Chứng khoán


Trang chủSách mới | Bản thân | Bài giảng | Bài tập | Điểm thi | Thông báo

Thông tin chứng khoán (CK)

   CK tăng trần nhưng nhà đầu tư vẫn sáng mua chiều bánHSBC : TTCK VN khó hồi phục trong năm 2009Giá CK thấp kỷ lụcTTCK VN đang chịu quá nhiều sức épCổ phiếu ào tăng giá | Cổ phiếu bị kiểm soát : Còn nữaCổ phiếu bị kiểm soát | REE lỗ 139 tỷ đồngCK tăng giá do hạ LS |

Trang liên quan : StockNews |  

Bài tham khảo :

Tiếng Việt

Phú Hưng, 2008, "Lời khuyên cho nhà đầu tư trong thị trường biến động."

Phương, CĐ, 2008, "Để thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển ổn định và bền vững," Tạp chí Kinh tế và dự báo 3-2008.

English

Chukwuogor, C, 2007, "An Econometric Analysis of African Stock Market," African Journal of Accounting, Economics, Finance and Banking Research 1(1).

Diebold, F, 2008, "Macroeconomic Volatility and Stock Market Volatility, Woldwide," NBER WP 14269.

Ferreira, MA, 2008, "Forecasting Stock Market Returns : The Sum of the Parts is More Than the Whole," NBER WP 14571.

Gorton, GB, 2009, "The Limitations of Stock Market Efficiency : Price Informativeness and CEO Turnovers," NBER WP 14944.

Tadesse, S, 2007, "Stock Markets Liquidity, Corporate Governmance and Small Firms," WDI WP 883.