Việt Nam


Trang chủ | Sách mới | Bản thân | Bài giảng | Bài tập | Thông báo

Chuyên đề ĐỔI MỚI

   Học trò xuất sắc của ông Kim NgọcVinh danh Kim Ngọc | Triết gia khoán hộ |

English

Edmonds, C, 2008, "Rice Production, Land Use Dynamics, and Infrastructure Development in VN's MRD," Asian Development Review 21(2), pp. 57-78.

Hakkala, K, 2007, "The State and the Private Sector in Vietnam," SWOPEC WP 236.

Hemlin, M, 1998, "The Anatomy and Dynamics of Small Scale Private Manufacturing in Vietnam," SWOPEC WP 236.

Heo, Y, 2009, "Trade Liberalization and Poverty Reduction in Vietnam," World Economy 5.

Kokko, A, 2007, "Internationalization and Macroeconomic Management in Vietnam : Some Lessons from Swedish Experiences," SWOPEC WP 237.

Ramamurthy, B, 1998, "The Manufacturing Sector in Vietnam : An Analysis of the Winners," SWOPEC WP 251.

Ramamurthy, B, 1998, "The Manufacutring Sector in Vietnam in 1991-97 : An Analysis of the Deceased," SWOPEC WP 252.

Ronnas, P, 1998, "The Transformation of the Private Sector in Vietnam in the 1990s," SWOPEC Working Paper 241.

Sjoholm, F., 2006, "State-owned Enterprises and Equitization in Vietnam," SWOPEC Working Paper 228.

Tam, B.V., 2008, "FDI and Endogenous Growth in Vietnam," Applied Economics 40.

Toan, DQ, 2009, "Agent Orange and the Prevalence of Cancer among the Vietnamese Population 30 Years after the End of Vietnam War," Policy Research Working Paper 5041.

Tongzon, JL, 2005, "The challenge of economic integration for the transitional economies of Southeast Asia," ASEAN Economic Bulletin 22(3).

Xuan, N.T. et al., 2008, "FDI and Exports: The Experiences of Vietnam," Economics of Transition 16(2).

"Choosing success: The Lessons of East and Southeast Asia and Vietnam's Future," Asia Programs, Harvard University John F. Kennedy School of Government, January 2008.

World Bank, 2008, "Doing Business 2008," including Vietnam.

Thông tin - Số liệu

Toàn văn : VN01.pdf  VN02.pdf  VN03.pdf  VN04.pdf | Flu symptoms

Trang liên quan : Quốc hội | Chính phủPháp luật | Tổng cục Thống kê | Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnhInvestVietnamVietnam on the EconomistVN on Forbes | Mekong economics LTD | Mekong private sector development facilities MPDF |

Bài tham khảo :  

Tiếng Việt

Lê Khương Ninh (ST), "Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo," Quốc hội.

An, PS, 2006, "Tăng trưởng kinh tế và ràng buộc cán cân thanh toán cho trường hợp Việt Nam giai đoạn 1990-2004," Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế 343.

Ân, ĐV, 2009, "Dự báo kinh tế Việt Nam 2009," Tạp chí Cộng sản 177.

Ân, ĐV, 2009, "Một số vấn đề về kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển bền vững," Tạp chí Cộng sản 177.

Chính, P.M. và V.Q. Hoàng, 2008, "Bảy dấu hiệu cảnh báo cần lưu ý để ổn định nền tài chánh quốc gia," Tạp chí Cộng sản 10 (154).

Cúc, NS, 2009, "Tổng quan kinh tế 2008 và triển vọng 2009," Tạp chí Cộng sản 170.

Cường, BB, 2008, "Phân tích cấu trúc kinh tế Việt Nam sau 20 năm đổi mới," Tạp chí Kinh tế và dự báo 2-2008.

Fulbright, 2008, "Tình trạng bất ổn vĩ mô : Nguyên nhân và phản ứng chính sách."

Fulbright, 2008, "Vượt qua khủng hoảng và tiếp tục đẩy mạnh cải cách."

Fulbright, 2008, "Nguyên nhân sâu xa về mặt cơ cấu của bất ổn vĩ mô."

Fulbright, 2008, "Thay đổi cơ cấu : Giải pháp kích thích có hiệu lực nhất."

Fulbright, 2008, "Lựa chọn thành công : Bài học từ Đông Á và Đông Nam Á cho tương lai của Việt Nam."

Hậu, HT, 2002, "Vai trò của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đối với sự phát triển của thị trường trái phiếu Việt Nam," Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế 295.

Hoài, M, 2009, "Một số giải pháp kích cầu hiện nay," Tạp chí Cộng sản 177.

Hoàng, VQ, "Nhìn lại kinh tế VN trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới," Tạp chí Cộng sản 170.

Hoàng, VQ, 2010, "Kinh tế Việt Nam 2009 và một số suy nghĩ về nhận thức luận chuyển đổi," Tạp chí Cộng sản 195.

Kình, CV, "30 năm, ba câu chuyện cải cách," Tuổi Trẻ 1-2-09.

