Kinh tế tài nguyên


Trang chủ | Sách mới | Bản thân | Bài giảng | Bài tập | Điểm thi | Thông báo  

Thông tin chung

   Đề nghị cách chức Chủ tịch tập đoàn than khoáng sản Việt NamTrung Quốc tích trữ nguyên liệuTận diệt sông ĐầmCông nghiệp khai khoáng, luyện kim : Tình thế khắc nghiệtTây Nguyên oằn mình vì bauxitKhai thác bauxit ở Tây Nguyên |    

Tiếng Việt

Động, NV, 2008, "Cơ cấu sản phẩm khai thác ngành cào bay tỉnh Kiên Giang và vấn đề bảo vệ nguồn lợi vùng biển Tây Nam Bộ," Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản 1/2008.

Lê Khương Ninh (Sưu tầm), 2009, "Các chỉ tiêu xác định tính bền vững của ngành thủy sản."

An, M, 2009, "Minh bạch ngân sách và lời nguyền tài nguyên - Nghịch lý của sự giàu tài nguyên," VNN 15-6-2009.

Giang, NT, 2009, "Thách thức đối với nguồn tài nguyên nước," Tạp chí Cộng sản 181.

Khang, D, 2009, "Nước ngầm sụt giảm nghiêm trọng - Bài 1 : Đua nhau khoan giếng," Tuổi Trẻ 5-6-2009.

Khang, D, 2009, "Nước ngầm sụt giảm nghiêm trọng - Bài 2 : Ngày càng cạn kiệt, ngày càng ô nhiễm," Tuổi Trẻ 6-6-2007.

Nguyệt, N, 2009, "Khoa học quản lý và sự cạn kiệt của nguồn tài nguyên," VNN 11-8-2009.

Sang, TT, 2009, "Kết luận của Bộ Chính trị về Dự án Bauxite," Tạp chí Tuyên giáo số 5-2009.

Thắng, NV, 2005, "Một số chủ trương phát triển bền vững ngành thủy sản," Tạp chí Thủy sản 8-2005.

Thiên nhiên, 2009, "Xây dựng chiến lược phát triển ngành thủy sản đến năm 2020."

Thủy, PX, 2006, "Hiện trạng và giải pháp phát triển nghề nuôi tôm nước lợ," Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản 3-4/2006.

Trung, N, "Lời nguyền tài nguyên và nguy cơ của một nước làm thuê," VNN 30-12-2009.

VNN, 2009, "Tài nguyên thiên nhiên - Mua hay bán ?" 14-4-2009. 

English

Dudu, H, 2008, "Economics of Irrigation Water Management," WB Policy Research WP 4556.

Jensen, R, 2007, "The Digital Provide : Information (Technology), Market Performance, and Welfare in the South Indian Fisheries Sectors," Quarterly Journal of Economics CXXII(3), August.