Thất nghiệp


Trang chủ | Sách mới | Bản thân | Điểm thi | Bài giảng | Bài tập | Thông báo

Thông tin thất nghiệp (TN)

   Khủng hoảng và TNBộ LĐ-TB & XH chưa nắm được số người TN |

Thông tin bảo hiểm TN

  BHTN nhận cứu LĐ các DN phá sảnBảo hiểm thất nghiệp | Bảo hiểm thất nghiệp sẽ có từ 1-1-09    

Tiếng Việt

Linh, X, 2009, "Chính phủ : Tình hình thất nghiệp diễn biến phức tạp," VNN 5-6-2009.

Lý, LQ, 2008, "Hội nhập kinh tế quốc tế và vấn đề thất nghiệp ở Việt Nam," Tạp chí Kinh tế và dự báo 12-2008.  

English

Abouwd, JM, "A Formal Test of Assortative Matching in the Labor Market," NBER WP 15546.

Bosch, M, 2008, "Cyclical Movements in Unemployment and Informality in Developing Countries," WB Policy Research WP 4648.

Farmer, RE, 2009, "Fiscal Policy Can Reduce Unemployment," NBER WP 15021.

Rebelo, S, 1997, "Equilibrium Unemployment," NBER 5922.

Sabia, JJ, 2007, "Impact of Minimum Wage Increases on Single Mothers," Employment Policy Institute.