16.วัดจีนเมืองสารนาถ ???

 
The Mahabodhi Temple (महाबोधि मंदिर)
  
พระ ครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ ( พระมหาวิเชียร ฉายา วชิรวํโส นามสกุล ภาระวงศ์ )

เป็น เจ้าอาวาสวัดไทยสิริราชคฤห์ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย  TV

 
เป็นประธานสงฆ์วัดพุทธสถานจีนไตรรัตนาราม สารนาถ ประเทศอินเดีย
เป็นประธานสงฆ์สถานปฏิบัติธรรมภวันตุเต ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
 
เกิดที่บ้านไร่ใต้ ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังกวัดอุบลราชธานี
อ่านเพิ่มเติม : http://www.watthaisirirajgir.com/index.php
                      
น่าเสียดายที่วันที่ไปถึงวัด กำลังมีพิธีบรรพชาพระ 17 รูป อยู่ในอุโบสถ จึงไม่สามารถเสวนาธรรมกับเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันได้
แต่อย่างไรก็ดี ยังมีพระ มหา ดร.วิเชียร  วชิรวังโส (พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ) เจ้าอาวาสวัดพุทธสถานจีนไทยไตรรัตนาราม(พ .ศ.2483) เมืองสารนาถ
แคว้นวานาราสี และสถานปฏิบัติธรรมโพธิญาณพุทธคยา(พ.ศ.2552) ได้เล่าเรื่องราวพระธรรมฑูตจากประเทศไทยอย่างมากมายหลายเรื่อง แต่ละเรื่องดูเหมือนจะต้องผจญกรรม
และทุกเข็ญแสนสาหัส ทั้งจากปวงชนชาวพุทธที่ยากจนของเมืองแม่ และภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากบ้านเกิดเมืองนอนอันแสนสุข แต่เพื่อพุทธศาสนาจึงมิได้ย่อท้อใดๆ
 

พระมหาวิเชียร วัดจีน สารนาถ

 
  TV
 
 
 
 
 
ċ
youtube.xml
(1k)
Dhitinard Dhammaj,
6 มี.ค. 2555 03:25