ช่างตีดาบ


ช่างประเสริฐ ทองดี

ช่างประเสริฐ ทองดี เป็นช่างตีดาบเหล็กน้ำพี้ อยู่ที่บ้านเลขที่ 46/1 หมู่ 9 บ้านน้ำพี้ ตำบลน้ำพี้ 
อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230 โทร 055-826-108,089-568-1970,085-035-0539 • คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติมอบโล่ชูเกียรติคุณ นายประเสริฐ ทองดี เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขา ภูมิปัญญาชาวบ้านประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๓ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๓ ลงนามโดย นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
 • OTOP หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์มอบประกาศนียบัตรเพื่อแสดงว่า ผลิตภัณฑ์ดาบเหล็กน้ำพี้ ของนายประ้เสริฐ ทองดี ได้รับการคัดเลือกสรรเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่น ระดับห้าดาวให้ไว้ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ลงนามโดย นายประชา มาลีนนท์ และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์


  • รางวัลชนะเลิศ

   • การประกวดดาบเหล็กน้ำพี้ขนาด ๑๙ นิ้ว ปี ๒๕๔๑
   • การประกวดเครื่องใช้เหล็กน้ำพี้โบราณ ปี ๒๕๔๕
   • การประกวดดาบเหล็กน้ำพี้ขนาด 9 นิ้ว ปี ๒๕๔๕ 
  • รองชนะเลิศอันดับ ๑

   • การแข่งขันตีดาบเหล็กน้ำพี้ ปี ๒๕๔๕
   • การแข่งขันตีดาบเหล็กน้ำพี้ ปี ๒๕๔๖
   • การประกวดดาบโบราณ ปี ๒๕๔๕
  • รองชนะเลิศอันดับ ๒

   • การประกวดเครื่องใช้เหล็กน้ำพี้โบราณ ปี ๒๕๔๕
   • การประกวดดาบโบราณ ปี ๒๕๔๕