Kjemiske bindinger

Ulike typer kjemiske bindinger.

Vi vet at alle stoffer er bygd opp av partikler, disse partiklene er atomer, ioner og molekyler. Partiklene holdes sammen av krefter som vi kaller bindinger. Disse bindingene kan være både sterke og svake. Å bryte en binding krever energi. Den energimengden som skal til, er et mål for styrken på bindingen.

Det finnes tre typer sterke bindinger, og to typer svake bindinger. De sterke bindingene er: Metallbinding, holder atomene sammen i et metall. Ionebinding, holder ionene sammen i et salt. Kovalent binding, eller elektronparbinding, som holder atomene sammen i et molekyl.

Det er to typer svake bindinger. Bindinger mellom molekyler er svake bindinger. For at en molekylbinding skal brytes, kreves det mye mindre energi, enn hvis man skal bryte bindingene mellom atomer inne i et molekyl. De svake bindingene deles inn i to typer: hydrogenbinding og dipolbinding.