3.เพราะคนคนเดียว

 
 
 

“Good friends are like star. You don’t always see them, but you know they are always there.”
เพื่อนดีๆ นั้นเหมือนกับดวงดาวบนท้องฟ้า ที่บางครั้งเราอาจจะมองไม่เห็น แต่เราก็รู้ดีว่าพวกเขาอยู่ตรงนั้นเสมอ

- Anonymity-

 
 
“The road to a friend’s house is never long.”
หนทางที่มุ่งสู่บ้านของเพื่อนนั้นไม่เคยไกลเกินไปหรอก
- Denmark’s Proverb -
“Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light.”
การได้ร่วมเดินทางกับสหายในความมืดมิด ยังดีเสียกว่า การเดินลำพังในแสงสว่าง
- Helen Keller -
 
 
“A friend is someone who lets you have total freedom to be yourself.”
เพื่อนคือคนที่ปล่อยให้คุณมีอิสระอย่างสมบูรณ์ที่จะเป็นตัวของคุณเอง
- Jim Morrison -
 
 
“True friendship comes when the silence between two people is comfortable.”
มิตรภาพที่แท้จริงจะปรากฏเมื่อความเงียบระหว่างคนสองคนกลายเป็นความสบายใจ
- Dave Tyson Gentry -
 
 

“Friendship is not something you learn in school.

But if you haven’t learned the meaning of friendship, you really haven’t learned anything.”


มิตรภาพไม่ใช่สิ่งที่โรงเรียนมีสอน

แต่ถ้าคุณไม่เคยเรียนรู้ความหมายของคำว่า มิตรภาพ นั่นหมายความว่า คุณไม่เคยเรียนรู้อะไรจริงๆ หรอก
- Muhammad Ali -

 

 “Friendship is born at that moment when one person says to another,  

“What ! you too? Thought I was the only one.”
มิตรภาพนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ใครคนหนึ่งพูดกับอีกคนหนึ่งว่า

อะไรนะ นายก็เหมือนกันเหรอ นึกว่าเราจะเป็นคนเดียวซะอีก” ”
- Dave Tyson Gentry -

 
“Talking with a friend is nothing else but thinking aloud.”
การพูดคุยกับเพื่อนนั้นก็คือการที่เราคิดออกมาดังๆ นั่นแหล่ะ
- Joseph Addison -
 
 

“The best kind of friend is the one you could sit on a porch with, never saying a word,

and walk away feeling like that was the best conversation you’ve had.”
เพื่อนที่ดีที่สุดนั้นคือ คนที่คุณสามารถนั่งข้างๆ บนชานบ้านโดยปราศจากคำพูด

และเมื่อเขาเดินจากไป คุณก็รู้สึกได้ว่านั่นเป็นบทสนทนาที่ดีที่สุดเท่าที่คุณเคยมีมา
- Anonymity –

 
 

 
  • 3.อภิสิทธิ์
  •