พระมหากรุณาธิคุณ
  เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินนำนักเรียนนายร้อย จปร. มาทัศนศึกษา ณ หมู่บ้านน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อทอดพระเนตรบ่อเหล็กน้ำพี้และเหล็กน้ำพี้ พร้อมทั้งทอดพระเนตรการสาธิตวิธีหลอมเหล็กน้ำพี้ เพื่อตีเป็นดาบด้วยความสนพระทัยเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ราฎรอำเภอทองแสนขันได้มีโอกาสเฝ้ารอรับเสด็จชื่นชมพระบารมีของพระองค์ ท่างอย่างใกล้ชิด ยังความปลื้มปิติแก่ผู้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จอย่างหาที่สุดมิได้