12.เขาไม่เคยทำร้ายประเทศไทย

Nick Vujicic - DVD Part 1/11   อัปโหลดโดย เมื่อ 30 เม.ย. 2011
Nick Vujicic - DVD Part 2/11 อัปโหลดโดย เมื่อ 30 เม.ย. 2011
 
Nick Vujicic - DVD Part 3/11 อัปโหลดโดย เมื่อ 30 เม.ย. 2011 
 
 Rock Church - Life Without Limbs - Nick Vujicic by Nick Vujicic:therocksandiego : Feb 12, 2012