Sách Kinh tế học vi mô


Trang chủ | Sách mớiBản thân | Bài giảng | Bài tập

Sách có tại :

  • Phòng Giáo viên, Nhà học B2 (Cạnh Trung tâm Ngoại ngữ), Khu 2, Đại học Cần Thơ.
  • Thư viện Khoa Kinh tế & QTKD, Đại học Cần Thơ, số 211 Đường 30/4, Thành phố Cần Thơ.

Hoặc liên hệ với Lê Khương Ninh qua 0989 797901.

NỘI DUNG

Chương 1 : Các vấn đề chung về kinh tế học vi mô. Chương 2 : Lý thuyết cung cầu. Chương 3 : Lý thuyết tối đa hóa hữu dụng. Chương 4 : Lý thuyết sản xuất. Chương 5 : Lý thuyết tối đa hóa lợi nhuận. Chương 6 : Mô hình thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Chương 7 : Mô hình thị trường độc quyền. Chương 8 : Mô hình thị trường cạnh tranh độc quyền. Chương 9 : Lý thuyết trò chơi và chiến lược kinh doanh. Chương 10 : Lý thuyết cung cầu lao động. Chương 11 : Lý thuyết vốn và đầu tư. Chương 12 : Lý thuyết rủi ro và bảo hiểm.

KINH TẾ HỌC VI MÔ

Lý thuyết và thực tiễn kinh doanh

NXB Giáo dục - 404 trang - Tháng 8.2008

Sách gồm có 12 chương, trình bày và phân tích các luận điểm căn bản nhất của kinh tế học vi mô (như sự khan hiếm của nguồn tài nguyên, lý thuyết cung cầu, lý thuyết về tối đa hóa lợi nhuận, lý thuyết cạnh tranh, lý thuyết độc quyền, ...) cũng như các lý thuyết hiện đại mang tính thực tiễn cao giúp quản lý, điều hành doanh nghiệp hiệu quả nhất (như lý thuyết trò chơi, lý thuyết về rủi ro và bảo hiểm, lý thuyết vốn, lý thuyết lao động, ...) Cụ thể, sách bao gồm 12 chương (Xem cột bên trái).

          Sách được biên soạn rất công phu để giúp bạn đọc hiểu một cách thấu đáo các vấn đề hết sức phong phú và hữu ích của kinh tế học vi mô - môn học xây dựng nền tảng cho việc quản trị kinh doanh một cách thành công. Trong mỗi chương, bên cạnh việc trình bày và giải thích cặn kẽ lý thuyết, sách còn đưa ra các thí dụ minh họa. Sau đó, sách đề cập đến cách thức vận dụng các lý thuyết  vào thực tiễn kinh doanh rút ra từ kinh nghiệm quý báu của các doanh nghiệp thành công trên thế giới cũng như trong nước. Ngoài ra, cuối mỗi chương còn có các bài tập để giúp bạn đọc củng cố kiến thức đã tiếp thu.

         Nhằm mục tiêu giúp bạn đọc mở rộng hiểu biết của mình về kinh tế học cũng như thực tiễn kinh doanh, cuối mỗi chương còn có các bài tham khảo chọn lọc được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành uy tín trên thế giới như Journal of Business, American Economic Review, Quarterly Journal of Economics, Journal of Political Economy, Journal of Monetary Economics,  v.v. 

         Với các cố gắng trên, sách không chỉ dành riêng cho sinh viên mà còn là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà giáo, các nhà kinh tế, các doanh nhân, các nhà nghiên cứu cũng như những người có quan tâm.

         Rất cám ơn sự quan tâm của bạn đọc. Góp ý xin gởi cho Lê Khương Ninh qua email lekhuongninh@gmail.com hay 0989 797901.