Khoan, V, 2009, "Khủng hoảng kinh tế toàn cầu và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam," Tạp chí Cộng sản 178.

Krugman, P, 2009, "Việt Nam không cần những chính sách quá hăm hở." VNN 23-5-2009.

Lai, NĐ, 2009, "Thị trường tài chánh Việt Nam - Cần thận trọng với việc nới lỏng tiền tệ," Tạp chí Kinh tế và dự báo 6-2009.

Loan, P, 2009, "Khám sức khỏe kinh tế Việt qua chỉ số ICOR," VNN 15-10-2009.

Luật, HN, 2008, "Trình độ công nghệ quốc gia ở nước ta hiện nay," Tạp chí Tuyên giáo số 3-2008.

Nghĩa, NT, 2006, "Tài chính công Việt Nam trước ngưỡng cửa gia nhập WTO," Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế 342.

Ngọc, TM, 2006, "Một số vấn đề về thị trường lao động vùng kinh tế trọng điểm phía Nam," Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế 343.

Phong, Đ, "Cất giữ kho báu," Tuổi trẻ 20-8-08.

Phong, Đ, "Chuyển tiền về cứ," Tuổi trẻ 19-8-08.

Phong, Đ, "Đưa tiền vào Nam," Tuổi trẻ 18-8-08.

Phong, Đ, "Quỹ ngoại tệ đặc biệt," Tuổi trẻ 17-8-08.

Phong, Đ, "Cuộc chuyển tiền ngược chiều," Tuổi trẻ 16-8-08.

Thọ, TV, "Cơ chế để kinh tế VN phát triển bền vững," VNN 19-8-08.

Phong, Đ, "Quá cảnh đường hàng không," Tuổi Trẻ 15-8-08.

Phong, Đ, "Nối các đường dây về nước," Tuổi Trẻ 14-8-08.

Phong, Đ, "Vận chuyển quá cảnh," Tuổi Trẻ 13-8-08.

Phong, Đ, "Cuộc chuyển tiền ngược chiều," Tuổi Trẻ 16-8-08.

Quân, M, 2009, "ICOR lên đỉnh mới," VNN 9-10-2009.

Thành, ĐM, 2010, "Mấy suy nghĩ về vấn đề nhập siêu của Việt Nam hiện nay," Tạp chí Cộng sản 193.

Thọ , NĐ, 2009, "Xuất nhập khẩu và tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2009," Tạp chí Cộng sản 177.

Thư, H, 2009, "Ngăn chặn suy giảm kinh tế Việt Nam," Tạp chí Cộng sản 177.

Trang, L, 2009, "Điều hành chính sách tiền tệ nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế ở Việt Nam năm 2009," Tạp chí Kinh tế và dự báo 5-2009.

Tuổi Trẻ, "Đêm trước đổi mới."

Tuổi Trẻ, 2009, "Bí thư khoán hộ - Kỳ 1 : Làm ăn như thế đói là phải."

Tuổi Trẻ, 2009, "Bí thư khoán hộ - Kỳ 2 : Một quyết định táo bạo."

Tuổi Trẻ, 2009, "Bí thư khoán hộ - Kỳ 3 : Như lưỡi tầm sét."

Tuổi Trẻ, 2009, "Bí thư khoán hộ - Kỳ 4 : Khoán chui."

Tuổi Trẻ, 2009, "Bí thư khoán hộ - Kỳ 5 : Phục hồi khoán hộ."

Tuổi Trẻ, 2009, "Bí thư khoán hộ - Kỳ 6 : Tất cả là của dân."

Tuổi Trẻ, 2009, "Bí thư khoán hộ - Kỳ 7 : Tiễn đưa người thân."

Tuổi Trẻ, 2009, "Bí thư khoán hộ - Kỳ cuối : Khoán hộ thời hậu Kim Ngọc."

Tuổi Trẻ, 2009, "Tường trình từ Sài Gòn 4-1975 - Kỳ 1 : Bắt đầu của kết thúc."

Tuổi Trẻ, 2009, "Tường trình từ Sài Gòn 4-1975 - Kỳ 2 : Thổi tung."

Tuổi Trẻ, 2009, "Tường trình từ Sài Gòn - Kỳ 3 : Cuộc rút lui cuối cùng."

Tuổi Trẻ, 2009, "Tường trình từ Sài Gòn - Kỳ 4 : Ở lại để viết."

Tuổi Trẻ, 2009, "Tường trình từ Sài Gòn - Kỳ cuối : Bản tin 30-4."

English

Anh, VTT, 2008, "Credit and Trust : Fruit Markets in the Mekong Delta," UNDP Dialogue Paper 2008/1.

Cheshier, S, 2007, "Industrial Strategies of Vietnam's Largest Firms," UNDP.

Ravallion, M, 2008, "Does Rising Landless Signal Success or Failure of Vietnam's Agrarian Transition," Journal of Development Economics 87. Khi cần nội dung bài viết này, vui lòng email cho lekhuongninh@gmail.com.

UNDP, 2005, "Services Sector Development : A Key to Vietnam's Sustainable Growth."