Kinh tế học vi mô


Trang chủSách mới | Bản thân | Điểm thi | Cách viết LVTN | Thông báo

 Thông tin

   Khu đô thị 2,5 tỷ USD và ngụ ngôn người bán mũVietnam Airlines cực lực phản đối việc tách Vinapco ra khỏi hãngLuật cạnh tranh : Không phải tồn tại cho cóCác DN bảo hiểm cấu kết tăng phí bảo hiểm xe ô tô | Hiệp hội thép thỏa thuận không hạ giáBệnh của độc quyền | Thỏa thuận trần LS : Có vi phạm luật cạnh tranh |

 

Tiếng Việt

Châu, L, 2009, "Luật cạnh tranh khoanh tay nhìn độc quyền," VnEconomy 6-3-09.

Trường, ĐV, 2006, "Một số quy định của Mỹ về phân loại tài sản hữu hình và vô hình," Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế 343.

VNN, 2009, "Cải cách ngành điện : Không chỉ "hộp đen" độc quyền."

VNeconomy, 2009, "Hệ lụy hai mặt của độc quyền." 

Tiếng Việt

Nam, T, 2009, "Sáng - tối trên thị trường bảo hiểm," Thời báo KTSG 18-6-2009.

Nguyên, A, 2009, "Xiếc địa ốc ở Hà Nội," Thanh Niên 9-11-2009. Bài viết này cho thấy các nhà đầu cơ bất động sản lợi dụng số cung có hạn của đất - giống như thị trường cạnh tranh hoàn hảo trong nhất thời - để trục lợi như thế nào.

Thắng, Đ, 2009, "Càng độc quyền, càng lắm sai phạm," Tiền Phong 3-12-2009. 

English

Baudry, B., 2007, "The Economics of Inefficient Technology Use," NBER WP.

Brown, J, 2000, "Competition and Firm Performance : Evidence from Russia," WDI WP 296.

Becker, G.S., "A Theory of the Allocation of Time," Economic Journal (Sep. 1965), 493-517. Khi cần nội dung của bài viết này, vui lòng email cho lekhuongninh@gmail.com.

Besley, T, 2008, "Status Incentives," American Economic Review May 2008.

Cohen, A, 2009, "Testing for Adverse Selection in Insurance Markets," NBER WP 15586.

Coricelli, F, 2008, "Price Setting and Market Structure : An Empirical Analysis of Microdata," WDI WP 938.

Feenstra, RC, 2009, "Measuring the Gains from Trade under Monopolistic Competition," NBER WP 15593.

Holmes, TJ, 2008, "Diffusion of Wal-Mart and Economics of Density," NBER WP 13783.

Holmstrom, R, 1995, "An Economics Theory of Promises," Harvard University.

Jensen, R, 2007, "The Digital Provide : Information (Technology), Market Performance, and Welfare in the South Indian Fisheries Sector," Quarterly Journal of Economics CXXII(3), August.

Jensen, R, 2007, "Giffen Behaviour : Theory and Evidence," CID Working Paper 148.

Nocke, V, "Monopoly Pricing under Demand Uncertainty : Final Sales vs Introductory Offers," PIER WP 04-027.

Parsley, C.J., "Labor Uninions and Wages: A Survey," Jounral of Economic Literature (Mar. 1980), 1-31. Khi cần nội dung của bài viết này, vui lòng email cho lekhuongninh@gmail.com.

Rees, A., "The Effects of Unions on Resource Allocation," Journal of Law and Economics 6 (Oct. 1963), 69-78. Khi cần nội dung của bài viết này, vui lòng email cho lekhuongninh@gmail.com.

Auerbach, A.J., and Hines, J.R., "Investment Tax Incentives and Drequent Tax Norms," American Economic Review Papers and Proceedings (May 1988), 211-216. Khi cần nội dung của bài viết này, vui lòng email cho lekhuongninh@gmail.com.

Harcourt, G.C., "Some Cambridge Controvesies in the Theory of Capital," Journal of Economic Literature 7 (June 1969), 369-405. Khi cần nội dung của bài viết này, vui lòng email cho lekhuongninh@gmail.com.