81.รอยพระพุทธบาท ยอดเขาแก้ว วัดถ้ำเสือวิปัสสนา

 
 
 
รอยพระ พุทธบาท ตั้งอยู่บนยอดเขาแก้ว มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ ๖๐๐ เมตร
 
สามารถขึ้น ไปสักการะได้โดยขึ้นบันได ๑,๒๓๗ ขั้น บนยอดเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองกระบี่ได้รอบทิศ
 
  
 
  
 
ข้อมูลจาก : http://www.bp.or.th/webboard/
 
 
  
Comments