Tài chánh vi mô


 Trang chủ | Sách mới | Bản thân | Bài giảng | Bài tập | Thông báo

Thông tin tài chánh vi mô

   Khi người vay bỏ trốnLoạn thu trong dânCần Thơ : Quan ép dân muốn vay vốn phải nộp quỹTín dụng đen |  

 

Toàn văn : Finance for the Poor 2008Các bài toàn văn về TDVM |  

Trang liên quan : Microfinance ADB | Microfinance ILO | Ngân hàng Desjardins (Canada) | Grameen Foundation | Grameen Bank |

Bài tham khảo :

Tiếng Việt

Dũng, LC, 2001, "Tín dụng phi chính thức ở nông thôn Miền Trung qua một cuộc khảo sát - Nhận định và giải pháp."

Hoài, TT, 2007, "Tình hình hoạt động của các tổ chức phi ngân hàng," DIV.

Nghị định 144/2006/NĐ-CP về Hụi, Họ, Phường, Ngày 27-11-2006.

Huy, Đ, 2010, "Những chiêu lừa tiền tỷ - Mê hồn trận tín dụng đen," Thanh Niên 6-2-2010.

"Nghị định 144/2006/NĐ-CP : Chơi hụi, họ là hợp pháp," Trung tâm Thông tin - Dự báo KT-XH Quốc gia.

Tế, TK, 2009, "Xã hội hóa tín dụng xóa đói, giảm nghèo - một hoạt động hiệu quả của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam," Tạp chí Cộng sản 177.

Thanh Niên, 2009, "Bể hụi miền Tây : Bài 1 - Bom nổ chậm."

Thanh Niên, 2009, "Bể hụi miền Tây : Bài 2 - Vị đắng lòng tin."

Thanh Niên, 2009, "Bể hụi miền Tây : Bài cuối - Hụi viên ảo và những nạn nhân thật."

Tiền Phong, 2007, "Những chiếc bẫy của tín dụng đen." 

English

Anderson, S, 2000, "The Economics of ROSCA and Intra-Household Resource Allocation," Center for Economic Research 200-83.

Aleem, EI, 1990, "Imperfect Information, Screening, and the Costs of Informal Lending: A Study of a Rural Credit Market in Pakistan," World Bank Economic Review 4(3).

Calvet, LE, 2009, "Measuring the Financial Sophistication of Households," NBER WP 14699.

Cull, R, 2009, "Does Regulatory Supervision Curtail Microfinance Profitability and Outeach," WB Policy Research Working Paper 4748.

Eijkel, R, 2007, "Group Lending and the Role of Group Leaders : Theory and Evidence from Eritrea," SOM WP.

Gangopadhyay, S, 2001, "Joint Liability Lending : A Note," SOM WP.

Ghatak, M, 1999, "Group Lending, Local Information and Peer Selection," Journal of Development Economics 60.

Ghatak, M, 1999, "The Economics of Lending with Joint Liability : Theory and Practice," Journal of Development Economics 60.

Ghatak, M, 2000, "Screening by the Company You Keep : Joint Liability Lending and the Peer Selection Effect," Economic Journal 110.

Gonzalez-Vega, C, 1996, "Microfinance Market Niches and Clients Profile in Bolivia," Economics and Socialogy Occasional Paper 2346.

Kaboski, JP, 2008, "A Structural Evaluation of a Large-Scale Quais-Experimental Microfinance Initiative," IPC.

Hermes, N, 2008, "Outreach and Efficiency of Microfinance Institutions," SOM WP.

Menichini, AMC, 2009, "Inter-firm Trade Finance in Times of Crisis," Policy Research Working Paper 5112.

Morduch, J., 1999, "The Microfinance Promise", Journal of Economic Literature XXXVIII (Dec 1999), pp.

Park, A. et al., 1997, "Giving Credit Where Credit is Due: The Changing Role of Rural Financial Insitutions in China," William Davidson Institute Working Paper 71.

Pitt, MM, 1999, "Does Microfinance Really Help the Poor ? New Evidence from the Flagship Program in Bangladesh," Brown University WP.

ROSCA bibliography.

Schreiner, M, 2003, "A Cost-Effectiveness Analysis of the Grameen Bank of Bangladesh," Center for Social Development, U.S.A.

Vadlamannati, KC, 2008, "Impact of Economic Reform on Poverty - Indian Experience," WDI WP 924.

Zeller, M, 2007, "Determinants of Moral Hazard in Microfinance : Empirical Study from Joint Liability Lending Program in Malwi," MPRA Paper 461.