THÔNG BÁO


Trang chủ | Sách mới | Bài giảng | Bài tập | Điểm thi    

Hướng dẫn trình bày powerpoint để bảo vệ luận văn tốt nghiệp

  • Báo cáo nên có các nội dung là : Tầm quan trọng của đề tài, Mục tiêu   nghiên cứu, Phương pháp nghiên cứu (nếu gắn với từng mục tiêu cụ thể thì càng tốt), Nội dung chính (nên chọn lọc những vấn để chính mà thôi), Giải pháp (nếu có), Kết luận - Kiến nghị.
  • Báo cáo nên dùng font chữ TAHOMA cho dễ đọc.
  • Báo cáo nên ngắn gọn, càng ít chữ, ít số (nên rút gọn các biểu bảng có quá nhiều số) càng tốt.

Mời các bạn học viên cao học và sinh viên đến dự học môn Lý thuyết đầu tư theo quan điểm Quyền chọn thực - Một quan điểm mới về thẩm định dự án đầu tư (091010)

Lịch thi Kinh tế học vi mô 1 và Kinh tế học vĩ mô 1 (HK1 2009-10)

  • Kinh tế học vi mô 1 - Nhóm 1 - 7g - ngày 7-12-2009 - Phòng thi : P. 101/B2 số thứ tự trong danh sách từ 1 đến 70 ; P. 102/B2 số còn lại.
  • Kinh tế học vi mô 1 - Nhóm 3 - 7g - ngày 7-12-2009 - Phòng thi 103/B2.
  • Kinh tế học vi mô 1 - Nhóm 2 - 7g - ngày 7-12-2009 - Phòng thi : P. 201/B2 số thứ tự trong danh sách từ 1 đến 50 ; P. 202/B2 số còn lại.
  • Kinh tế học vĩ mô 1 - Nhóm E01 - 9g - ngày 7-12-2009 - Phòng thi 101/B2.
  • Kinh tế học vĩ mô 1 - Nhóm 02 - 9g - ngày 7-12-2009 - Phòng thi : P. 102/B2  số thứ tự trong danh sách từ 1 đến 60 ; P. 130/B2 số còn lại.
  • Lịch này cũng có niêm yết trên bảng thông báo của Khoa. Các em theo dõi.