antwoorden blijven uit

Update 19 maart 2018, #26 19 Maart Lelygateklarenbeek in gesprek Minister

Update 19 maart 2018, #27 19 Maart voorbeeld bezwaarbrief WOZ

Update maart 2018, #28 11 Maart 2018 nog grotere problemen Klarenbeek en omgeving

Update 27 februari 2018, #29 27 Februari NOODOPROEP beide Gemeenten

Update 22 februari 2018, #30 Grote problemen Klarenbeek, dit gaat niet gebeuren!!!

Update 8 februari 2018, stemWIJZER is live....(en Tweedekamer geinformeerd)

Update 30 januari 2018, Lelygate Klarenbeek in gesprek met ministerie

Update 21 december, wie probeert nu wie zand in de ogen te strooien....

Update 15 december, brief aan politieke partijen en Tweede Kamerleden VVD,CDA, D66 en CU, durft u ....en bedankt...

Update 12 december, minister Nieuwenhuizen en politieke partijen nogmaals bericht, tevens waarschuwing gevolgen komende verkiezingen!!!

Update 19 november, nog helemaal niets gehoord, maar weer een brief naar minister Nieuwenhuizen, hoe lang wachten we nu al op bericht....

https://sites.google.com/site/lelygateklarenbeek/home/19-november-brief-minister-nieuwenhuizen

Update 11 november, we bezoeken demonstratie Lelystad, zeker 2% van de bezoekers kwam uit KLARENBEEK, heel erg mooi om te zien dat we zo goed vertegenwoordigd waren!!! Groen Links, Partij voor de Dieren, SP en CDA spreken zich duidelijk uit TEGEN de plannen.

Update 5 november, Brief (gedeputeerde) Provincie Gelderland over ontbreken Klarenbeek in reactie richting minister Nieuwenhuizen.

https://sites.google.com/site/lelygateklarenbeek/home/5-november-brief-provincie-gelderland


Update 1 november, Wethouder A.Lagerweij (Gemeente Belangen Voorst) komt op voor belangen van o.a. Klarenbeek bij 1 vandaag!!!

Update 1 november, brief verzonden aan staatssecretaris Veldhoven.

Update 31 oktober, brief verzonden aan minister Nieuwenhuizen (klik op onderstaande link) en alle tweedekamer partijen!!!

https://sites.google.com/site/lelygateklarenbeek/home/brief-nieuwenhuizen-31-10-2017

Morgen (1 november) Wethouder A.Lagerweij (Gemeente Belangen) in eenvandaag over vliegroutes Lelystad en de impact voor Klarenbeek.


11 november actie bij Lelystad!!!! 10 uur begint de demonstratie!!!!

http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2146880/Actie-bij-Lelystad-om-uitbreidingsplannen-vliegveld


Update 19 oktober, oproep te reageren richting Dijksma

Update 18 oktober, brief verzonden richting staatssecretaris Dijksma (zie link hiernaast)

Update 18 oktober, "De Dijksma brief" verzonden naar gemeente raden en B&W van beide Gemeenten

Update 18 oktober, "De Dijksma brief" verzonden naar Gedeputeerde Gelderland

Update 9 oktober, brief verzonden richting alle ministers tweedekamer (zie link hiernaast)


Mail aub uw mening of eventuele aanvullingen naar: 

lelygateklarenbeek@gmail.com

(dit mag kort "wij willen dit ook niet" is al voldoende.....)


Beste inwoners van Klarenbeek,

Zoals jullie ongetwijfeld gehoord hebben krijgen we [zeker als we niets doen] te maken met veel vliegverkeer. Net zoals in heel Nederland zijn er ook voor ons nog veel zaken onzeker en onduidelijk.

Eén ding staat vast, heel Klarenbeek wordt echt zwaar getroffen. Waarom zwaarder dan andere delen van Nederland?  Wij proberen het u toe te lichten met de informatie die wij hebben verzameld.

