Sách Tài chánh vi mô


Trang chủ | Sách mới | Bản thân | Bài giảng | Bài tập

NỘI DUNG

Chương 1 : Các vấn đề chung về tài chánh vi mô

I. Tầm quan trọng của hệ thống tài chánh - tín dụng. II. Tại sao vốn không đến được với người nghèo ? III. Tài chánh vi mô là gì ? IV. Quá trình phát triển của tài chánh vi mô.

Chương 2 : Bản chất của thị trường tài chánh vi mô

I. Giới thiệu. II. Thông tin bất đối xứng và hạn chế tín dụng. III. Tính chia cắt của thị trường tài chánh. IV. Tính chất liên kết của các giao dịch tài chánh. V. Lãi suất cao và biến động nhiều. VI. Tính loại trừ. VII. Các yếu tố làm hạn chế sự phát triển của thị trường tài chánh vi mô.

Chương 3 : Thông tin bất đối xứng và hạn chế tín dụng

I. Giới thiệu. II. Thông tin bất đối xứng ở thị trường xe ô-tô cũ. III. Thông tin bất đối xứng ở thị trường bảo hiểm. IV. Chi phí của sự không trung thực trong kinh doanh. V. Thông tin bất đối xứng trong tuyển dụng lao động và bổ nhiệm nhân sự. VI. Thông tin bất đối xứng trong giao dịch tín dụng và hạn chế tín dụng. VII. Hạn chế tín dụng ở thị trường tài chánh vi mô.

Chương 4 : Cấu trúc thị trường tài chánh vi mô

I. Thị trường tài chánh vi mô chính thức. II. Thị trường tài chánh vi mô phi chính thức. III. Giao dịch kết hợp. IV. Liên kết thị trường tài chánh vi mô chính thức và phi chính thức. 

Chương 5 : Phương pháp tiếp cận truyền thống

I. Tổng quan về chính sách tín dụng lãi suất thấp. II. Hình thức can thiệp đối với tổ chức tài chánh vi mô chính thức. III. Nguyên nhân thất bại của chính sách lãi suất thấp. IV. Sự thay đổi trong quan điểm xây dựng và phát triển thị trường tài chánh vi mô. V. Nguyên nhân của việc từ bỏ chính sách lãi suất thấp.

Chương 6 : Cho vay theo nhóm

I. Giới thiệu. II. Tổng quan về cho vay theo nhóm. III. Giảm ảnh hưởng của sự lựa chọn sai lầm. IV. Giảm thiểu động cơ lệch lạc. V. Khiếm khuyết của cho vay theo nhóm.

Chương 7 : Mô hình tiết kiệm và tín dụng xoay vòng (ROSCA)

I. Giới thiệu. II. Tổng quan về ROSCA, III. ROSCA giúp nâng cao hiệu quả tiết kiệm. IV. ROSCA giúp phòng ngừa rủi ro.

 

TÀI CHÁNH VI MÔ

Sách sẽ ra mắt bạn đọc trong thời gian gần nhất

Nếu đã sống thì mọi người phải được bình đẳng như nhau, cả về đời sống vật chất, tinh thần cũng như cơ hội để phát triển. Không đảm bảo được những điều này nghĩa là xã hội chưa làm tốt chức năng cao cả của mình là làm tối đa hóa phúc lợi của người dân. Tuy nhiên, thực tế nhiều nơi cho thấy những người có thu nhập thấp hơn thị lại bị thiệt thòi hơn, nhất là ở khía cạnh cơ hội cải thiện chất lượng cuộc sống bản thân. Trong tài chánh, hiện tượng tương tự thường xảy ra, đó là việc những người có thu nhập thấp, cho dù sống ở thành thị hay nông thôn, đều khó tiếp cận vốn - một nguồn tài nguyên quý giá của nền kinh tế - do thường bị xem là thiếu uy tín, thiếu tài sản thế chấp cũng như không đủ khả năng tạo ra sinh lợi đủ khả năng để trả nợ cho ngân hàng, mặc dù thực tế không luôn hẳn như vậy. Tìm ra giải pháp để làm sao đưa vốn đến với mọi người, nhất là những người phải chịu nhiều thua thiệt, là trách nhiệm của cả xã hội và đồng thời cũng là trọng tâm của quyển sách này.     

         Sách phân tích các lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm về các vấn đề hết sức thực tế như tại sao chánh phủ các nước thường không thành công trong việc hạn chế và đi đến xóa bỏ khu vực tài chánh phi chánh thức, nhất là khi áp dụng chánh sách lãi suất thấp thực hiện thông qua các tổ chức tài chánh chính thức (như các ngân hàng quốc doanh). Khiếm khuyết của các chánh sách này là gì ? Giảm thiểu các khiếm khuyết này như thế nào ? Các chánh sách bổ sung và thay thế hữu hiệu hơn là gì ? v.v. là các vấn đề thường được đặt ra.

         Để đi đến được các luận điểm như đề cập ở trên, sách sẽ phân tích rất cặn kẽ, với minh chứng từ thực tiễn của các quốc gia trên thế giới, bản chất của thị trường tài chánh vi mô như tính chia cắt của nó, lãi suất cao ở khu vực phi chính thức, tính độc quyền của những người cho vay phi chính thức, v.v. Các phân tích này sẽ rút ra các bài học sâu sắc không chỉ cho các tổ chức chánh phủ mà còn cho cả các tổ chức tài chánh chánh thức nói chung (như các ngân hàng thương mại) để khắc phục nhược điểm của mình và phát triển ngày càng vững mạnh hơn.

         Điểm đặc biệt của sách là trình bày một cách hệ thống lý thuyết về thông tin bất đối xứng và ảnh hưởng của nó đến nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội (như thị trường hàng hóa đã xài rồi, thị trường bảo hiểm, công tác tuyển dụng và bổ nhiệm nhân sự, v.v.) với trọng tâm là thị trường tài chánh - tín dụng. Khi hiểu rõ lý thuyết này, ta có thể dễ dàng hiểu tại sao các tổ chức tài chánh chính thức lại không muốn và đôi khi không thể cho vay đến người có thu nhập thấp.

         Sách cũng sẽ phân tích cặn kẽ nguyên nhân của chánh sách lãi suất thấp và của sự thất bại của các tổ chức tài chánh vi mô quốc doanh thông qua việc sử dụng các luận điểm đã trình bày trong các phần trước. Cuối cùng, sách trình bày các phương pháp tiếp cận mới để xây dựng một hệ thống tài chánh vi mô hữu hiệu, nhất là đối với công tác xóa đói, giảm nghèo. Có nhiều kết luận mặc dù có thể gây ngạc nhiên nhưng lại hợp lý sẽ được trình bày trong sách.

         Do lần ra mắt đầu tiên này có thể còn có sai sót, mặc dù đã hết sức cố gắng, nên nếu có góp ý, bạn đọc vui lòng gởi thư cho lekhuongninh@googlepages.com. Xin chân thành cảm ơn Quý độc giả.

 

LÊ KHƯƠNG NINH

Bộ môn Kinh tế học - Khoa Kinh tế & QTKD - Đại học Cần Thơ

Email : lekhuongninh@gmail.com