Naast een route die naar Lelystad gaat [groene lijn] hebben we ook een hoofd uitvliegroute over Klarenbeek lopen [oranje lijn]. De lijnen en daarbij behorende “hinder gebieden” [licht oranje] zijn echter niet de precieze vlieglijnen. Voor zover wij gehoord hebben is de afwijking die piloten mogen gebruiken 5 km beiden kanten op. Het hindergebied is daarmee nog vele malen groter!

Ook de hoogte is belangrijk. Veel berichten melden een “winst” van 1.800 mtr naar 2.700 mtr, dit is helaas maar zeer beperkt de waarheid, voor zover wij begrepen hebben. Zodra een inkomend en vertrekkend vliegtuig in de zelfde tijd zitten [en dat is al snel met 43.000 vluchten] moet er één lager gaan vliegen. Daarmee zijn veel gebieden [zo ook Klarenbeek] weer terug bij af….

Daarnaast hebben we op Klarenbeeks grondgebied ook nog het invliegpunt van Teuge [aan de Kar]. Vliegveld Teuge is op dit moment in gesprek over hun voortbestaan zoals u weet. Echter er wordt weinig aandacht besteed aan het gegeven dat er 80.000 vliegbewegingen per jaar mogelijk zouden moeten worden [40.000 in en 40.000 uit]. Het invliegpunt moet worden aangevlogen op 210 meter.

Hiermee is de chaos in het Klarenbeekse luchtruim compleet!

Er is uitgesproken dat er significant klein vliegverkeer wordt verplaatst van Lelystad naar Teuge, ook hier zal snel richting het maximaal toegestane aantal worden gegroeid, nog daar gelaten of deze vergunning nog verder uitgebreid mag worden.

Wat kunnen we doen als inwoners van Klarenbeek om in ieder geval ons geluid samen te laten horen? Als het besluit echt definitief wordt voor gelegd dan zijn we misschien te laat en is alleen een moeizame rechtszaak nog mogelijk, daar zitten we allen niet op te wachten en de kansen zijn niet te voorspellen, maar groot zullen ze niet zijn.

Wat blijft er over?

A, afwachten tot dat de Gemeenten Apeldoorn en Voorst [die echt veel energie steken in dit maatschappelijke probleem en volop bezig zijn] via politieke wegen een duidelijk signaal afgeven?

B, zelf ook heel duidelijk een signaal afgeven [zonder ook maar enige voorspelling te doen over de uitkomst en kansen die we hebben]?

Kiest u ook, net zoals wij voor optie B, dan is het misschien mogelijk een signaal af te geven namens het hele dorp, zonder verloren te gaan in het geweld dat landelijk gaande is! Of dit lukt weten we niet….

Alleen samen [en dat is de kracht van Klarenbeek] kunnen we misschien iets duidelijk maken! Wij hebben daarom het idee opgevat om in ieder geval de meningen te peilen en om te kijken of we samen iets kunnen doen!

Als u, net als wij ook ongerust bent, stuurt u dan een mail naar lelygateklarenbeek@gmail.com, met uw mening [we kunnen niet alles beantwoorden].  We krijgen dan een beeld hoe dit leeft in  Klarenbeek en kunnen daarmee mogelijk aantonen dat we spreken namens een grote groep en misschien wel het hele dorp!

Zoals aangegeven, we kunnen geen enkele zekerheid bieden, willen geen verwachtingen scheppen, maar niks doen voelt in onze ogen in ieder geval niet goed!

Daarnaast adviseren wij u, indien u een rechtsbijstandverzekering heeft dit vast aan te melden bij uw verzekering. Mochten wij als dorp de handen in 1 kunnen / moeten slaan en toch een vervolgstap willen maken dan is dat vast geregeld.

Met vriendelijke groet, nogmaals zonder enige verwachting te willen scheppen, maar met een overtuiging dat we minimaal van ons willen laten horen, zodat we ons zelf in de toekomst niets kwalijk hoeven nemen….

Werkgroep Lelygate Klarenbeek

Erik Neuteboom (inwoner Hooiland)

Wilco Nieuwenhuis (inwoner Krommedijk)


lelygateklarenbeek@gmail.com


Subpagina''s (47): Alle weergeven